M. T. R. vádlott

Tárgyalás időpontja: 
2014. január 29. szerda, 10:30
Ügy tárgya: 
erőszakos közösülés bűntette
Tárgyalás helyszíne: 
1055 Budapest, Markó utca 16.
Tárgyaló: 
8. számú tárgyalóterem
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

Az első fokon eljárt Budapest Környéki Törvényszék 2013. február 6. napján kelt, 4.B.78/2012/34. számú ítéletével M. T. R. vádlottat folytatólagosan elkövetett erőszakos közösülés bűntette (Btk. 197. § (1) bekezdés; (2) bekezdés b) pont) miatt 7 év 6 hónapi fegyházbüntetésre, valamint 8 évi közügyektől eltiltásra ítélte. Rendelkezett továbbá az előzetes fogva tartásban töltött idő beszámításáról, valamint a bűnügyi költség viseléséről is.

Az elsőfokú bíróság által megállapított ítéleti tényállás szerint M. T. R. vádlott 2004. július 1. napján nevelőszülői feladatok ellátásához szükséges szakképesítést szerzett. 2005. évtől az „Otthon Szociális Szolgáltató Nevelőszülői és Helyettes Szülői Hálózat” alkalmazásában dolgozott. A nevelőszülői feladatait kezdetben volt felesége, M. T. R.-né, majd élettársa, F. L. segítségével látta el.

A vádlott és a hozzá nevelésbe adott gyermekek Nagykőrösön, egy kétszintes családi házban laktak.

A Tiszakécskei Városi Gyámhivatal 2009. július 10. napján helyezte el a vádlottnál - az 1999. november 19. napján született - S. E. A. sértettet, másik három, a sértettnél fiatalabb kisgyermekkel együtt.

S. E. A. sértett elhanyagolása miatt került ki vér szerinti szülei gondozásából. A sértett alacsony intellektusú személy, ami elsődlegesen a társadalmi beilleszkedés területén jelentkezik, ugyanakkor a tanulmányi, iskolai elvárásokat megfelelően tudja teljesíteni. Intellektusa, illetve hányatott életútja miatt nagyon befolyásolható személy, igyekszik megfelelni a környezet valós, vagy vélt elvárásainak, ezért érzelmileg könnyen kerül függő helyzetbe. A sértett 2009-2011. évben korának megfelelő átlagos testi fejlettséggel rendelkező, vékony testalkatú kislány volt, a nemi érése folyamatában a másodlagos nemi jegyek 2011. évben kezdtek megjelenni.

A vádlott és F. L. 2008-ban létesítettek élettársi kapcsolatot. F. L. váltott műszakban, gyermekfelügyelőként dolgozott egy speciális fiúotthonban, ezért felváltva, napközben az estébe nyúlóan vagy éjszaka volt távol otthonról. 2010. évre a vádlott és élettársa között a viszony megromlott, ezért F. L. 2011 tavaszán elköltözött a vádlottól. Ezen időpontot megelőzően már hosszabb ideje nem éltek nemi életet. Az élettársi közösség megromlásától kezdődően a vádlott a szükséges nyugtató hatású gyógyszerek szedése mellett rendszeresen, és esetenként nagyobb mennyiségben fogyasztott alkoholt.

2010 - 2011. évben a nagykőrösi családi ház alsó szintjén lévő egyik szobában lakott a vádlott és élettársa, valamint két kisebb nevelt gyermeke S. T. és S. Zs., míg S. E. A. sértett és F. P. nevű nevelt gyermekeik az emeleten laktak. A házban három tv készülék üzemelt, egy az emeleti közlekedő térben, egy a kisebb gyermekek alsó szinten levő szobájában és egy a vádlott szobájában. Miután a vádlott élettársa, F. L. elköltözött, 2011. év őszén az emeleti szintre költözött a vádlott vér szerinti lánya, M. R. is, hogy segítsen a gondozási feladatok ellátásában. M. R. napközben dolgozni járt.

M. T. R. vádlott az élettársi viszony megromlását követően, legalább 2011. év tavaszától – de nem kizárhatóan már 2010. év őszétől – kezdődően, 2011. október 11. napjáig terjedő időben S. E. A. sértettet az esti órákban többször a saját szobájába hívta azzal, hogy a sértett csak ott nézheti meg kedvenc televíziós sorozatát. A vádlott több ilyen alkalommal a nevelése alatt álló, 12. életévét be nem töltött korából eredően védekezésre képtelen S. E. A. sértettel, a sértettnek ezen állapotát felhasználva közösült, illetve fajtalankodott. A vádlott ezen alkalmakkor az ágyán fekvő, televíziót néző sértettet több esetben arra szólította fel, hogy húzza le a pizsamanadrágját, majd miután a sértett ennek eleget tett, a vádlott maga is levetette a hálóruhája nadrágját, majd nemi vágyának kielégítése végett a sértettet magához húzta oly módon, hogy mind ő, mind a sértett oldalt fekvő testhelyzetbe kerültek. A vádlott utasította a sértettet, hogy nyissa szét a lábát és mozogjon. A vádlott maga is nemi vágyat fokozó módon mozgott, a sértett mellét és nemi szervét simogatta, valamint a vádlott saját nemi szervét a sértett genitális tájékára nyomta. Eközben volt olyan eset, hogy a vádlott nemi szerve a sértett nemi szervéhez a közösülés érdekében hozzáért, hozzányomódott. A vádlott és a sértett között rendszeresen zajlott ilyen szexuális esemény, azok száma, illetve megtörténtük pontosabb időpontja azonban az eljárás folyamán nem volt megállapítható. Az utolsó ilyen alkalomra 2011. október 11. napján került sor, amikor a vádlott vér szerinti lánya, M. R. a munkájából este a vártnál előbb, 21 óra körüli időben ért haza, és mivel nem találta a szobájában a sértettet, apja szobájába ment, ahol az ágyon közös takaró alatt, számára félreérthetetlen helyzetben találta a vádlottat és a sértettet.

M. T. R. vádlott egy alkalommal – közelebbről meg nem határozható időpontban – a szobájába hívott S. E. A. sértettel olyan formában közösült, vagy fajtalankodott, hogy a sértett az ágy sarkán hason fekvő helyzetben helyezkedett el, a vádlott a tenyerével az ágyon támaszkodott, miközben lábai a földön voltak. A vádlott nemi vágyának kielégítése végett a nemi szervét a sértett lába közé nyomta, miközben nemi vágyát fokozó módon mozgott. A vádlott testének súlya nyomta a sértett hasát. A sértett - a nyomást okozó kellemetlen érzés miatt - mocorgott ugyan, de más módon az adott szituációt nem próbálta megszüntetni. Az eljárás során nem volt megállapítható, hogy ez esetben megtörtént-e a vádlott és a sértett nemi szervének érintkezése.

A vádlott az esetek közül egy vagy két alkalommal olyan formában is fajtalankodott S. E. A. sértettel, hogy az erre irányuló felszólítás után a sértettnek a szájába kellett vennie a vádlott nemi szervét a vádlott nemi vágyának kielégítése végett.

A vádlott és a sértett között zajló szexuális események általában úgy zárultak, hogy a szexuális izgalomba került vádlott, a szobájából nyíló fürdőszobába menve a mosdó fölött kielégült, majd a sértettet a szobájába küldte.

A vádlott megfenyegette a sértettet, hogy ha elmondja a közöttük történt eseményeket, megveri. A sértett a fenyegetést komolyan vette.

A vádlott vér szerinti lánya, M. R. a 2011. október 11. napján – az esti órákban – tapasztaltak miatt tudakozódott a sértettől az előzményekről. A sértett részben ezen az estén, részben másnap reggel beszámolt M. R.-nek a sérelmére elkövetettekről, amely alapján M. R. bejelentést tett a nevelőszülői felügyelőnél, aki azonnal a szolgálat vezetőjéhez fordult.

Az „Otthon Szociális Szolgáltató Nevelőszülői és Helyettes Szülői Hálózat” - 2011. október 13. napjával - a sértett, valamint a másik három gyermek gondozási helyét megváltoztatta, majd a vádlott nevelőszülői munkaviszonyát megszüntette.

S. E. A. sértett a vádlott gondozásából való kikerülésekor biológiai értelemben még szűz volt, a vádlott cselekményének hatására azonban súlyos lelki károkat szenvedett, szégyent, bűntudatot és az esemény feltárásával kapcsolatos vádlotti fenyegetés miatt félelmet élt át. A sértett jelenleg más nevelőszülőnél él. Iskolai előmenetele megfelelő és kiegyensúlyozott, azonban a vádlottól elszenvedett cselekmény jelenleg negatív hatással van énképének és az ellenkező nemű kortársaihoz fűződő kapcsolatainak alakulására. Magatartás és beilleszkedési problémákkal küzd, a fiúkkal való kapcsolata konfliktusos és az életkori sajátosságoktól eltérő jegyeket mutat. A vádlott által elkövetett cselekmény nem kizárhatóan hátrányos hatással lehet további érzelmi, szexuális és párkapcsolati életének a fejlődésére is.

Az elsőfokú bíróság ítélete ellen a vádlott terhére az ügyész a cselekmény súlyosabb minősítése és a kiszabott büntetés súlyosítása végett jelentett be fellebbezést. A vádlott és védője a fellebbezésüket annak oka és célja megjelölése nélkül terjesztették elő.
A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség az ügyészi fellebbezést fenntartotta.

A Fővárosi Ítélőtábla az ügyben 2014. január 29. napján, 1030 órára tűzött ki nyilvános ülést.

Egyéb információ: 

Információ:
dr. Mohácsy Zsuzsanna
elnökhelyettes
+36-1/268-4803
mohacsyzs@fovitb.birosag.hu

Eljáró bíróság: