W. László és társai

Tárgyalás időpontja: 
2014. május 7. szerda, 09:00
Ügy tárgya: 
Emberölés bűntette és más bűncselekmények
Tárgyalás helyszíne: 
1055 Budapest, Markó utca 16.
Tárgyaló: 
fszt. 3., 8. számú tárgyaló
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

Nyilvános ülések időpontja: 2014. május 7., 8., 14. - 9:00 óra

Az Egri Törvényszék 9.B.544/2011/69. számú, 2013. május 30. napján kelt ítéletével W. László I. r. vádlottat bűnösnek mondta ki:

-1 rb. bűnsegédként elkövetett emberölés bűntettében (Btk. 166. § (1) bekezdés, (2) bekezdés a) pont).

Ezért az elsőfokú bíróság az I. r. vádlottat 7 (hét) évi és 3 (három) hónapi fegyházbüntetésre, valamint mellékbüntetésül 8 (nyolc) évi közügyektől eltiltásra ítélte.

Az elsőfokú bíróság az I. r. vádlottat az 1 rb. kifosztás bűntette (Btk. 322. § (1) bek. és (2) bek. a) pont) miatt emelt vád alól felmentette, és az ellene lőfegyverrel és lőszerrel visszaélés bűntette (Btk. 263/A. § (1) bek. a) pont) miatt indult eljárást megszüntette.

 

Az elsőfokú bíróság

N. Gábor II. r. vádlottat a bűnsegédként elkövetett emberölés bűntette (Btk. 166. § (1) bek. (2) bek. a) pont) miatt emelt vád alól felmentette.
B. László III. r. vádlottat az ellene emberölés bűntette (Btk. 166. § (1) bek., (2) bek. a) pont) miatt emelt vád alól felmentette, és az ellene lőfegyverrel visszaélés bűntette (Btk. 263/A. § (1) bek. a) pont) miatt indult eljárást megszüntette.

Az elsőfokú bíróság által - a hatályon kívül helyezés folytán megismételt eljárásban – megállapított tényállás szerint Sz. Bulcsú sértett 1997. április hónapban ismerkedett meg W. László I. r. vádlottal, amikor Budapesten, a Ferenciek terén található irodában személyesen találkoztak. V. Tiborral és B. Istvánnal, a cég tulajdonosaival Sz. Bulcsú jó viszonyban, üzleti kapcsolatban is állt, de V. Tibor már régóta ismerte W. Lászlót is, mert korábban közöttük szintén volt üzleti kapcsolat. A találkozáskor jelen volt W. tamás is, W. László üzleti partnere és munkatársa. A beszélgetés során Sz. Bulcsú bérbevételre ajánlotta W. Lászlónak és W. Tamásnak a füredi R. Night Clubbot. W. Tamás javaslatára W. László I. r. vádlott bérbe vette a clubot, a B. kft. tulajdonosaitól.  A szerződéskötéskor tudta meg, hogy a club Sz. Bulcsú védelme alatt áll, amelyért havonta fizetnie kell, másrészt portásként alkalmazta Sz. Bulcsú emberét, B. Attilát is, akinek a bérét neki kell fizetnie.

A club vezetésével W. László I. r. vádlott a barátnőjét, H. Erikát bízta meg, akinek segítséget nyújtott az üzemeltetésben R. Gyula és felesége, valamint K. Tímea is. A club a szükséges engedélyek beszerzése után 1997. június 20-tól üzemelt. Sz. Bulcsú sértett részt vett a R. Night Club megnyitóján, majd ezt követően W. László I. r. vádlott, H. Erika társaságában részt vett a sértett P. Discoban tartott névnapi partiján. A clubbal kapcsolatos ügyeket a továbbiakban N. Gábor II. r. vádlott intézte Sz. Bulcsú helyett.

1997. július 11-én a hajnali órákban Sz. Bulcsú megjelent a R. Night Clubban S. Gábor, T. Csaba, K. András és két alkalmi nőismerőse társaságában, ittas állapotban. A clubba B. Attila engedte be a sértettet, és embereit. Sz. Bulcsú hangosan kiabálva követelte a bár kinyitását, és itallal való kiszolgálását. H. Erika Sz. Bulcsú és embereinek megjelenésekor már lefeküdt aludni, de felkelt és kiszolgálta őket. Ezt követően Sz. Bulcsú közösült H. Erikával, hogy annak beleegyezésével vagy sem, az eljárás során pontosan nem lehetett megállapítani. Ezután Sz. Bulcsú lefeküdt aludni, és a déli órákban embereivel együtt távozott a clubból.

H. Erika a délelőtti órákban felhívta W. László I. r. vádlottat, és panaszkodott neki, hogy az éjszaka folyamán Sz. Bulcsú az embereivel randalírozott a bárban. W. László I. r. vádlott a délután folyamán személyesen leutazott Káptalanfüredre, és ott beszélt H. Erikával, aki azonban nem közölte vele, hogy Sz. Bulcsú és közte szexuális kapcsolat volt. A történteknek azonban hamar híre ment, a H. Erikával való közösülését maga Sz. Bulcsú is elmesélte ismerőseinek, azzal V. Tibor és B. István is kérkedett, de arról az esetkor jelen volt testőrök is beszéltek.

1997. július 18-án B. Attila és H. Erika között szóváltás alakult ki a R. Night Clubban, amelynek során B. Attila H. Erikának szóvá tette, szemére vetette, hogy Sz. Bulcsúval közösült. A szóváltásnak a fültanúja volt R. Gyula is, aki kisegítőként dolgozott a bárban. R. Gyula felhívta W. Tamást, és a közbenjárását, illetve intézkedését kérte, mivel megengedhetetlennek tartotta B. Attila hangnemét. W. Tamás a kérésnek eleget téve beszélt W. Lászlóval, aki még ugyanezen a napon a Balatonra ment, hogy személyesen tájékozódjon a történtekről, és megkérdezte arról H. Erikát. H. Erika azt mondta W. László I. r. vádlottnak, hogy a közösülés akarata ellenére történt, tehát Sz. Bulcsú megerőszakolta. Az I. r. vádlott másnap felhozta H. Erikát Balatonról, és a bár vezetését R. Gyulára, valamint feleségére bízta.

W. László I. r. vádlott közben arról is tudomást szerzett, hogy Sz. Bulcsú közös ismerőseik körében dicsekszik a H. Erika és közte történt közösüléssel, és azt hódításnak könyveli el. Ez rendkívül felháborította, és arra az elhatározásra jutott, hogy emiatt Sz. Bulcsút felelősségre vonja. Saját és Sz. Bulcsú környezetében is indulatosan hangoztatta, hogy Sz. Bulcsút feljelenti, lecsukatja, börtönbe juttatásához megfelelő rendőri kapcsolatokkal rendelkezik, de ugyanakkor azt is terjesztette, hogy anyagi jóvátételt kér Sz. Bulcsútól a közösülés miatt.

Sz. Bulcsú 1997. július 15. napjától július 22. napjáig akkori barátnőjével, B. Tímeával – a Veszprémi Városi Bíróság engedélyével – Franciaországban tartózkodott. Elutazása miatt W. László I. r. vádlott nem tudott vele kapcsolatba lépni, ezért első számú bizalmi emberét, N. Gábor II. r. vádlottat kereste meg, akivel 1997. július 18. napján, és azt követően folyamatos telefonos kapcsolatban állt, és személyesen is találkoztak. Így történt ez 1997. július 21-én este 22 és 23 óra közötti időben is Budapesten, a XIII. kerület Fáy utcában lévő kínai étteremben.  A találkozón az I. r. és II. r. vádlotton kívül jelen volt M. Krisztián is. A megbeszélésen W. László I. r. vádlott közölte N. Gábor II. r. vádlottal, hogy minden magas rangú rendőri és politikai kapcsolatát latba fogja vetni azért, hogy Sz. Bulcsú meglakoljon a tettéért, olyan kijelentést azonban, hogy az életére törne, nem tett.

Másnap Balatonalmádiban a P. Discoban N. Gábor II. r. vádlott közölte a sértett portásként dolgozó embereivel, amit W. Lászlótól megtudott. Olyan kijelentést a II. r. vádlott nem tett a sértett emberei felé, hogyha Sz. Bulcsút W. László részéről támadás érné, abba ne avatkozzanak bele.

Az 1997. július 21-i találkozót követő napokban W. László I. r. vádlott N. Gábor II. r. vádlott közreműködése folytán találkozott B. Tamással, aki így tudomást szerzett W. László I. r. vádlott terveiről, amelyeket nem ellenzett. W. László I. r. vádlott tudta, hogy Sz. Bulcsú sértett 1997. július 21-én érkezik vissza Franciaországból, ezért július 22-én telefonon felhívta, és közölte vele a feltételeit. A sértett nem vette komolyan W. László követelését és fenyegetését, mert álláspontja szerint nem történt erőszak H. Erikával, és egyébként sem tartott semmilyen formában W. László I. r. vádlottól, őt nem tartotta komoly, veszélyes ellenfélnek.

1997. július 11. és július 21. között, pontosabban meg nem határozható időpontban W. László I. r. vádlott megkérte B. László III. r. vádlottat, hogy szerezzen neki éles lőfegyvert önvédelmi célból, mert tudomására jutott, hogy a sértettnek is van fegyvere. B. László III. r. vádlott ismeretlen körülmények között beszerzett egy Skorpió típusú géppisztolyt, amelyet 1997. július 25-én W. Tamás Balatonkenesei nyaralója mellett W. László I. r. és B. László III. r. vádlott ki is próbáltak. A fegyver ismeretlen oknál fogva nem felelt meg W. László I. r. vádlottnak, és további sorsa az eljárás során ismeretlen maradt.

1997. július 28. és 30. között, pontosabban meg nem határozható időpontban, egy budaörsi iroda garázsában W. László I. r. és B. László III. r. vádlottak, valamint W. Tamás kipróbáltak egy maroklőfegyvert is, és a garázs falába próbalövéseket adtak le. A fegyver a kipróbálás során működőképes volt, a lövedék ereje átvitte a fegyver kipróbálásához használt deszkát, és a falba fúródott. Az eljárás során nem lehetett minden kétséget kizáróan megállapítani, hogy a fegyver kinek a tulajdonában állt, és további sorsa is ismeretlen.

Az 1997. július 31-e előtti héten N. Gábor II. r. vádlott beszélt V. Gézával, Sz. Bulcsú sértett bizalmi emberével, és megkérdezte tőle, hogy ha Sz. Bulcsúnak félre kellene állnia, viszi-e tovább az üzletet. Ugyanezen időszakban a II. r. vádlott beszélt a testőrök közül S. Gáborral és K. Andrással is Sz. Bulcsú további sorsáról, olyan kijelentést azonban egyik tanú előtt sem tett, hogyha Sz. Bulcsút W. László I. r. vádlott részéről támadás érné, akkor ne avatkozzanak közbe.

Mivel Sz. Bulcsú sértett W. László I. r. vádlott követeléseire semmilyen formában nem reagált, ezért W. László rábeszélésére 1997. július 28-án H. Erika a Veszprémi Rendőrkapitányságon feljelentést tett erőszakos közösülés miatt Sz. Bulcsú ellen. A feljelentés megtörténtéről az I. r. vádlott telefonon tájékoztatta Sz. Bulcsút. A sértett – bár fizikailag egyáltalán nem tartott az I. r. vádlottól – de mivel büntetőeljárás folyt ellene, attól tartott, hogy esetleg ismét előzetes letartóztatásba kerülhet. Ezért hajlandónak mutatkozott arra, hogy az I. r. vádlottal személyesen találkozzon a történtek megbeszélése végett.

Időközben, pontosan meg nem határozható körülmények között W. László I. r. vádlott tudomására jutott, hogy ismeretlen személy, vagy személyek Sz. Bulcsút meg akarják ölni. Az I. r. vádlott elhatározta, hogy ehhez segítséget nyújt oly módon, hogy a H. Erikával történtek megbeszélése végett találkozóra hívja Sz. Bulcsút a budaörsi irodába, majd annak megölése után a holttestet eltünteti.

Ennek előkészítése érdekében 1997. július 30. napján élettársa, Sz. Anna nevére megvásárolt egy budapesti, XII. kerületi garázst, amelynek szerelőaknája is volt. A garázst a szerződés megkötésekor nyomban birtokba is vették.

1997. július 30-án 13 óra 30 perc körüli időben W. László I. r. vádlott a budaörsi irodájából felhívta Sz. Bulcsút, és találkozót beszéltek meg aznap délutánra. Sz. Bulcsú 16 óra 59 perckor felhívta W. Lászlót, és a beszélgetést követően elindult az I. r. vádlott budaörsi irodájába az általa vezetett M. típusú személygépkocsival T. Csaba, O. Béla és N. Gábor II. r. vádlott társaságában. Sz. Bulcsú 17 óra 30 perc körüli időben ért az irodához, ahol W. László I. r. vádlotton kívül B. László III. r. vádlott tartózkodott, ő engedte be a sértettet és N. László II. r. vádlottat a házba. Ezután W. László és Sz. Bulcsú az alagsori irodahelyiségbe mentek, N. Gábor pedig kijött a házból, és a másik két testőrrel együtt a ház előtt várakozott. Sz. Bulcsú mintegy 15 percet töltött az irodában, majd kijött az épületből, és O. Béla, valamint T. Csaba társaságában visszament Balatonra, de közölte embereivel, hogy másnap ismét találkozni fog az I. r. vádlottal.

1997. július 31-én W. László I. r. vádlott 14 óra 15 perc és 21 óra 15 perc közötti időben folyamatosan a budaörsi irodában tartózkodott.

Sz. Bulcsú sértett a Balatonon töltötte az éjszakát, a déli órákban kelt fel, majd fürdött és pihent a Balaton partján O. Béla és T. Csaba társaságában. A kora délutáni órákban W. László I. r. vádlott felhívta a sértettet, és egyeztettek az aznapi találkozót illetően. Ezt követően W. László I. r. vádlott és N. Gábor II. r. vádlottak is többször beszéltek egymással a délutáni órákban.

Délután 17 óra körüli időben Sz. Bulcsú sértett közölte O. Bélával és T. Csabával, hogy Budaörsre megy találkozóra, ahova N. László II. r. vádlott és M. Krisztián fogják elkísérni, ezért ők már elmehetnek. Ezt követően egyedül beült gépkocsijába, és eltávozott. A sértett Balatonfüreden találkozott N. Gáborral, majd 18 óra 45 perc körüli időben a sértett barátnőjét, B. Tímeát Balatonalmádiban a fodrásznál kitették. A sértett közölte vele, hogy ha végez a fodrásznál, telefonáljon rá, mert érte fog menni. Majd Sz. Bulcsú az általa vezetett M. típusú gépkocsijával N. László társaságában az M7 autópályán Budapest irányába indult. Sz. Bulcsú lezser, sportos öltözékben volt, viselte a Barakka típusú nyak- és karláncát, nála volt a mobiltelefonja, és a zsebében 45.000 forint készpénz. A Budaörs felé vezető úton a sértett végig telefonált, utolsó fogadott beszélgetését 19 óra 49 perc 46 másodperckor fejezte be. 19 óra 55 perc körüli időben az autópálya budaörsi leágazója mellett lévő benzinkútnál megállt, ahol N. Gábor kiszállt. Ezt követően Sz. Bulcsú folytatta az útját, és 20 óra körüli időben megérkezett gépkocsijával a budaörsi irodához, ahol W. László I. r. vádlott, továbbá az az ismeretlen személy vagy személyek tartózkodtak, akik már várták a sértettet, hogy az életére törjenek. Az ingatlanban, annak kertjében vagy az ingatlant az autópálya zajelválasztó dombjával összekötő területen az ismeretlen személy, vagy személyek egy MCM típusú, 5, 6 mm-es pisztollyal a sértettet a tarkótájék közepén, közvetlen közelről fejbe lőtték. Az Sz. Bulcsút ért lőtt sérülés a koponyaüregbe hatolt, és a nyúltagy híd területén roncsoló agysérülést okozott, amelynek következtében kialakult légzési, keringési elégtelenség okán a sértett halála gyakorlatilag azonnal bekövetkezett.

N. Gábor II. r. vádlott a sértett gépkocsijából történő kiszállását követően 19 óra 55 perc 48 másodperckor felhívta M. Krisztiánt, hogy menjen érte a benzinkúthoz, és a gépkocsijába vegye fel, ami meg is történt.

A II. r. vádlott M. Krisztián tanúval már Budapest felé tartott, amikor 20 óra 20 perckor felhívta őt W. László I. r. vádlott, és közölte vele, hogy „meghalt a főnökötök”.

20 óra 22 perckor a sértett mobiltelefonját kikapcsolták, annak sorsa a továbbiakban ismeretlen maradt, azonban kikapcsolásakor egy budaörsi mobiltoronyra jelentkezett fel.

20 óra 48 perckor N. Gábor II. r. vádlott felhívta B. Tamást, és közölte vele Sz. Bulcsú halálhírét.

W. László I. r. vádlott a sértett meggyilkolása után Sz. Bulcsú holttestét, és az elkövetéshez használt pisztolyt nylonok és ragasztószalag segítségével becsomagolta, egy szőnyegbe csavarta, majd a használatában lévő személygépkocsijának csomagtartójába tette. 21 óra 15 perc körüli időben a gépkocsival elindult az élettársa nevére vásárolt garázshoz. Ezzel egyidejűleg ismeretlen személy Sz. Bulcsú sértett személygépkocsiját a XII. kerületbe vitte, és egy mellékutcában leparkolta. Az I. r. vádlott a garázshoz érve a sértett holttestét a szerelőaknába tette, egy nylonzacskóban mellé tette az elkövetéshez használt fegyvert, valamint kivette a személygépkocsi szőnyegét, és azt is a szerelőaknába dobta, majd különböző tárgyakat és sódert szórt a holttestre.

Másnap reggel ismét megjelent a garázsnál, és ott a Sz. Anna lakásán felújítási munkálatokat végző munkásokkal a szerelőaknát teljes egészében betemettette, majd vastag betonréteggel fedette be. A holttest elrejtését követően este 22 óra körüli időben W. László I. r. vádlott a XII. kerület környékére hívta telefonon N. Gábor II. r. vádlottat, valamint M. Krisztián és P. Attila tanúkat.

A 20 óra 20 perces hívást követően nem sokkal ugyanis ismételten felhívta az I. r. vádlott a II. r. vádlottat, és arra kérte, hogy menjenek P. Attila lakására, mert még aznap este szüksége lesz a tanúra, mert ténylegesen a forgalmi engedélyben ő volt a M. típusú személygépkocsi tulajdonosaként bejegyezve. A II. r. vádlott, valamint a két tanú a M. Krisztián által vezetett személygépkocsival a XII. kerületbe érkeztek az I. r. vádlott telefonon adott útmutatása alapján, ahol egy mellékutcában az I. r. vádlott várta őket. Itt W. László I. r. vádlott N. Gábor II. r. vádlottnak, valamint M. Krisztiánnak megmutatta Sz. Bulcsú karláncát, amelyet még a sértett holttestének elrejtése előtt vett le a sértettről, annak bizonyítása végett, hogy a sértett valóban meghalt. Ezt követően átadta P. Attilának az M. típusú személygépkocsi kulcsát, megmondta neki, hogy melyik közeli mellékutcában találja a gépkocsit, és utasította arra, hogy azzal néhány napra tűnjön el Budapestről. P. Attila az ezt követő hétvégét a gépkocsival együtt Vámospércsen lakó barátnőjénél töltötte, majd a következő héten a gépkocsit B. Tamás irodájában, annak kulcsaival együtt leadta.

N. Gábor II. r. vádlott és M. Krisztián tanú éjjel 23 óra 50 perc körüli időben visszaindultak Balatonra, ahova a hajnali órákban meg is érkeztek. A P. Discoban a II. r. vádlott a sértett embereivel, valamint az ott várakozó B. Tímeával közölte, hogy a sértettnek dolga van, nem tudja, hogy hol van, és mikor fog előkerülni.

1997. augusztus 1-jén N. Gábor II. r. vádlott telefonon felhívta B. Istvánt, és közölte vele, hogy Sz. Bulcsúnak problémája akadt a rendőrséggel egy erőszakos közösülés miatt, ezért külföldre kellett távoznia. Emiatt ki kell üríteni Sz. Bulcsú Budapest, II. kerületi bérleményét.

1997. augusztus 4-én a sértett lakását többek között B. István, S. Gábor, H. Ferenc, H. Ferencné és Cs. Ferenc segítségével ki is ürítették. A sértett ingóságainak egy részét egy Budapest, XIV. kerületi raktárba szállították, a műszaki cikkek és a sértett kondi gépe pedig N. Gábor II. r. vádlotthoz került. A bérlemény kiürítésekor megjelent N. Gábor II. r. vádlott is, bár személyesen az ingatlan kiürítésében nem vett részt. A sértett kutyája B. Tamáshoz került. B. Tamás Sz. Bulcsú sértett valamennyi üzleti érdekeltségét, az összes emberét átvette, és azokat működtette, illetőleg embereit alkalmazta, egészen 1998. júniusában bekövetkezett erőszakos haláláig.

1997. augusztus 4-én P. Attila átadta W. Lászlónak a Sz. Bulcsú által használt M. típusú személygépkocsit, amelyet ezt követően az I. r. vádlott használt. 1997. augusztus 6-án P. Attila feljelentést tett a Budapesti IX. kerületi Rendőrkapitányságon, mely szerint a gépkocsi rendszámtábláját ellopták. A rendszámtábla körözését elrendelték, majd a szabálysértési eljárást 1997. augusztus 21-én megszüntették, miközben 1997. augusztus 7-én a M. típusú személygépkocsi új rendszámot kapott.  1997. október 21-én P. Attila feljelentést tett a Budapesti VII. kerületi Rendőrkapitányságon, mely szerint a személygépkocsit az új rendszámmal a VII. kerületből ismeretlen tettes ellopta. A nyomozást 1997. november 19-én megszüntették, a gépkocsi sorsa továbbra is ismeretlen.

A Sz. Bulcsú eltűnése ügyében megindult államigazgatási eljárás, majd a 2003. február 6. napján elrendelt nyomozás során W. László tudomására jutott, hogy a személye a nyomozó hatóság látókörébe került. Ezért elhatározta, hogy a sértett holttestét kiássa, és más, biztonságosabb helyre rejti el. A munkához különböző szerszámokat szerzett be, majd T. István nevű ismerősével megkísérelte a járólapok, illetve a beton feltörését. Ennek végrehajtása közben, 2004. január 23-án a rendőrség tetten érte.    

Az elsőfokú bíróság ítélete ellen az ügyész mindhárom vádlott terhére fellebbezést jelentett be, megalapozatlanság okából. A vádlottak közül W. László és védője elsődlegesen felmentésért, másodlagosan az ítélet hatályon kívül helyezése érdekében fellebbezett, a II. és III. r. vádlottak és védőik az ítéletet tudomásul vették.

 

Egyéb információ: 

dr. Mohácsy Zsuzsanna

elnökhelyettes

+36-1/268-4803

mohacsyzs@fovitb.birosag.hu

Eljáró bíróság: