M. Zsolt és társa (ÚJ HATÁRNAP !)

Tárgyalás időpontja: 
2014. január 16. csütörtök, 13:00
Ügy tárgya: 
Nyereségvágyból elkövetett emberölés bűntettének kísérlete és más bűncselekmények
Tárgyalás helyszíne: 
1055 Budapest, Markó utca 16.
Tárgyaló: 
fszt. 4. számú tárgyaló
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

1. Elsőfokú ítélet:
Budapest Környéki Törvényszék 2012. november 6. napján kelt 4.B.115/2009/294. sz. határozata

2. Bűncselekmény, kiszabott büntetés:
M. Zsolt I.r. vádlott bűnös
- 2 rb. rablás bűntettében, mint társtettes (Btk. 321.§ (1), (3) bek. a./, c./ pont II. ford.),
- testi sértés bűntettében, mint társtettes (Btk. 170.§ (1) és (5) bek. I. ford.),
- magánlaksértés bűntettében, mint társtettes (Btk. 176.§ (1), (2) bek. a./, b./ c./ és d./ pont, (4) bek.),
- 4 rb. személyi szabadság megsértésének bűntettében, mint társtettes (3 rb. Btk. 175.§ (1) bk., 1 rb. 175.§ (1), (3) bek. e./ pont)
ezért őt a törvényszék – halmazati büntetésül – mint többszörös visszaesőt 9 év fegyházbüntetésre és 9 év közügyektől eltiltásra, valamint 231.015 Ft vagyonelkobzásra ítélte.

K. László II.r. vádlott bűnös
- 2 rb. rablás bűntettében, mint társtettes (Btk. 321.§ (1), (3) bek. a./, c./ pont II. ford.),
- testi sértés bűntettében, mint bűnsegéd (Btk. 170.§ (1) és (5) bek. I. ford.),
- magánlaksértés bűntettében, mint társtettes (Btk. 176.§ (1), (2) bek. a./, b./ c./ és d./ pont, (4) bek.),
- 4 rb. személyi szabadság megsértésének bűntettében, mint társtettes (3 rb. Btk. 175.§ (1) bek., 1 rb. 175.§ (1), (3) bek. e./ pont)
ezért őt a törvényszék – halmazati büntetésül – 8 év fegyházbüntetésre és 9 év közügyektől eltiltásra, valamint 231.015 Ft vagyonelkobzásra ítélte.

Az elsőfokú bíróság rendelkezett továbbá az előzetes fogva tartásban és a házi őrizetben töltött idő beszámításáról, a bűnjelekről és a bűnügyi költség viseléséről is.

B. Attila III.r. vádlottal szemben a büntetőeljárás elmebetegsége miatt a felgyógyulásáig felfüggesztésre került, míg a negyedik elkövető kiléte a nyomozás során ismeretlen maradt.

Makai Zsolt I.r. vádlott a házi őrizetből megszökött, így az eljárás távollétében zajlik.

3. Személyi tényállás
Mindkét vádlott büntetett előéletű. M. Zsolt I.r. terhelt korábban emberkereskedelem bűntette és más bűncselekmények miatt 5 év börtönbüntetést, míg K. László II.r. vádlott vagyon elleni, illetve vagyon elleni erőszakos bűncselekmények miatt összesen 16 év 2 hónap börtönbüntetést kapott.
4. Történeti tényállás
Az I.r. és a II.r. vádlottak, valamint 2 társuk ismeretlen személyektől információt szereztek arról, hogy Sz. Attila sértett nagy összeget örökölt. Elhatározták, hogy ezt erőszakkal, avagy élet vagy testi épség elleni fenyegetéssel, illetve a sértettek védekezésre képtelen állapotba helyezésével megszerzik. A kapcsolattartás érdekében mobiltelefonokat szereztek be, felmérték a ház környékét és az elkövetéshez magukat álcázó ruhákat szereztek be.
2008. december 15. napján 3 óra 50 perckor az I.r. és a II.r. vádlott, valamint két társuk egy kőrözés alatt álló BMW típusú személygépjárművel megjelentek Sz. Attila sértett vecsési házánál. Az elkövetők egyike a házhoz tartozó díszkivilágítást elvágta, illetve a bejárati ajtót egy hengeres tárgy segítségével befeszítette. Ezt követően M. Zsolt I.r., K. László II.r. vádlott és két társuk két lőfegyvert és két emberélet kioltására is alkalmas tárgyat, ún. viperát és egy 40-60 cm hosszúságú feszítővasat maguknál tartva bementek a házba.
Az ajtó befeszítésével járó hanghatásra Sz. Attila sértett felkelt az ágyból, elment a hálószobájuk ajtajáig, ahonnan látta, hogy az emeletre vezető lépcső aljában egy férfi áll. Rákiáltott a férfira, aki erre felszaladt a lépcsőn és berontott a szobába. Őt követte K. László II.r. vádlott és még egy társa. Az elsőnek belépő elkövető a nála lévő 40-60 cm hengeres fémtárggyal nagy erejű ütést mért Sz. Attila sértett fejére, amitől az erősen vérezni kezdett. A szobába harmadikként belépő elkövető Sz-né P. Klára sértetthez lépett és kezében tartott fegyvert a sértett fejéhez szorította. Sz. Attila sértettet eközben arra utasította, hogy üljön le „különben megöli az asszonyt”. Ezalatt az elkövetők egyike bántalmazni kezdte Sz. Attilát.
Ezt követően K. László II.r. vádlott és egy másik elkövető Sz. Attila sértettet, illetve feleségét megkötözte gyorskötözővel, illetve ragasztószalaggal, akik kérdésre elmondták, hogy merre találhatók az ékszerek és a készpénz. A vádlottak az ékszereket megtalálták, amelyek összesen 759.000 forint értéket képviseltek, illetve 165.000 és 180.000 forint összegű készpénzt is magukhoz vettek.
Makai Zsolt I.r. vádlott a társai cselekménye alatt a földszinten lévő egyik szobában megtalálta B. Mihályné sértettet, akit idős kora ellenére arra kényszerített, hogy menjen fel az emeletre, ahol aztán a többi sértett mellett műanyag gyorskötözővel megkötözött.
Ezt követően K. László II.r. vádlott átment M. Klára fiatalkorú sértett szobájába, akire fegyvert fogott, és ezzel fenyegetve a szülők hálószobájába kísért, majd szintén megkötözött.
Ezután a vádlottak tartva attól, hogy M. Klára sértett korábban mobiltelefonján a rendőrséget értesítette, a sértetteket megkötözve hátrahagyva az elvett értékekkel elhagyták a helyszínt. A vádlottak távozását követően M. Klárának sikerült a kezét kiszabadítania és elvágta a szülei kezét rögzítő kötelékeket is, majd rövid időn belül értesítették a rendőrséget.
A járművéhez futó Makai Zsolt I.r. vádlottat egy, az adott környéken szolgálatot teljesítő, a kőrözés alatt álló járművet ellenőrző rendőrjárőr megállásra szólított fel, majd a menekülő vádlottat elfogta. Az I.r. vádlottat elkísérte a sértettek házához, akik felismerték őt, mint az egyik elkövetőt.

A bűncselekmény során Sz. Attila sértett 8 napon túl gyógyuló, közvetett életveszélyes állapotot előidéző sérülést szenvedett el, az eltulajdonított értékek nem kerültek elő, az átélt élmények a család minden tagját, de különösen a gyermek lelki világát jelentősen megterhelték.

5. Fellebbezések
- A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség álláspontja szerint a testi sértést okozó eszközre (vipera) és a megtámadott testtájékra (fej) figyelemmel az ismeretlen elkövető szándéka eshetőlegesen az emberi élet kioltására is kiterjedt, melyhez az I.r. és a II.r. terheltek részesi magatartásukkal csatlakoztak. Cselekményüket nyereségvágyból követték el, így az ügyészség az elsőfokú ítéletben foglaltakkal szemben a Btk. 166. § (1) és (2) bekezdés b./ pontja szerint minősülő bűnsegédként, nyereségvágyból elkövetett emberölés bűntettének kísérletében indítványozta a bűnösségüket megállapítani. Az ügyészi álláspont szerint a súlyosabb bűncselekmény miatt mindkét vádlott esetében hosszabb tartamú fegyházbüntetés kiszabása az indokolt.

- Az ügydöntő határozat ellen az I.r. vádlott védője enyhítésért, eltérő minősítés miatt jelentett be fellebbezést. Írásbeli beadványában indítványozta, hogy védence bűnösségét a Fővárosi Ítélőtábla a Btk. 316. § (2) bekezdése d./ pontjába ütköző bűnsegédként elkövetett lopás bűntettében mondja ki, mivel nem bizonyított, hogy az I.r. vádlott valóban járt a házban.

- A II.r. vádlott és védője elsődlegesen felmentésért, másodlagosan enyhítés érdekében jelentett be fellebbezést.

Egyéb információ: 

Információ:
dr. Mohácsy Zsuzsanna
elnökhelyettes
+36-1/268-4803
mohacsyzs@fovitb.birosag.hu

Eljáró bíróság: