K Anikó büntető ügye

Tárgyalás időpontja: 
2015. április 9. csütörtök, 09:00
Ügy tárgya: 
hűtlen kezelés bűntette
Tárgyalás helyszíne: 
Budapest, V., Markó u. 16.
Tárgyaló: 
fszt. 8.
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

A Fővárosi Törvényszék a 2014. január 21. napján kihirdetett 23.B.530/2012/31. számú ítéletében a vádlottat bűnösnek mondta ki

- hűtlen kezelés bűntettében (2010. évi C. tv. 376. § (1) (5) bekezdés a) pont.

Ezért őt 3 évi szabadságvesztés büntetésre, 2 év közügyekről eltiltásra, és 2 év pénzügyi-gazdasági foglalkozástól eltiltásra ítélte. Rögzítette, hogy a szabadságvesztést börtönben kell végrehajtani. Megállapította, hogy a vádlott a büntetés kétharmadának letöltése után bocsátható feltételes szabadságra, valamint rendelkezett a lefoglalt bűnjelekről és az eljárás során felmerült bűnügyi költség megfizetéséről.

Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás a következő:

K. Anikó vádlott az „M” gazdálkodó szervezet (sértett) munkavállalójaként gazdasági-pénzügyi vezetői beosztásban dolgozott. Ennek keretében a sértett vagyonát megbízás alapján kezelte, a rábízott vagyonnal gazdálkodott, és – egyebek mellett – beszerzési funkciókat is ellátott. Utóbbi tevékenysége keretében gazdasági kapcsolatba került „B” és „MC” Kft-kkel, amely gazdasági társaságok azonos irodaházban, részben azonos személyzettel működtek. Tevékenységük számítástechnikai eszközök, és számítástechnikai karbantartó és tisztítóeszközök forgalmazása volt, amelyet – a vádlott által is tudottan – a piaci ár többszöröséért végeztek. A vádlott, szakítva munkáltatójának korábbi gyakorlatával, és az ésszerű gazdálkodás szabályait megszegve 2006. évtől munkaviszonyának megszüntetéséig milliós nagyságrendű szerződéseket kötött a „B” és „MC” Kft-kkel a forgalmazási körükbe tartozó termékekre. A beszerzés, valamint a pénzügyi ellentételezés ellenőrzését megnehezítette, majd a munkáltatójától kapott szóbeli figyelmeztetést követően a tevékenységét rejtve, vezetője figyelmét kijátszva, internetes átutalással, belépési kód jogosulatlan felhasználásával és a tranzakciók részekre bontásával végezte. A vádlott az eljárása során 52.220.852 forint vagyoni hátrányt okozott a sértetti gazdálkodó szervezetnek.

Az elsőfokú bíróság ítélete ellen a vádlott és védője felmentésért, továbbá a büntetés enyhítése végett fellebbezést jelentett be. Az ügyész az ítéletet tudomásul vette. A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség az elsőfokú ítélet helybenhagyására tett indítványt, annak helyes indokaira tekintettel.

Eljáró bíróság: