M.Ferenc

Tárgyalás időpontja: 
2015. február 26. csütörtök, 09:00
Ügy tárgya: 
emberölés kísérletének bűntette és más bűncselekmény
Tárgyalás helyszíne: 
1055 Budapest, Markó utca 16.
Tárgyaló: 
fszt. 8. tárgyaló
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

A Fővárosi Törvényszék a 2014. július 10. napján kihirdetett ítéletében M. F. I. rendű vádlottat emberölés bűntettének kísérlete (1978. évi IV. tv. 166. § (1) bekezdés és (2) bekezdés b) és d) pont) miatt 12 év fegyházbüntetésre és 8 év közügyektől eltiltásra ítélte.

A Fővárosi Törvényszék a 2014. július 10. napján kihirdetett ítéletében N. Zs. II. rendű vádlottat bűnsegédként elkövetett rablás bűntettének kísérlete (1978. évi IV. tv. 321. § (1) bekezdés és (3) bekezdés a) pont) miatt 3 év fegyházbüntetésre és 3 év közügyektől eltiltásra ítélte.

A Fővárosi Törvényszék által megállapított tényállás szerint a vádlottak 2012. szeptember 8. napján egy közös ismerősük révén ismerkedtek meg, majd pár nappal később élettársi kapcsolatot létesítettek.

A kábítószer-élvező életmódot folytató II. rendű vádlott évek óta – jellemzően idős férfiak sérelmére elkövetett – vagyon elleni bűncselekményekből biztosította a mindennapi megélhetését. A vádlottak a megismerkedésüket követően együtt folytatták a kábítószer-élvező életmódot, a rendszeres szerhasználat miatt hamarosan nehéz anyagi helyzetbe kerültek.

2012. október 26. napján az esti órákban steril injekciós tűért a Budapest XIII. kerület, Hollán Ernő utcába mentek, ahol II. rendű vádlottnak eszébe jutott, hogy a közelben lakik az általa a Lehel Csarnokból ismert idős korú M. J. sértett, akitől korábban szexuális szolgáltatás ígéretével készpénzt szerzett. II. rendű vádlott közölte I. rendű vádlottal, hogy megpróbál pénzt szerezni a sértettől, ezért együtt elmentek a sértett lakásához.

II. rendű vádlott felcsöngetett a társasház kaputelefonján, a sértett pedig kérdés nélkül beengedte a lépcsőházba a vádlottakat. II. rendű vádlott bement a sértett lakásába, ahol a sértettel folytatott beszélgetés során, szexuális szolgáltatást ígérve elterelte a sértett figyelmét, majd eltulajdonította az éppen a fürdőszobában tartózkodó sértett irat-, valamint pénztárcáját – benne kb. 3.000 forinttal – és kisurrant a lakásból. Miután a helyszín közelében a vádlottak észlelték a zsákmányolt pénz csekély összegét, II. rendű vádlott rábírta I. rendű vádlottat arra, hogy a sértett iratait, mint becsületes megtaláló vigye vissza a sértettnek, aki esetleg megjutalmazza. I. rendű vádlott a tervnek megfelelően felment a sértetthez, átadta neki az iratait, a sértett azonban közölte vele, hogy készpénz hiányában nem tud adni jutalmat. Ezt követően a vádlottak a sértettől megszerzett pénzből „kristály” nevű – ismeretlen hatóanyag-tartalmú – bódító hatású anyagot vettek, majd azt az I. rendű vádlott lakásán beadták maguknak.

Később II. rendű vádlott közölte I. rendű vádlottal, hogy a sértettnek biztosan van olyan értéke, amit meg kellene szerezniük, és ezzel az I. rendű vádlott egyetértett. A vádlottak elhatározták, hogy visszamennek a sértetthez, ahol I. rendű vádlott magát ismételten „becsületes megtalálónak” beállítva bemegy a lakásba, majd leüti és megkötözi a 82 éves sértettet. A vádlottak megállapodtak abban is, hogy miután az I. rendű vádlott ártalmatlanná tette a sértettet, jelezni fog II. rendű vádlottnak és értékek után átkutatják a lakást.

I. rendű vádlott a lakóhelyén – a II. rendű vádlott tudtával – magához vett egy kalapácsot, majd a vádlottak a tervüknek megfelelően, 2012. október 27. napján a kora reggeli órákban villamossal elindultak a sértetthez. A vádlottak 8 óra körüli időben értek a sértett lakásához, ahol az I. rendű vádlott a kaputelefonon felcsöngetett a sértetthez, aki beengedte a lépcsőházba. A II. rendű vádlott a cselekmény elkövetését az utcán figyeléssel biztosította és várta, hogy I. rendű vádlott jelezze neki a kaputelefonon, hogy felmehet a lakásba.

A sértett a lakás bejárati ajtajában várta I. rendű vádlottat, akit beinvitált a lakásba. Az I. rendű vádlott az előszobában a táskájából elővette a kalapácsot, majd azzal több alkalommal megütötte a neki háttal álló 82 éves sértett fejét. A sértett az ütlegelés következtében összeesett, I. rendű vádlott azonban a bántalmazást tovább folytatva több ízben rácsapott a padlón fekvő idős sértett fejére.

A sértett a bántalmazás során jajveszékelni kezdett, amit meghallott a szomszéd asszony, aki kijött lakásából és odament a sértett lakásának bejárati ajtajához. A földön fekvő és erősen vérző sértettet és a szobaajtóban egy ismeretlen személy vállát látva az V. emeleten lakóktól segítséget kért, majd telefonon felhívta a rendőrséget. Mindeközben I. rendű vádlott a szobákban értékek után kutatott, azonban a lakásajtóhoz visszatérő szomszéd asszony megzavarta az elkövetésben, ezért értékszerzés nélkül, fején kapucnival kirohant a lakásból, miközben a szomszéd asszonyt majdnem fellökte.

Az I. rendű vádlott az utcára érve II. rendű vádlottal együtt a Váci út irányába sietős léptekkel elhagyta a helyszínt. A vádlottak ezt követően a West End bevásárlóközpontba mentek, ahol I. rendű vádlott lemosta magáról a ráfröccsent vért, az elkövetéshez használt kalapácsot, illetve a véres ruházatát pedig eldobta.

A sértettet az időközben értesített mentőegység a helyszínen elsősegélyben részesítette, majd további ellátás végett kórházba szállította.

A bántalmazás során a sértett fejét legalább 14 rendbeli erőbehatás érte, amelyek 8 napon túl gyógyuló, életveszélyes sérüléseket eredményeztek.

A sértett idős életkorára, a támadott testtájékra, az elkövetés eszközére, valamint az erőbehatások számára és nagyságára figyelemmel kizárólag a véletlennek köszönhető, hogy a sértett halála a cselekménnyel összefüggésben nem következett be.

A sérülésekkel összefüggésben maradandó fogyatékosság vagy súlyos egészségromlás kialakulása várható volt, azonban a sértett az erre irányuló újabb orvosszakértői vizsgálat előtt, a cselekményre vissza nem vezethető okból 2013. szeptember 1-jén elhunyt.

Az elsőfokú bíróság ítéletét ellen az ügyész a vádlottak terhére, a büntetés súlyosítása érdekében, míg a vádlottak és védőik enyhítésért jelentettek be fellebbezést.

A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség az átiratában az elsőfokú bíróság ítéletének megváltoztatását indítványozta. Megállapította, hogy az első fokú bíróság a perrendi szabályok betartásával folytatta le az eljárást, beszerezte a jelentőséggel bíró bizonyítékokat, indokolási kötelezettségének eleget tett és tényből tényre is helyes következtetést vont le. Az irányadó tényállásból a bíróság okszerűen következtetett a vádlottak bűnösségére és a bűncselekmények jogi minősítése is törvényes. Álláspontja szerint azonban az első fokú bíróság által hozott joghátrány törvénysértően enyhe, így a vádlottakkal szemben alkalmazott szabadságvesztés tartamát illetve az ehhez kapcsolódó mellékbüntetés lényeges emelését tartja indokoltnak, egyebekben kéri az elsőfokú ítélet helybenhagyását.

Egyéb információ: 

dr. Mohácsy Zsuzsanna
elnökhelyettes
+36-1/268-4803
mohacsyzs@fovitb.birosag.hu

Eljáró bíróság: