P. T. F. vádlott

Tárgyalás időpontja: 
2014. január 23. csütörtök, 09:00
Ügy tárgya: 
emberölés bűntette és más bűncselekmények
Tárgyalás helyszíne: 
1055 Budapest, Markó utca 16.
Tárgyaló: 
fszt. 3. számú tárgyaló
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

A Budapest Környéki Törvényszék 2012. november 21. napján kelt, 24.B.30/2012/27. számú ítéletével P. T. F. vádlottat bűnösnek mondta ki:

• emberölés bűntettében (Btk. 166. § (1) bekezdés; (2) bekezdés d), f) pont)
• kifosztás bűntettében (Btk. 322. § (1) bekezdés b) pont)
• jármű önkényes elvétele bűntettében (Btk. 327. § (1) bekezdés).

Ezért az elsőfokú bíróság a vádlottat – halmazati büntetésül – életfogytig tartó fegyházbüntetésre, valamint 10 év közügyektől eltiltásra ítélte. Rendelkezett továbbá a vádlott feltételes szabadságra bocsátásának legkorábbi időpontjáról, az előzetes fogva tartásban töltött idő beszámításáról, a bűnjelekről és a bűnügyi költség viseléséről is.

Az elsőfokú bíróság által megállapított ítéleti tényállás szerint P. T. F. vádlott a bűncselekményt megelőzően Budapesten – mivel szülei korábban elváltak - édesanyjával és testvérével lakott, akikkel nem volt jó a viszonya, mert úgy vélte, hogy nagyanyjának az örökségéből kirekesztették. J. O. V. sértett és édesanyja, J. L. G. sértett Fóton, saját tulajdonú családi házban éltek, az átlagot meghaladóan jó anyagi körülmények között. J. O. V. sértett és P. T. F. vádlott 2009. év őszén internetes társkeresőn ismerkedtek meg egymással, majd 2009. karácsonyától kisebb megszakításokkal 2011. február végéig, március elejéig a sértettek fóti házában laktak. Együttlakásuk időszakában a családi ház emeleti részét J. O. V. sértett és a vádlott használta, míg a földszinti részen J. L. G. sértett lakott. A vádlott és a sértettek kapcsolata folyamatos konfliktusokkal terhelt volt. Sokat veszekedtek, melynek egyik oka az volt, hogy J. L. G. sértett a vádlottat hozományvadásznak tekintette. J. O. V. sértett és a vádlott között az okozott konfliktust, hogy előbbi jó anyagi körülményekkel rendelkezett, munkahelyi beosztása révén jóval nagyobb jövedelemre tett szert, mint a vádlott. Továbbá a vádlott sérelmezte, hogy J. O. V. sértett – különösen várandósságának időszakában – a vádlott édesanyjával jó kapcsolatot alakított ki, akit a vádlott kevésbé szívlelt. A vádlott és J. O. V. sértett kapcsolatából 2011. január 1. napján Lilla utónevű gyermekük született. Ezt követően a vádlott és a sértettek kapcsolata még inkább elmérgesedett. J. O. V. sértett nehezményezte, hogy a vádlott nem veszi ki megfelelően a részét a gyermek ellátásával kapcsolatos feladatokból. A gyermek születését követően a vádlott édesanyja sokat segített J. O. V. sértettnek, amely miatt a vádlott neheztelt a sértettre. J. O. V. sértett és a vádlott kapcsolata fokozatosan megromlott, a sértett teljesen elhidegült a vádlottól. Többször szóba került, hogy a vádlottnak el kell költöznie a sértettek házából, amely miatt a vádlott több alkalommal, szóban megfenyegette J. O. V. sértettet. 2011. február 22. napján J. O. V. sértett arra az elhatározásra jutott, hogy nem engedi tovább, hogy a vádlott a házukban lakjon. Kérésére a vádlott édesanyja és édesapja a vádlott dolgait a vádlott édesapjának szigetszentmiklósi otthonába vitték. Ezt követően a vádlott és J. O. V. sértett élettársi kapcsolata felbomlott, függetlenül attól, hogy a vádlott alkalomszerűen továbbra is a sértettek házában aludt.

J. O. V. sértett a Dunakeszi Városi Bíróságon 2011. február 24. napján előterjesztett beadványában kérte, hogy a gyermeket kizárólag nála helyezzék el. Kérte továbbá, hogy a bíróság a vádlott és a gyermek kapcsolattartását szabályozza, és a tartásdíjról is rendelkezzen. Ezt követően a vádlott pár napot édesapja szigetszentmiklósi házában töltött, majd 2011. március elején - J. O. V. sértett engedélyével – ismét a sértettek házában aludt. J. O. V. sértett a vádlott tudomására hozta, hogy a ruháit és egyéb dolgait a vádlott a sértettek házába nem viheti vissza, és a bírósági beadványt sem fogja a sértett visszavonni. J. O. V. sértett azt remélte, hogy a vádlottal való kapcsolata rendeződni fog, azonban nem alakított ki vele újra élettársi kapcsolatot.

A vádlott 2011. március 22. napján, a délutáni órákban dolgozni ment budapesti munkahelyére. Aznap este J. O. V. sértett telefonon hívta fel egyik barátját, akinek elpanaszolta, hogy a vádlottal való kapcsolata elviselhetetlenné vált, és a vádlottnak tényleg el kell költöznie. Továbbá elmondta neki, hogy fél a vádlottól, kiszámíthatatlannak tartja, ezért arra kérte, hogy ha vele bármi történne, gyermekéről gondoskodjon.

2011. március 23. napján, műszakjának lejártát követően - reggel 10 óra körüli időben - a vádlott munkahelyéről a sértettek fóti házába ment, ahol J. O. V. sértett közölte vele, hogy újra el kell költöznie. A vádlott kevés ruhája ekkor már részben ki volt pakolva a szekrényből. A vádlott érkezését követően rövidesen veszekedés alakult ki a vádlott és J. O. V. sértett között, a ház emeleti részén kialakított konyha és étkező helyiségben. Ekkor a vádlott – pontosabban meg nem határozható helyről – magához vette a nyomozás során bűnjelként lefoglalt és tulajdonát képező franciakulcsot, illetve vascsövet, és legalább 35 alkalommal közepes, illetve azt meghaladó erővel a sértettet megütötte. Az ütések jelentős része a sértett fejét érte, majd a vádlott a sértett nyakát megragadta, továbbá egy éllel és heggyel bíró késsel a nyakszirt alsó harmadánál, a bal külső szemzug alatt, a bal felkar - feszítő felszínének - alsó harmadában és a bal hüvelypárna területén megvágta a sértettet. J. O. V. sértett a bántalmazás hatására összeesett, és a koponyasérülések elszenvedését követően legfeljebb néhány percen belül az életét veszítette.

A veszekedés és a sértett bántalmazásával járó zaj miatt J. L. G. sértett felment az emeletre. A konyha-étkező rész bejárati ajtaja előtt jelent meg, ahol a vádlott ekkor - ugyancsak a kezében tartott franciakulccsal - legkevesebb 12 alkalommal, közepest meghaladó erővel a sértettet megütötte. Az ütések zöme a sértett fejét érte. J. L. G. sértett a koponyasérülések elszenvedését követően, 1-2 percen belül életét veszítette.

A vádlott a sértettek megölését követően bement kisgyermekük szobájába, ahol megetette gyermekét, az etetési naplóba feljegyezte a 11 óra 30 perces időpontot, ezt követően vérrel szennyezett ruházatát levetette és átöltözött. Ezután jogtalanul eltulajdonította a J. O. V. sértett pénztárcájában lévő 50.000 forintot, majd az ugyancsak J. O. V. sértett tulajdonát képező, 4-5 millió forint értékű személygépkocsiba ült, annak jogtalan használata végett, és a házat elhagyta. 13-14 óra körüli időben a vádlott budapesti munkahelyére ment, ahol egyik kollégájának – aki egyébként főállásban rendőrként dolgozott – levél formájában, neve feltüntetése nélkül üzenetet hagyott azzal, hogy a Fóton magára hagyott gyermekéről gondoskodjék, de a bűncselekményt nem tárta fel. A vádlott ezt követően ismeretlen helyre távozott, az 50.000 forint készpénzt felélte, a személygépkocsit lezárva az utcán parkolva hagyta. 2011. március 25. napján délelőtt édesapja lakására ment, akinek tanácsára ügyvédjével együtt a Pest Megyei Rendőr-főkapitányságon feladta magát.

Az elsőfokú bíróság ítélete ellen a vádlott és védője a büntetés enyhítése érdekében jelentettek be fellebbezést. Az ügyész az ítélet helybenhagyását kérte.

Egyéb információ: 

Információ:
dr. Mohácsy Zsuzsanna
elnökhelyettes
+36-1/268-4803
mohacsyzs@fovitb.birosag.hu

Eljáró bíróság: