L.István Attila ddtbnk. és társai

Tárgyalás időpontja: 
2014. január 27. hétfő, 09:00
Ügy tárgya: 
Költségvetési szerv önálló intézkedésre jogosult dolgozója által, üzletszerűen elkövetett vesztegetés bűntette
Tárgyalás helyszíne: 
Budapest, V., Markó u. 16.
Tárgyaló: 
fszt. 4. számú tárgyaló
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

Nyilvános ülés
2014. január 17. 9 óra
2014. január 27. 9 óra
2014. február 12. 13 óra

Összefoglaló
1. Elsőfokú ítélet:
Kaposvári Törvényszék Katonai Tanácsa 2013. február 28. napján kelt KB.II.18/2011/135. sz. határozata

2. Bűncselekmény, kiszabott büntetés:

L. István Attila dandártábornok I. r. vádlott
- 7 rb. bűnszervezet tagjaként, folytatólagosan, költségvetési szerv önálló intézkedésre jogosult dolgozója által, üzletszerűen elkövetett vesztegetés bűntette (Btk. 252.§ (1) és (3) bek. b) pont, valamint
- 2 rb. bűnszervezet tagjaként, költségvetési szerv önálló intézkedésre jogosult dolgozója által, üzletszerűen elkövetett vesztegetés bűntette (Btk. 252.§ (1) és (3) bek. b) pont
miatt emelt vád alól őt a törvényszék felmentette.

dr. F. László nyá. ezredes II. r. vádlott
- bűnszervezet tagjaként, folytatólagosan, költségvetési szerv önálló intézkedésre jogosult dolgozója által, üzletszerűen elkövetett vesztegetés bűntette (Btk. 252.§ (1) és (3) bek. b) pont
miatt emelt vád alól őt a törvényszék felmentette.

N. Dénes Róbert polgári személy III. r. vádlott
- bűnszervezet tagjaként, bűnsegédként, folytatólagosan, költségvetési szerv önálló intézkedésre jogosult dolgozója által, üzletszerűen elkövetett vesztegetés bűntette (Btk. 252.§ (1) és (3) bek. b) pont
miatt emelt vád alól őt a törvényszék felmentette.

H. András Ernő nyá. dandártábornok IV. r. vádlott
- 7. rb. bűnszervezet tagjaként, folytatólagosan, költségvetési szerv önálló intézkedésre jogosult dolgozója által, üzletszerűen elkövetett vesztegetés bűntette (Btk. 252.§ (1) és (3) bek. b) pont
miatt emelt vád alól őt a törvényszék felmentette.

K. Gábor polgári személy V. r. vádlott
- 3 rb. bűnszervezet tagjaként, folytatólagosan, gazdálkodó szervezet önálló intézkedésre jogosult dolgozója által, üzletszerűen elkövetett vesztegetés bűntette (Btk. 252.§ (1) és (3) bek. b) pont, valamint
- bűnszervezet tagjaként, gazdálkodó szervezet önálló intézkedésre jogosult dolgozója által, üzletszerűen elkövetett vesztegetés bűntette (Btk. 252.§ (1) és (3) bek. b) pont
miatt emelt vád alól őt a törvényszék felmentette.

M. István polgári személy VI. r. vádlott
- 2. rb. bűnszervezet tagjaként, folytatólagosan, gazdálkodó szervezet önálló intézkedésre jogosult dolgozója által, üzletszerűen elkövetett vesztegetés bűntette (Btk. 252.§ (1) és (3) bek. b) pont
miatt emelt vád alól őt a törvényszék felmentette.

V. Sándor volt ezredes VII. r. vádlott
- 2. rb. bűnszervezet tagjaként, folytatólagosan, költségvetési szerv önálló intézkedésre jogosult dolgozója által, üzletszerűen elkövetett vesztegetés bűntette (Btk. 252.§ (1) és (3) bek. b) pont
- 4. rb. bűnszervezet tagjaként, költségvetési szerv önálló intézkedésre jogosult dolgozója által, üzletszerűen elkövetett vesztegetés bűntette (Btk. 252.§ (1) és (3) bek. b) pont
miatt emelt vád alól őt a törvényszék felmentette.

N. Imre nyá. alezredes VIII. r. vádlott
- bűnszervezet tagjaként, költségvetési szerv önálló intézkedésre jogosult dolgozója által, üzletszerűen elkövetett vesztegetés bűntette (Btk. 252.§ (1) és (3) bek. b) pont
- bűnszervezet tagjaként, gazdálkodó szervezet önálló intézkedésre jogosult dolgozója által, üzletszerűen elkövetett vesztegetés bűntette (Btk. 252.§ (1) és (3) bek. b) pont
miatt emelt vád alól őt a törvényszék felmentette.

R. György t. őrnagy IX. r. vádlott
- bűnszervezet tagjaként, folytatólagosan, gazdálkodó szervezet önálló intézkedésre jogosult dolgozója által, üzletszerűen elkövetett vesztegetés bűntette (Btk. 252.§ (1) és (3) bek. b) pont
miatt emelt vád alól őt a törvényszék felmentette.

dr. T. István volt ezredes X. r. vádlott
- bűnszervezet tagjaként, költségvetési szerv önálló intézkedésre jogosult dolgozója által, üzletszerűen elkövetett vesztegetés bűntette (Btk. 252.§ (1) és (3) bek. b) pont
- bűnszervezet tagjaként, folytatólagosan, költségvetési szerv önálló intézkedésre jogosult dolgozója által, üzletszerűen elkövetett vesztegetés bűntette (Btk. 252.§ (1) és (3) bek. b) pont
miatt emelt vád alól őt a törvényszék felmentette.

R. Attila nyá. ezredes XIII. r. vádlott
- bűnsegédként, folytatólagosan, költségvetési szerv önálló intézkedésre jogosult dolgozója által, üzletszerűen elkövetett vesztegetés bűntette (Btk. 252.§ (1) és (3) bek. b) pont
miatt emelt vád alól őt a törvényszék felmentette.

Sz. Attila László nyá. ezredes XIV. r. vádlott
- bűnsegédként, folytatólagosan, költségvetési szerv önálló intézkedésre jogosult dolgozója által, üzletszerűen elkövetett vesztegetés bűntette (Btk. 252.§ (1) és (3) bek. b) pont
miatt emelt vád alól őt a törvényszék felmentette.

T. László nyá. ezredes XV. r. vádlott
- bűnsegédként, költségvetési szerv önálló intézkedésre jogosult dolgozója által, üzletszerűen elkövetett vesztegetés bűntette (Btk. 252.§ (1) és (3) bek. b) pont, valamint
- folytatólagosan, költségvetési szerv önálló intézkedésre jogosult dolgozója által, üzletszerűen elkövetett vesztegetés bűntette (Btk. 252.§ (1) és (3) bek. b) pont
miatt emelt vád alól őt a törvényszék felmentette.

O. János dandártábornok XVI. r. vádlott
- 11 rb. bűnszervezet tagjaként, folytatólagosan, költségvetési szerv önálló intézkedésre jogosult dolgozója által, üzletszerűen elkövetett vesztegetés bűntette (Btk. 252.§ (1) és (3) bek. b) pont
miatt emelt vád alól őt a törvényszék felmentette.

L. Tibor nyá. alezredes XVII. r. vádlott
- folytatólagosan, költségvetési szerv önálló intézkedésre jogosult dolgozója által, üzletszerűen elkövetett vesztegetés bűntette (Btk. 252.§ (1) és (3) bek. b) pont
miatt emelt vád alól őt a törvényszék felmentette.

A Honvédelmi Minisztérium jogi képviselői által előterjesztetett polgári jogi igényt elutasította.

Az elsőfokú bíróság rendelkezett továbbá a zár alá vételek megszüntetéséről, az eljárás során lefoglalt dolgok kiadásáról, valamint a bűnügyi költségek viseléséről.

3. Személyi tényállás

A vádlottak büntetlen előéletűek, a Magyar Honvédség állományába tartozó magas beosztású tisztek, két civil személy kivételével.

4. Történeti tényállás

I. vádpont:
Honvédelmi Minisztérium protokolláris és nemzetközi rendezvények biztosítása; nemzetközi programok, tárgyalások szervezése; tolmács és fordítói tevékenység biztosítása, külföldi delegációk fogadása, programszervezési feladatait a HM PNRI végezte, majd jogutódként HM NRH, majd 2007. január 1-jétől a feladatait a HM Fejlesztési és Logikai Ügynöksége, illetve a honvédelmi miniszter által alapított közhasznú társaságok vettek át.
Egyes gazdasági társaságok az egyes katonai szervezetekkel –köztük a HM PNRIvel is- fennálló szerződéses kapcsolatra tekintettel az általuk teljesített szolgáltatások ellenértékéből nagyságrendileg több millió forintos összegeket, ún. „visszaosztott pénzt” juttattak vissza I, r. II. r., III. r., IV. r., V. r., VIII. r., X. r., XVI. r., XVII. r. vádlottak részére 2002 és 2009 között.

II. vádpont:
HM BBBH „intézményi egészségügyi élelmezés” tárgyú közbeszerzési eljárás során 2006. első félévében az I. r. vádlott, a nyertes pályázótól 30 M Ft-ot kért, aki a kérést visszautasította.

III. vádpont:
HM Térképészeti Közhasznú Társaság, majd 2009. augusztus 24-től HM Térképészeti Közhasznú Nonprofit Kft.-vel szerződésben állt gazdasági társaságok jelentős részétől XI. r. és XII. r. vádlottak kértek és kaptak vissza több alkalommal 40.000,- és 600.000,- Ft közötti összeget a 2006 és 2010. év közötti időszakban.

IV. vádpont:
A HM Honvéd Kulturális Szolgáltató Kht. kezelésébe tartozó balatonkenesei üdülőtelep karbahelyezési munkálatait végző gazdasági társaságtól 2009-ben V. r. 3 M Ft-ot, VII. r. 1.5 M Ft-ot, VIII. r. 1.5 M Ft-ot kapott, XVI. r. a fennmaradó 2 M Ft-ot magának megtartotta.

V. vádpont:
2007 és 2008-ban megtartott nemzetközi repülőnap lebonyolításához HM EI Zrt. által igénybevett gazdasági társaságoktól az V. r., VII. r., XV., XVI. r. 150.000 Ft és 2 M Ft közötti összegben részesült.

VI. vádpont:
A X. r. vádlott, az I. r. és XVI. r. vádlott által folytatott korrupciós cselekményekből származó ún. visszaosztott pénzből 2002 és 2006 között összesen legalább 2 M Ft-ot, majd 1.5 M Ft- és egy Omega Constellation karórát vett át.

VII. vádpont:
A XIII. r. vádlott, 2003-2004-es évben legalább három alkalommal alkalmanként legalább 100.000 Ft-ot vett át XVI. r. vádlottól a gazdasági társaságok visszaosztott pénzéből.

VIII. vádpont:
XIV. r. vádlott 2003-2004-es évben összesen 750.000 Ft-ot vett át a XVI. r. vádlottól a visszaosztott pénzből.

IX. vádpont:
XVI. r. vádlott 2003-ban, majd 2004 és 2006 között összesen 250.000 Ft-ot vett át a XVI. r. vádlottól a visszaosztott pénzből.

5. Fellebbezés

A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség álláspontja szerint az elsőfokú bíróság a tényállást nem derítette fel teljes körűen, továbbá iratellenes megállapításai miatt az ítélet megalapozatlan és az indokolási kötelezettségnek sem tett eleget valamennyi vádpont tekintetében. Az eljárásjogi szabálysértések miatt indítványozta az elsőfokú ítélet hatályon kívül helyezését valamennyi vádlott vonatkozásában és az elsőfokú bíróság új eljárás lefolytatására kötelezését.

Egyéb információ: 

Információ:
dr. Mohácsy Zsuzsanna
elnökhelyettes
+36-1/268-4803
mohacsyzs@fovitb.birosag.hu

Eljáró bíróság: