W.János és társai

Tárgyalás időpontja: 
2014. október 31. péntek, 11:00
Ügy tárgya: 
Folytatólagosan elkövetett hivatali vesztegetés elfogadása bűntette
Tárgyalás helyszíne: 
Budapest, V., Markó u. 16.
Tárgyaló: 
fszt. 4.
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

További tárgyalási nap: 2014.11.24. - 9 óra

1. Elsőfokú ítélet: Fővárosi Törvényszék 2014. január hó 13. napján kelt 32.B.156/2012/68. sz. határozata. 2. Bűncselekmény, kiszabott büntetés: W. János I. rendű vádlottat folytatólagosan elkövetett hivatali vesztegetés elfogadás bűntettében 4 (négy) év szabadságvesztésre, 4 (négy) év közügyektől eltiltásra, valamint 500.000,- (ötszázezer) forint pénzbüntetésre ítélte az elsőfokú bíróság, továbbá vagyonára 2.200.000,- (kettőmillió- kettőszázezer) forint erejéig vagyonelkobzást rendelt el. Dr. B. Péter András II. rendű vádlottat befolyással üzérkedés bűntettében 2 (kettő) év szabadságvesztésre, 2 (kettő) év közügyektől eltiltásra, 150.000,- (egyszáz-ötvenezer) forint pénzbüntetésre, valamint 5 (öt) év foglalkozástól eltiltásra ítélte az elsőfokú bíróság, továbbá vagyonára 8.250.000,- (nyolcmillió- kettőszázötvenezer) forint erejéig vagyonelkobzást rendelt el. Dr. B. Sándor III. rendű vádlottat befolyással üzérkedés bűntettében 2 (kettő) év szabadságvesztésre, 2 (kettő) év közügyektől eltiltásra, 150.000,- (egyszáz-ötvenezer) forint pénzbüntetésre, valamint 5 (öt) év foglalkozástól eltiltásra ítélte az elsőfokú bíróság, továbbá vagyonára 5.000.000,- (ötmillió) forint erejéig vagyonelkobzást rendelt el. 3. Személyi tényállás W. János I. rendű vádlott büntetlen előéletű. Villamosmérnök- közgazdász egyetemi végzettséggel rendelkezik, a nyomozati szakban önkormányzati képviselő, havi jövedelme 250.000,- forint volt. Nős családi állapotú, két nagykorú gyermeke van. Dr. B. Péter András II. rendű vádlott büntetlen előéletű. Korábban ügyvédként havi 400.000,- forint havi jövedelemre tett szert, az elsőfokú ítélet meghozatalakor családi vállalkozásban dolgozott. Nős családi állapotú, egy kiskorú gyermeke van. Dr. B. Sándor III. rendű vádlott büntetlen előéletű. Az elsőfokú ítélet meghozatalakor nyugdíjas, mellette egyéni ügyvédként dolgozott. Özvegy családi állapotú. 4. Történeti tényállás A Budapest XI. Kerület Önkormányzatának tulajdonában álló Bartók Béla út 9., illetve Bartók Béla út 11. szám alatti üzlethelyiség tulajdonjogának megszerzése érdekében Dr. G. I. B. vevő 2.200.000,- forintot volt köteles I. rendű vádlottnak, valamint további 8.250.000,- forint összeget volt köteles II. rendű vádlottnak „megbízási díjként” és „közvetítői tanácsadói díjként” megfizetni. A Budapest XI. Kerület Önkormányzat a tulajdonában álló Kosztolányi Dezső tér 5. szám alatti üzlethelyiség bérleti jogára pályázatot írt ki, melynek megszerzése érdekében a III. rendű vádlott a pályázatot megnyerni kívánó személynek 5.000.000 forint ellenében segítséget ígért, mely összeg kifizetése megtörtént. 5. Fellebbezés Az elsőfokú ítéletet ellen az ügyész súlyosítás érdekében, a vádlottak és védőik felmentés érdekében jelentett be fellebbezést, továbbá a II. rendű vádlott védője anyagi jogszabálysértést is kifogásol. A vádlott és védője elsődlegesen felmentésért, másodlagosan enyhítésért fellebbezett.

Egyéb információ: 

dr. Mohácsy Zsuzsanna elnökhelyettes +36-1/268-4803 mohacsyzs@fovitb.birosag.hu

Eljáró bíróság: