H.K.K. és társai

Tárgyalás időpontja: 
2014. június 19. csütörtök, 09:00
Ügy tárgya: 
előre kitervelten, nyereségvágyból, aljas indokból, különös kegyetlenséggel, több emberen, részben tizennegyedik életévét be nem töltött személy és védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérlete és más bűncselekmény
Tárgyalás helyszíne: 
1055 Budapest, Markó utca 16.
Tárgyaló: 
földszint díszterem
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

Tárgyalási napok: 2014. június 19. és július 3. - 9:00 óra
A Budapest Környéki Törvényszék által megállapított tényállás szerint a 2001. óta Svájcban élő, kezdetben prostituáltként dolgozó Zs. K. sértett élettársi kapcsolatot létesített S. H. svájci állampolgárral. Zs. K. és S. H. által együtt megalapított, havi nettó 60-90.000 CHF jövedelmet biztosító escort cég tényleges tulajdonosa S. H. volt, a napi teendőket Zs. K. végezte. Zs. K. és S. H. közötti élettársi kapcsolat 2009 nyarán megromlott, majd 2009 decemberében végleg megszakadt. A köztük kialakult elszámolási vitát tetézte, hogy Zs. K. a korábban együttműködtetett vállalkozásban dolgozó lányokat és a vendégkör nagy részét magával vitte az általa 2010 januárjában megalapított új escort cégbe, majd az egyik, prostitúciós célra használt lakás bérleményét is megszerezte, amely érzékenyen érintette S. H.-t. 2009 decemberében S. H. élettársi kapcsolatot létesített a nála prostituáltként dolgozó I. r. vádlottal, aki tudomással bírt Zs. K. és S. H. közötti konfliktusról, amely őt anyagilag is érintette.

S. H. és az I. r. vádlott tudtak arról, hogy a Zs. K. sértett minden év június 28. napján az édesanyja névnapja alkalmából rendezett családi ünnepségre Svájcból hazalátogat, és ebben az időpontban Sz. település Sz. utca 100. szám alatti családi házban tartózkodik.

2010 júniusában az I. r. vádlott telefonon azzal kereste meg a rivalizálásról és az anyagi vitáról tudomással bíró, Svájcba magyar lányokat szállító II. r. vádlottat, hogy anyagi ellenszolgáltatás fejében szervezze meg 2010. június 28. napjáról 29. napjára virradóan Zs. K. sértett magyarországi tartózkodási helyének, a Sz. település Sz. utca 100. szám alatti háznak a felgyújtását. A II. r. vádlott a bűncselekmény elkövetésével a III. r. vádlottat bízta meg, akinek mindezért 250.000 forintot ígért. A III. r. vádlott a haveri köréből beszervezte a IV. r. és az V. r. vádlottakat, nekik a cselekmény végrehajtásáért pénzt ígért.

Azonban a helyszín előzetes feltérképezése céljából Sz. településre érkező III. r. vádlott tévedésből nem a helyes címet, az Sz. utca 100. szám alatti ingatlant, hanem azzal több hasonlóságot is mutató 110. szám alatti családi házat tekintette meg, ahol K. I. és felesége laktak.

2010. június 29. napján hajnali 3 óra és 3 óra 25 perc közötti időben Sz. településen az Sz. utca 110. számnál, anélkül, hogy meggyőződtek volna arról, hogy a házban tartózkodik-e valaki, a III. r. és a IV. r. vádlottak legalább három üveg Molotov koktélt meggyújtottak és azokat a sértettek által életvitelszerűen lakott ház tetőszerkezetére dobták. Az V. r. vádlott az égő tetőről fényképeket készített, majd a vádlottak futva menekültek el a helyszínről. A III. r. vádlott hajnalban sms-ben tudatta a II. r. vádlottal, hogy a megbízást teljesítették.

A cselekmény elkövetésekor a ház hálószobájában alvó, majd a kutyaugatásra és a riasztóberendezés hangjára felébredő K. I. és felesége sértettek észlelték a tüzet, majd megkezdték annak oltását. A helyszínre kiérkező tűzoltóknak 4 óra 21 perckor sikerült a tüzet felszámolniuk, addigra azonban a teljes tetőszerkezet leégett. Személyi sérülés nem történt, a tűz más épületekre, környezetre való átterjedésének a veszélye nem állt fenn, azonban az ingatlanban hét millió forintot meghaladó kár keletkezett.

A bűncselekmény éjszakáján Zs. K. sértett kivételesen nem tartózkodott Magyarországon, de testvére, testvére 9 és 10 éves gyermekei, valamint az édesanyja a házban töltötte az éjszakát.

A Budapest Környéki Törvényszék a 2014. január 22. napján kihirdetett ítéletében H. K. K. I. r. vádlottat a Btk. 160. § (1) bekezdésébe ütköző és a (2) bekezdés a), b), c), d), f), i) és j) pontjai szerint minősülő – előre kitervelten, nyereségvágyból, aljas indokból, különös kegyetlenséggel, több emberen, részben tizennegyedik életévét be nem töltött személy és védekezésre képtelen személy sérelmére - felbujtóként elkövetett emberölés bűntettének kísérlete és a Btk. 371. § (1) bekezdésébe ütköző és a (4) bekezdés a) pontja szerint minősülő, felbujtóként elkövetett – jelentős kárt okozó - rongálás bűntette miatt halmazati büntetésül 16 év 6 hónap fegyház fokozatban végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte.

Az elsőfokú bíróság K. A. II. r. vádlottat felbujtóként, T. S. A. III. r. és G. P. IV. r. vádlottat társtettesként, M. I. V. r. vádlottat bűnsegédként, előre kitervelten, nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel, több emberen és védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérlete (Btk. 160. § (1) és (2) bekezdés a), b), d), f) és j) pontja) és jelentős kárt okozó rongálás bűntette (Btk. 371. § (1) és (4) bekezdés a) pontja) miatt 16, 15, 14, illetve 12 év fegyházban végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte.

Az elsőfokú bíróság ítéletét az ügyész tudomásul vette, ellene valamennyi vádlott és védője fellebbezést jelentett be.

A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség az átiratában az elsőfokú bíróság ítéletének helybenhagyását indítványozta. Álláspontja szerint a megalapozott tényállás alapján a törvényszék okszerűen következtetett valamennyi vádlott bűnösségére és törvényes a cselekmények minősítése is. A büntetéskiszabás keretében a bűnösségi körülményeket helyesen vette figyelembe, a büntetések a belső arányosság követelményének is megfelelnek, ezért álláspontja szerint sem a felmentést, sem az enyhítést célzó védelmi fellebbezések nem vezethetnek eredményre a másodfokú eljárásban.

Egyéb információ: 

dr. Mohácsy Zsuzsanna
elnökhelyettes
+36-1/268-4803
mohacsyzs@fovitb.birosag.hu

Eljáró bíróság: