V. Sándor

Tárgyalás időpontja: 
2015. január 20. kedd, 13:00
Ügy tárgya: 
emberölés bűntette
Tárgyalás helyszíne: 
1055 Budapest, Markó utca 16.
Tárgyaló: 
fszt. 4. számú tárgyaló
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

1. Elsőfokú ítélet:
Fővárosi Törvényszék 2012. szeptember 7. napján kelt 24.B.131/2011/115. számú határozata

2. Bűncselekmény, kiszabott büntetés:

V.S. I. rendű vádlott bűnös a Btk.166.§ (1) bekezdésébe ütköző és a (2) bekezdés a) b) c) és f) pontja szerint minősülő emberölés bűntettében, a Btk. 263/A.§ (1) bekezdésének a) pontjába ütköző lőfegyverrel és lőszerrel visszaélés bűntettében, 2 rendbeli társtettesként elkövetett, a Btk. 321.§ (1) bekezdésébe ütköző és az (5) bekezdés a) pontja szerint minősülő rablás bűntettében, 4 rendbeli társtettesként elkövetett, a Btk. 321.§ (1) bekezdésébe ütköző és a (4) bekezdés a) pontja szerint minősülő rablás bűntettében, társtettesként elkövetett, a Btk. 316.§ (1) bekezdésébe ütköző és a (2) bekezdés I. fordulata szerint minősülő lopás vétségében és a Btk. 170.§ (1) bekezdésébe ütköző és a (2) bekezdés szerint minősülő súlyos testi sértés bűntettének kísérletében. Ezért őt a törvényszék, mint bűnszervezetben elkövetőt – halmazati büntetésül - életfogytig tartó fegyházbüntetésre valamint Magyarország területéről végleges hatállyal kiutasítás büntetésre ítélte. A törvényszék az életfogytig tartó fegyházbüntetésből a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségét kizárta.

T.E. II. rendű vádlott bűnös bűnsegédként elkövetett, a Btk. 166. § (1) bekezdésébe ütköző és a (2) bekezdés a) b) c) és f) pontja szerint minősülő emberölés bűntettében, 2 rendbeli - melyből 1 rendbeli társtettesként, 1 rendbeli bűnsegédként elkövetett, a Btk. 321.§ (1) bekezdésébe ütköző és az (5) bekezdés a) pontja szerint minősülő rablás bűntettében, 4 rendbeli - melyből 3 rendbeli társtettesként, 1 rendbeli bűnsegédként - elkövetett, a Btk. 321 .§ (1) bekezdésébe ütköző és a (4) bekezdés a) pontja szerint minősülő rablás bűntettében és társtettesként elkövetett, a Btk. 316.§ (1) bekezdésébe ütköző és a (2) bekezdés I. fordulata szerint minősülő lopás vétségében. Ezért őt a törvényszék mint bűnszervezetben elkövetőt – halmazati büntetésül - 17 (tizenhét) év fegyházbüntetésre, mint főbüntetésre, valamint 10 (tíz) év közügyek gyakorlásától eltiltás mellékbüntetésre ítélte. A törvényszék a fegyházbüntetésből a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségét kizárta.

K.R.L. III. rendű vádlott bűnös bűnsegédként elkövetett, a Btk. a Btk. 166.§ (1) bekezdésébe ütköző és a (2) bekezdés a) b) c) és f) pontja szerint minősülő emberölés bűntettében és 2 rendbeli bűnsegédként elkövetett, a Btk. 321. § (1) bekezdésébe ütköző és a (4) bekezdés a) pontja szerint minősülő rablás bűntettében. Ezért őt a törvényszék őt a törvényszék, mint bűnszervezetben elkövetőt – halmazati büntetésül - 16 (tizenhat) év fegyházbüntetésre, mint főbüntetésre valamint 10 (tíz) év közügyek gyakorlásától eltiltás mellékbüntetésre ítélte. A törvényszék a fegyházbüntetésből a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségét kizárta.

S.A. IV. rendű vádlott bűnös bűnsegédként elkövetett, a Btk. 166.§ (1) bekezdésébe ütköző és a (2) bekezdés a) b) és f) pontja szerint minősülő emberölés bűntettében, 2 rendbeli társtettesként elkövetett,a Btk. 321.§ (1)bekezdésébe ütköző és az (5) bekezdés a) pontja szerint minősülő rablás bűntettében, 2 rendbeli társtettesként elkövetett, a Btk. 321.§ (1) bekezdésébe ütköző és a (4) bekezdés a) pontja szerint minősülő rablás bűntettében és felbujtóként elkövetett, a Btk. 316.§ (1) bekezdésébe ütköző és a (2) bekezdés I. fordulata szerint minősülő lopás vétségében. Ezért őt a törvényszék, mint bűnszervezetben elkövetőt – halmazati büntetésül - 17 (tizenhét) év fegyházbüntetésre, mint főbüntetésre valamint 10 (tíz) év közügyek gyakorlásától eltiltás mellékbüntetésre ítélte. A törvényszék a fegyházbüntetésből a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségét kizárta.

R.L. V. rendű vádlott bűnös bűnsegédként elkövetett, a Btk. 166.§ (1) bekezdésébe ütköző és a (2) bekezdés a) b) és f) pontja szerint minősülő emberölés bűntettében, bűnsegédként elkövetett, a Btk. 321.§ (1) bekezdésébe ütköző és az (5) bekezdés a) pontja szerint minősülő rablás bűntettében, 3 rendbeli - ebből két rendbeli társtettesként egy rendbeli bűnsegédként - elkövetett, a Btk. 321.§ (1) bekezdésébe ütköző és az (4) bekezdés a) pontja szerint minősülő rablás bűntettében és bűnsegédként elkövetett, a Btk. 316.§ (1) bekezdésébe ütköző és a (2) bekezdés I. fordulata szerint minősülő lopás vétségében. Ezért őt a törvényszék- mint bűnszervezetben elkövetőt – halmazati büntetésül - 17 (tizenhét) év fegyházbüntetésre, mint főbüntetésre valamint10 (tíz) év közügyek gyakorlásától eltiltás mellékbüntetésre ítélte. A törvényszék a fegyházbüntetésből a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségét kizárta.
W. J. VI. rendű vádlott bűnös 3 rendbeli – ebből 2 rendbeli felbujtóként, 1 rendbeli tettesként elkövetett - a Btk. 263/A. § (1) bekezdésének a) pontjába ütköző lőfegyverrel és lőszerrel visszaélés bűntettében. Ezért őt a törvényszék – halmazati büntetésül – 4 (négy) év fegyházbüntetésre, mint főbüntetésre valamint 5 (öt) év közügyek gyakorlásától eltiltás mellékbüntetésre ítélte.

P. E. VII. rendű vádlott bűnös 2 rendbeli a Btk. 263/A. § (1) bekezdésének a) pontjába ütköző és eszerint minősülő lőfegyverrel és lőszerrel visszaélés bűntettében. Ezért őt a törvényszék – halmazati büntetésül – 4 (négy) év fegyházbüntetésre, valamint 5 (öt) év közügyek gyakorlásától eltiltás mellékbüntetésre ítélte.

G. G. VIII. rendű vádlott bűnös a Btk. 326. § (1) bekezdésébe ütköző és az (5) bekezdés b) pontja szerint minősülő orgazdaság bűntettében. Ezért őt a törvényszék 3 (Három) év börtönbüntetésre, mint főbüntetésre valamint 3 (Három) év közügyek gyakorlásától eltiltás mellékbüntetésre ítélte.

4. Történeti tényállás

V.S. I.r. vádlott romániai születésű, magyar nemzetiségű személy, 2003. óta él életvitelszerűen Magyarországon. Itt tartózkodása során az ugyancsak romániai születésű, magyar nemzetiségű és anyanyelvű élettársától két gyermeke született, akik anyjukkal élnek Magyarországon. 2006-ben ismerkedett meg a vádlott T.E. II.r. vádlottal, akivel rövid időn belül szerelmi viszonyt létesített. Miután az általuk elvárt életvitelhez szükséges anyagi javakkal nem rendelkeztek, elhatározták, hogy fegyveres rablások útján fogják megélhetésüket hosszabb távon biztosítani. 2007-2008-ban alakult ki a további vádlottakkal az ismeretség, szorosabb kapcsolat. Ennek keretében került sor W.J. VI.r. vádlott közreműködésével P.E. VII.r. vádlottól a fegyverek, lőszerek beszerzésére is.

- Magyarországon először 2008. decemberében rabolták ki S.A. IV.r. vádlott részvételével a Tököl, Piactér 7. szám alatt ÉXERTÁR ékszerüzletet, ennek során a boltban dolgozó sértettet V.S. szájba rúgta, majd megkötözte, fegyverrel fenyegette. A sértett a vádlottak fenyegetésére és bántalmazására kinyitotta a széfet, melyből a vádlottak több mint 30 millió Ft értékben ékszereket és készpénzt vittek el, miközben a bolt előtt álló kocsiban T.E. II.r. vádlott várakozott.

- Miután a fenti bűncselekményből származó vagyont felélték, különböző vádlott-társak bevonásával további fegyveres rablásokat követtek el különböző ékszerboltok sérelmére. A cselekmények elkövetése során a sértetteket bántalmazták, fegyverrel fenyegették. Az eltulajdonított értékek néhány kivételtől eltekintve alkalmanként nagyságrendileg 10-20 millió Ft-ot tettek ki.

- 2010. májusában R.L. V.r. vádlott információira alapozva elhatározták, hogy megszerzik egy vietnámi állampolgárságú házaspárnak az ÁZSIA Center bevásárlóközpontban üzemelő cégéből származó bevételt. Ennek érdekében részletes tervet dolgoztak ki a sértettek figyelésétől kezdve a sértettek autójának követésén, álrendőrként való igazoltatáson keresztül a sértetti autó továbbhaladását, más személyautónak a helyszínre jutását megakadályozva a sértettek elrablásáig. 2010. május 18-án került sor a bűncselekmény végrehajtására. Két gépkocsival mentek a helyszínre, ahol V.S. I.r. és S.A. IV.r. vádlott rendőri egyenruhát vett fel. Amikor a sértettek a helyszínre értek, a vádlottak az egyik gépkocsival a sértetti gépkocsi elé tolattak, majd a másik gépkocsival a visszafelé menekülés útját zárták el. A sértetteket a gépkocsiból kirángatták, a náluk lévő értékeket eltulajdonították. A sértetteket egy elhagyatott helyen lévő területre vitték egy az előző nap megásott gödörhöz, ahol a megkötözött sértettektől követelték pénzük átadását. A sértettek hiába mondták, hogy a pénz az üzletben van és ha elengedik őket, másnap a vádlottak azt megkapják. V.S. I.r. vádlott mind a két sértettet a gödörhöz rángatta és két-két alkalommal fejbe lőtte őket. A sértettek a helyszínen életüket vesztették. A cselekményt követően V.S. I.r. vádlott utasítására a többi vádlott közösen betemette a holttesteket és eltávoztak a helyszínről.

5. Fellebbezések

- A Budapest Környéki Törvényszék ítélete ellen az ügyész a II-V. r. vádlottak terhére a kiszabott büntetés súlyosítása érdekében jelentett be fellebbezést.
V.S. I. rendű vádlott enyhítésért, védője lényeges eljárási szabálysértés okából az ítélet hatályon kívül helyezése, illetőleg a kiszabott büntetés enyhítése, T.E. II. rendű vádlott és védője a bűnszervezetben elkövetés mellőzése és a kiszabott büntetés enyhítése, K.R.L. III. rendű vádlott és védője a kiszabott büntetés enyhítése, S.A. IV. rendű vádlott a kiszabott büntetés enyhítése, védője téves minősítés és a belső arányosság lényeges megsértése miatt enyhítésért, R.L. V. rendű vádlott és védője enyhítésért, W.J. VI. rendű vádlott és védője részben felmentésért, részben enyhítésért, P.E. VII. rendű vádlott és védője elsődlegesen a tényállás téves megállapítása miatt részben felmentésért, másodlagosan a kiszabott büntetés enyhítéséért, G.G. VIII. rendű vádlott a kiszabott büntetés enyhítése végett, védője felmentésért fellebbezett.

A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség az ügyészi fellebbezést fenntartotta, a vádlotti, védői fellebbezéseket nem tartotta megalapozottnak.

Egyéb információ: 

dr. Mohácsy Zsuzsanna
elnökhelyettes
+36-1/268-4803
mohacsyzs@fovitb.birosag.hu

Eljáró bíróság: