B. P. vádlott

Tárgyalás időpontja: 
2014. április 10. csütörtök, 09:00
Ügy tárgya: 
emberölés előkészületének bűntette
Tárgyalás helyszíne: 
1055 Budapest, Markó utca 16.
Tárgyaló: 
fszt. Díszterem
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

A Balassagyarmati Törvényszék által megállapított tényállás szerint B. P. vádlott 2008-ban ismerkedett meg az akkor igen jelentős, több millió forintos tartozást felhalmozó F. I.-vel, majd közöttük elsősorban a vádlott akaratából szerelmi viszony alakult ki. A vádlott a szerelmi kapcsolatra és arra a reményre figyelemmel, hogy F. I. a közeljövőben vele fog élni, az F. I. részéről különböző hitelezők felé fennálló tartozás jelentős részét törlesztette. Kapcsolatuk fennállása alatt F. I. megismerkedett az általa jómódú embernek ismert Cs. I. sértettel, akivel házasságot kötött úgy, hogy a vádlottal fennálló szerelmi kapcsolatát nem zárta le. A vádlott nem tudott belenyugodni abba, hogy F. I. máshoz ment feleségül, ezért többször – egyre erőszakosabban és ellentmondást nem tűrő módon - kérte őt arra, hogy váljon el a férjétől, majd ennek sikertelenségét látva arra az elhatározásra jutott, hogy a sértettet megöleti. E célja elérése érdekében 2012. március 27-én találkozott I. S.-sel, akinek elmondta, hogy a sértettet úgy kell elvinni, hogy vissza ne jöjjön, majd e megbízás teljesítéséért 2.500 eurot ajánlott fel. A vádlott elmondta azt is, hogy egyszer már fizetett a sértett megöléséért, de az akkori megbízottak a pénzt elvételét követően nem teljesítették a megbízást. 2012. április 23. napján a vádlott ismét találkozott I. S.-sel, akinek megmutatta a sértett fényképét, majd elmentek a sértett házához. A vádlott elmondta azt is, hogy a család hogyan él, milyen autót használ, ismertette a vásárlási szokásokat és ezek helyszínére is elmentek. A vádlott 300 euro előleget adott I. S.-nek a felmerülő költségeire, egyúttal kikötötte, hogy a munkát akkor kell elvégezni, amikor ő Belgiumban dolgozik, hogy az ő alibije biztosítva legyen. Ekkor megállapodtak abban is, hogy ha a sértettet megöli, erről fényképet készít, amit egy ausztriai találkozón mutat be neki, és ekkor kerül sor a sértett megöléséért járó további 2.200 euro átadására. A rendőrség felderítő munkája eredményeként az emberölés véghezvitele elmaradt.

A Balassagyarmati Törvényszék a 2013. június 11. napján kihirdetett ítéletével a vádlottat a Btk. 166. § (1) bekezdésébe ütköző és a (3) bekezdése szerint minősülő emberölés előkészületének bűntette miatt 1 év 4 hónap fogházbüntetésre és kettő év közügyektől eltiltásra ítélte.

Az elsőfokú bíróság ítélete ellen az ügyész a büntetés súlyosítása érdekében, a vádlott és a védője az irány megjelölése nélkül jelentettek be fellebbezést.
A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség az átiratában indítványozta, hogy az ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét változtassa meg, a vádlottal szemben alkalmazott fő- és mellékbüntetés tartamát lényegesen emelje fel, a végrehajtási fokozatot börtönben határozza meg, és a vádlottal szemben 2.500 euro tekintetében rendeljen el vagyonelkobzást. Egyebekben az elsőfokú bíróság ítéletének helybenhagyására tett indítványt.

Egyéb információ: 

dr. Mohácsy Zsuzsanna
elnökhelyettes
+36-1/268-4803
mohacsyzs@fovitb.birosag.hu

Eljáró bíróság: