S Zs. Béla vádlott

Tárgyalás időpontja: 
2014. június 12. csütörtök, 09:00
Ügy tárgya: 
különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntette
Tárgyalás helyszíne: 
1055 Budapest, Markó u. 16.
Tárgyaló: 
fszt. 4. számú tárgyaló
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

1. Elsőfokú ítélet:
Fővárosi Törvényszék 2013. október 8. napján kelt határozata

2. Bűncselekmény, kiszabott büntetés:
S.Zs. Béla I.r. vádlott bűnös emberölés bűntettében (2012. évi C. törvény 160. § (2) bekezdés d) pont és 1978. évi IV. törvény 271. § (1) bekezdés), ezért őt a törvényszék halmazati büntetésül 16 év fegyház büntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte. A vádlott a büntetés 2/3 részének kitöltése után bocsátható feltételes szabadságra.

B.Margit II.r. vádlott bűnös emberölés bűntettében, mint bűnsegéd (2012. évi C. törvény 160. § (2) bekezdés d) pont és 14. § (2) bekezdés), ezért őt a törvényszék 12 év fegyház büntetésre és 8 év közügyektől eltiltásra ítélte. A vádlott a büntetés 2/3 részének kitöltése után bocsátható feltételes szabadságra.

3. Személyi tényállás
S.Zs. Béla I.r. vádlott középiskolát végzett, gimnáziumi érettségit tett, 2006. évtől 2011 februárjáig a Debreceni Orvostudományi Egyetem Népegészségügyi Karán nappali tagozatos hallgatóként vett részt a képzésben. Szakképzettséggel nem rendelkezik. Állandó munkahelye nem volt, alkalmi munkák végzéséből havi 50.000 forint jövedelemre tett szert. Élettársi kapcsolatban él, eltartásra szoruló hozzátartozója nincsen. Tudatzavarban, értelmi fogyatékosságban, szellemi leépülésben nem szenved. A cselekmény elkövetését megelőzően nem volt büntetve, azonban a vád tárgyát képező cselekmény elkövetésének időpontjában büntetőeljárás volt ellene folyamatban.

B.Margit II.r. vádlott az általános iskola 7 osztályát végezte el. Munkanélküli, havi nettó 28.500 forint rendszeres szociális juttatásban részesül. Hajadon családi állapotú, eltartásra szoruló hozzátartozója nincsen. Kóros elmeállapotban nem szenved, büntetlen előéletű.

4. Történeti tényállás
II. rendű vádlott 2010 márciusában közmunka végzés során ismerte meg K. Vilmos sértett leányát, Sz. Istvánnét, akivel S. Zs. Béla I. rendű vádlott az édesanyján keresztül került kapcsolatba, majd az I. rendű vádlott és Sz. Istvánné rövidesen élettársi kapcsolatra is léptek.
E családi ismeretségből fakadóan II. rendű vádlott is megismerkedett K. Vilmos sértettel, és azt követően hamarosan közöttük is élettársi kapcsolat alakult ki.
2011. januárjától I. rendű és II. rendű vádlottak, K. Vilmos sértett, továbbá Sz. Istvánné és S. Sz. Margit – II. rendű vádlott lánya – a Budapest, XVIII. kerületi lakásban együtt laktak. Az együttélés, elsősorban K. Vilmos sértett rendszeres és túlzott alkoholfogyasztása, agresszív kötekedő viselkedése miatt konfliktusokkal terhelt volt.
K. Vilmos sértett több alkalommal – legalább egy esetben a mindig magánál tartott kést is elővéve – megfenyegette az I. rendű vádlottat, és legalább egy esetben, 2011. november 7. napján tettlegesen is bántalmazta II. rendű vádlottat.

2012. január 17. napján 13 óra körüli időben Sz. Istvánné – volt férje halála miatt – időlegesen elköltözött a fenti lakásból a saját, Budapest, XVIII. kerületi lakásába.
I. rendű vádlott – abban a hiszemben, hogy Sz.Istvánné fel kívánja bontani az élettársi kapcsolatukat – a kora délutáni óráktól kezdve otthonában italozott, amihez kérésére K. Vilmos is csatlakozott.
Mintegy 4 üveg bor általuk közösen történt elfogyasztását követően, 19 óra körüli időben, K. Vilmos sértett javaslatára I. rendű és II. rendű vádlottak K. Vilmos sértettel együtt átmentek Sz.Istvánné lakására. Ott I. rendű vádlott és K. Vilmos sértett még további kb. fejenként fél dl konyakot fogyasztottak, eközben II. rendű vádlott megpróbálta rávenni Szabó Istvánnét, hogy menjen vissza I. rendű vádlotthoz, kérését azonban Szabó Istvánné – arra hivatkozással, hogy egyedül akar lenni – elhárította.
A vitába K. Vilmos sértett is bekapcsolódott kifejezésre juttatva, hogy a leánya és az I. rendű vádlott élettársi kapcsolatának felbontását kívánja, és eközben kezével – a ruháján keresztül is láthatóan – a jobb kezében lévő, késnek látszó tárgyat markolászta, amit az I. rendű vádlott korábbi tapasztalatai alapján úgy értékelt, hogy a sértett a nála rendszeresen ott lévő kést fenyegető, támadó szándékkal kívánja használni.

I. rendű és II. rendű vádlottak, valamint K. Vilmos sértett röviddel később a Sz. Isvánnétól kapott rövidital maradékát magukkal vitték, és hazamentek a Budapest, XVIII. kerületi lakásukba, ahová 20 óra körüli időben érkeztek vissza. I. rendű vádlott és K. Vilmos sértett ekkor már legalább közepes fokú alkoholos befolyásoltság alatt álltak. A lakásba visszaérve mindhárman a konyhába mentek, ahol a sértett leült a konyhaasztalhoz, majd onnan hirtelen felugorva a tűzhelynél álló I. rendű vádlott felé lépett, és közben láthatóan a nadrágzsebében tartott késnek látszó tárgyat szorongatta.

Mivel az I. rendű vádlott ekkor nem reagált a sértett provokációjára, K. Vilmos visszaült a konyhaasztalhoz, míg I. rendű vádlott, a sértett esetleges támadásától tartva, a lakás általa használt szobájába ment, ahol a „Royalty Line – Switzerland” megjelölésű konyhai késkészletéből magához vett egy 15,6 cm pengehosszúságú és 7 cm pengeszélességű bárdot, azt a jobb hátsó nadrágzsebébe rejtette, majd visszament a konyhába.

Az I. rendű vádlott visszaérkezésekor II. rendű vádlott a konyhának az ajtótól távolabb eső végében található hűtőszekrény előtt állt, míg K. Vilmos sértett továbbra is a konyhaasztalnál ült.
I. rendű vádlott – a sértettel szemben – a konyhai tűzhely előtt állt, amikor K. Vilmos felugrott az asztaltól, és a jobb nadrágzsebéből elővette a késnek látszó tárgyat, amit a jobb kezében tartva I. rendű vádlott mellkasa felé mozdított. Miközben I. rendű vádlott elhajolt, és el is lépett a mozdulat elől, jobb kezével elővette a hátsó nadrágzsebébe rejtett bárdot, és azzal nagy erővel K. Vilmos sértett nyakának bal oldalára sújtott, melynek következtében a sértett arccal előre a konyha padlójára esett.

A történteket látva II. rendű vádlott a földre került sértett testén átlépve egy rövid időre elhagyta a helységet, hogy ellenőrizze a lányát, aki az események alatt végig a szobában tartózkodott, majd visszatért, és tovább követte az I. rendű vádlott cselekményét.
Ezzel egy időben a sértett megpróbált felállni, mire I. rendű vádlott a bárddal további ütéseket mért a sértett fejére és felsőtestére. Ettől a sértett hamarosan magatehetetlenné vált, azonban az I. rendű vádlott nem hagyott fel a bántalmazással, tovább ütlegelte a bárddal a sértettet. Az I. rendű vádlott legalább 59 ütést mért a sértettre, főleg annak fejére, nyakára, gerincére.

A II. rendű vádlott, aki mindvégig figyelemmel kísérte az I. rendű vádlott cselekményét, amikor látta, hogy a magatehetetlen sértett a bántalmazás ellenére még megmozdult – félve attól, hogy a sértett felkel és megtámadja őket – arra kérte az I. rendű vádlottat, hogy szúrjon bele a sértett veséjébe. Ennek hatására az I. rendű vádlott egy 19,6 cm pengehosszúságú konyhakéssel a sértettet egy esetben nagy erővel megszúrta a felsőtestén. A bántalmazás következtében a sértett 10-15 percen belül életét vesztette.

A sértett bántalmazását követően II. rendű vádlott egy rongydarabot adott I. rendű vádlottnak, és utasította, hogy törölje fel a vért.

Ezt követően I. rendű, és II. rendű vádlottak, valamint II. rendű vádlott lánya, aki végig a lakásban tartózkodott, azonban nem észlelte a bűncselekmény elkövetését, a lakást elhagyták, és Szolnokra utaztak, ahol a bűncselekmény elkövetéséhez használt eszközöket elrejtették, illetve megpróbáltak azoktól megszabadulni.

2012. január 19. napján érkezett vissza I. rendű és II. rendű vádlott Budapestre, XVIII. kerületi lakásba, majd II. rendű vádlott valótlan tartalmú bejelentést tett a rendőrségen arról, hogy K. Vilmos sértettet ismeretlen személy bántalmazta.

5. Büntetéskiszabási körülmények
I.r. vádlott vonatkozásában enyhítő körülmények:
- bűnösségre is kiterjedő beismerő vallomás
- sértetti közrehatás

I.r. vádlott vonatkozásában súlyosító körülmények:
- vádlott a cselekmény elkövetésekor próbára bocsátás hatálya alatt állt, illetve más büntetőeljárás is volt folyamatban ellene
- ittas állapotú elkövetés
- a vádlott a sértettel bizalmi viszonyban volt
- cselekmény kirívó brutalitása

II.r. vádlott vonatkozásában enyhítő körülmények:
- büntetlen előélet
- sértetti közrehatás
- bűnsegédi elkövetői magatartás

II.r. vádlott vonatkozásában súlyosító körülmények:
- a vádlott a sértettel bizalmi viszonyban volt
- cselekmény kirívó brutalitása

5. Fellebbezések
- Az ügyész a vádlottak terhére súlyosításért, míg az I.r. vádlott és védője enyhítésért, a II. r. vádlott és védője felmentésért jelentettek be fellebbezést.
- A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség átiratában kifejtette, hogy az elsőfokú bíróság a perrendi szabályok megtartásával járt el, hibamentes tényállást állapított meg. Az elsőfokú bíróság eljárása során gondosan vizsgálta a cselekmény előzményét, a vádlottak személyiségét, a cselekmény lefolyását, majd a bizonyítékok logikus és rendszerezett értékelésével rögzítette az eseménysort. A vád tárgyát képező, az élet kioltását eredményező eseményeket I. rendű vádlott beismerő vallomására alapítva rögzítette, elemezte a tanúvallomásokat, illetve számot adott az egyéb bizonyítékokról. A bírósági okfejtés logikai hibáktól mentes, és megfelel az életszerűség szabályainak. A megállapított tényállásból okszerűen következtetett a vádlottak bűnösségére, és a minősítés is minden esetben törvényes. A büntetés kiszabásánál irányadó körülményeket is körültekintően vette számba és azok megfelelő súlyozásával a büntetési céloknak megfelelő büntetéseket alkalmazott. Minderre figyelemmel az elsőfokú ítélet helybenhagyását indítványozta.

Egyéb információ: 

dr. Mohácsy Zsuzsanna
elnökhelyettes
+36-1/268-4803
mohacsyzs@fovitb.birosag.hu

Eljáró bíróság: