T. Sándor vádlott (új határnap)

Tárgyalás időpontja: 
2014. január 10. péntek, 09:00
Ügy tárgya: 
emberölés bűntette
Tárgyalás helyszíne: 
1055 Budapest, Markó u. 16.
Tárgyaló: 
Díszterem
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

A Budapest Környéki Törvényszék által megállapított tényállás szerint az 1. számú sértett 2009. május 10. napján 22 óra 48 perckor érkezett vonattal az isaszegi vasútállomásra, amelynek közelében a sokszorosan büntetett előéletű vádlott várakozott. A gyalogosan a Városháza irányába elinduló sértettet a vádlott követni kezdte, majd őt a Rózsa utca bokros, fás területtel határolt részénél a korábban magához vett fa karóval közepes erővel, jobb oldalról arcul ütötte. Ezt követően a vádlott befogta a sikító sértett száját és a nyakára hurkolt zsinórral több, mint egy percig fojtogatta, melytől a sértett fuldokolni kezdett és elvesztette az eszméletét. A fojtogatást követően a vádlott a sértett kezeit hátra-, lábait összekötözte, száját egy ronggyal betömte és őt a fákon túli füves területre húzta. Majd a magához térő sértett lábáról levette a kötést, levetkőztette és a neki ellenálló sértettel közösült. Ezt követően a sértettet felöltöztette, és arra kérte, hogy ne haragudjon rá, majd a polgármesteri hivatalig kísérte. A sértett 13 rendbeli sérülést – köztük agyrázkódást, zúzódást, bevérzést – szenvedett el, a vádlott fojtása során fulladásos, avagy keringéses leállásos halálának reális lehetősége fennállt. A sértettnél a vádlott cselekményével összefüggésben krónikus posttraumás stressz állapot alakult ki.

2009. május 21. napján a vádlott az isaszegi vasútállomáson várakozott, ahol észrevette a 23.15 perckor megérkező vonatról leszálló 2. számú sértettet. A vádlott a gyalogosan egyedül elinduló sértett elé került, majd az út nádassal határolt szakaszán a sértett elé lépve őt egy fakaróval nagy erővel állon ütötte, amelytől a sértett a földre esett és az eszméletét vesztette. A vádlott ekkor a sértettet az útról a nádasba húzta, az arcát széles ragasztószalaggal körbetekerte, majd amikor magához tért, több percen keresztül fojtogatta. A vádlott a neki ellenálló sértett ruháját letépte, a sértett kezeit-lábait ragasztószalaggal összekötözte és vele közösült, majd a sértett altestéről a mobiltelefonjával fényképet készített. A vádlott a sértett táskáját megtalálva azt magához vette az abban lévő értékekkel, okiratokkal együtt. A sértett legalább 30 rendbeli sérülést szenvedett el, köztük agyrázkódást, a keresztcsont-farokcsonti átmenet részleges szétválását, az alsó állkapocscsont elmozdulással járó törését, többszörös bevérzést, zúzódást. A vádlott cselekménye során alkalmazott fojtás során a sértett fulladásos vagy keringés leállásos halálának reális lehetősége fennállt. A sértett a vádlott cselekményének következtében maradandó fogyatékosságot szenvedett el, és nála posttraumás stressz állapot alakult ki.

2009. június 20. napján a vádlott az isaszegi vasútállomás közelében meglátta a hazafelé tartó 3. számú sértettet, ekkor elhatározta, hogy megtámadja és megerőszakolja. Egy fa mögül a sértett elé lépett és a nála lévő hajtógázas spray-vel az arcába fújt. A segítségért kiáltó sértettet a vádlott megpróbálta megütni, aki azonban elfordult, kitért az ütés elől és el akart szaladni. A vádlott ekkor megragadta a sértett mellényét és tovább fújta rá a dezodort. A sértett megfordulva félig kibújt a mellényből, mikor a kiáltását meghallva a testvére a segítségére sietett. Ezt észlelve a vádlott a sértettet elengedve elszaladt.

A Budapest Környéki Törvényszék a 2012. május 17. napján kihirdetett ítéletében bűnösnek mondta ki a vádlottat a Btk. 166. § (1) bekezdésébe ütköző és a (2) bekezdés c) és f) pontja szerint minősülő, aljas indokból, több emberen elkövetett emberölés bűntettének kísérletében, a Btk. 197. § (1) bekezdésébe ütköző erőszakos közösülés bűntettének kísérletében, a Btk. 322. § (1) bekezdés b) pontjába ütköző kifosztás bűntettében és 5 rb. a Btk. 277. § (1) bekezdésébe ütköző közokirattal visszaélés vétségében. Ezért a vádlottat halmazati büntetésül életfogytig tartó fegyházbüntetésre és tíz év közügyektől eltiltásra ítélte. Megállapította, hogy a vádlott legkorábban 30 év múlva bocsátható feltételes szabadságra.

Az elsőfokú bíróság ítéletét az ügyész tudomásul vette, ellene a vádlott és védője felmentés érdekében jelentettek be fellebbezést.

A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség az átiratában indítványozta, hogy az ítélőtábla minősítse a vádlottat különös visszaesőnek, ezt a tényt és a többszörös halmazatot értékelje súlyosító körülményként, egyebekben az elsőfokú bíróság ítéletét hagyja helyben.

Egyéb információ: 

dr. Mohácsy Zsuzsanna
elnökhelyettes
+36-1/268-4803
mohacsyzs@fovitb.birosag.hu

Eljáró bíróság: