K.Árpád Sándor I. r. vádlott

Tárgyalás időpontja: 
2015. április 15. szerda, 09:00
Ügy tárgya: 
emberölés bűntette és más bűncselekmények
Tárgyalás helyszíne: 
Budapest, V., Markó u. 16.
Tárgyaló: 
fszt. díszterem
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

Tárgyalási időpontok: 2015. április 15., 17., 22., 24., május 08.

A Budapest Környéki Törvényszék a 2013. augusztus 6. napján kihirdetett 8.B.101/2010/1010. számú ítéletével
K.Árpád Sándor I. r. vádlottat bűnösnek mondta ki
- emberölés bűntettében, részben mint tettes, részben mint társtettes, részben mint bűnsegéd (Btk. 166. § (1), (2) bekezdés a), c/, d/, f/, i) pont),
- 2 rb. rablás bűntettében, mint társtettes (Btk. 321. § (1), (3) bekezdés a) és c/ pont),
- lőfegyverrel és lőszerrel visszaélés bűntettében, mint társtettes (Btk. 263/A.§ (1) bekezdés a/ pont) és
- haditechnikai termékkel visszaélés bűntettében, mint társtettes (Btk. 263/B.§ (1) bekezdés b/ pont).
Ezért őt halmazati büntetésül, mint bűnszervezetben elkövetőt életfogytig tartó fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte. Megállapította, hogy az I.r. vádlott feltételes szabadságra nem bocsátható.

K. István Zoltán II. r. vádlott bűnösségét
- emberölés bűntettében, részben, mint társtettes, részben, mint bűnsegéd (Btk. 166. § (1), (2) bekezdés a), c/, d/, f/, i/ pont)
- 2 rb. rablás bűntettében, mint társtettes (Btk. 321.§ (1), (3) bekezdés a/, c/pont)
- lőfegyverrel és lőszerrel visszaélés bűntettében, mint társtettes (Btk. 263/A.§ (1) bekezdés a/ pont) és
- haditechnikai termékkel visszaélés bűntettében, mint társtettes (Btk. 263/B.§ (1) bekezdés b/ pont) állapította meg.
Ezért őt halmazati büntetésül, mint bűnszervezetben elkövetőt életfogytig tartó fegyházbüntetésre és 10 évi közügyektől eltiltásra ítélte. Megállapította, hogy az II.r. vádlott feltételes szabadságra nem bocsátható.

P. Zsolt István III. r. vádlott bűnösségét
- emberölés bűntettében, mint társtettes (Btk. 166.§ (1), (2) bekezdés a/, c/, d/, f/, i/ pont),
- 2 rb. rablás bűntettében, mint társtettes (Btk. 321.§ (1), (3) bekezdés a/, c/ pont),
- lőfegyverrel és lőszerrel visszaélés bűntettében, mint társtettes (Btk. 263/A.§ (1) bekezdés a/ pont) és
- haditechnikai termékkel visszaélés bűntettében, mint társtettes (Btk. 263/B.§ (1) bekezdés b/ pont) állapította meg.

Ezért őt halmazati büntetésül, mint bűnszervezetben elkövetőt – életfogytig tartó fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte. Megállapította, hogy a III.r. vádlott feltételes szabadságra nem bocsátható.
Csontos István Csaba IV.r. vádlott bűnösségét
- emberölés bűntettében, mint bűnsegéd (Btk. 166.§ (1), (2) bekezdés a/, c/, f/, i/ pont) állapította meg.
Ezért őt, mint bűnszervezetben elkövetőt 13 év fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte. Megállapította, hogy a IV.r. vádlott feltételes szabadságra nem bocsátható.

Rendelkezett egyúttal a vádlottak által előzetes fogvatartásban töltött időnek a kiszabott szabadságvesztésbe történő beszámításáról, az eljárás során felmerült bűnügyi költség megfizetéséről és a lefoglalt bűnjelekről.

A VÁDLOTTAK ÁLTAL MEGVALÓSÍTOTT CSELEKMÉNYEK

I./TÉNYÁLLÁS (BESENYSZÖG)

G.Cs. sértett Besenyszögön, a Nefelejcs u. 5. szám alatti családi házban lakott feleségével G.Csné sértettel, valamint gyermekeivel, a 14 éves kk. G.D. és a 11 éves gyk. G.R. sértettel.
G.Cs. 2007. év novemberében úgy határozott,hogy a tulajdonában lévő Franchi M610 VSL gyártmányú, 12/76 kaliberű, AH 005763/EK-0922 gyári számú öntöltős sörétes vadászlőfegyverét eladja. Ezért több fórumon is meghirdette a fegyvert.

Az eljárás során meg nem állapítható módon és időben, de a vádlottak rátaláltak a G.Cs. sértett által eladásra szánt Franchi típusú sörétes lőfegyver hirdetésére.
A hirdetés révén az I. r., a II. r. és a III. r. vádlottak tudomást szereztek G.Cs. lakóhelyéről, majd együttesen arra az elhatározásra jutottak, hogy erőszakkal szerzik meg tőle a hirdetésben látott sörétes puskát. Rablási tervükbe beavattak egy negyedik személyt is, akinek a kilétét az eljárás során nem sikerült megállapítani.

Tervük végrehajtásához megfelelő előkészületeket hajtottak végre. Az I. r., a II. r., a III. r. vádlottak, és ismeretlen társuk előkészítették a rablás végrehajtásához szükségesnek tartott dolgokat. Így a sértett ellenállásának megtörése érdekében egy „Parabellum” maroklőfegyvernek látszó tárgyat, valamint egy keskeny csövű, a második világháborús „Luger” típusú pisztolyhoz hasonlító tárgyat. Azt az eljárás során nem lehetett megállapítani, hogy ezeket a „fegyvereket” ki és mikor szerezte. G.Cs. és a lakásában esetleg még tartózkodó személyek megkötözéséhez előkészítettek kettő darab ezüstszürke színű, széles ragasztószalagot,a behatolás elősegítése érdekében egy feszítővasat is vittek magukkal. Megfelelő ruházatot, továbbá fekete színű símaszkokat, kesztyűket, bakancsokat is előkészítették. A III. r. vádlott egy fekete színű, M TRAMP feliratú, 45-ös kereskedelmi számozású bakancsot viselt.

Az I. r., a II. r., a III. r. vádlottak, valamint ismeretlen negyedik társuk 2009. március 6. napjáról 7. napjára virradóan, éjfél környékén érkeztek egy meg nem állapítható személy használatában lévő világos színű, diesel üzemű, tolóajtóval szerelt gépjárművel Besenyszögre. A járművel a Nefelejcs utca 15. számú ház környékén álltak meg, majd a három vádlott kiszállt, és gyalog közelítették meg G.Cs. sértett Besenyszög, Nefelejcs u. 5. szám alatti házát. A negyedik, ismeretlen társuk a gépkocsiban várakozott.
Az I. r. vádlott a „Parabellum”-nak látszó, míg a II. r. vádlott a „Luger” típusú, pisztolynak látszó tárgyat és egy-egy ezüstszürke színű ragasztószalagot, a III. r. vádlott pedig a feszítővasat vitte magával.
Mindhárom vádlott fejére húzta a magával vitt fekete színű, kötött símaszkot, mely csak a szemrésznél volt kivágva, és kesztyűt is viseltek.
G.Cs. sértett és családtagjai az otthonukban tartózkodtak, és a késő éjszakai órán már mindannyian aludtak.

G.Cs. sértett a konyhával átellenben, a folyosóról balra nyíló első szobában, a nappaliban feküdt le aludni. A televízió készüléket nem kapcsolta ki, így annak fénye világított.
Felesége, G.Csné sértett és kisebbik lánya, a 11 éves gyk. G.R. sértett a nappali mellett lévő, a bejárattól távolabb eső hálószobában, míg a 14 esztendős nagyobbik lánya, kk. G.D. sértett az egyik emeleti szobában aludt.
G.Cs. sértett az ajtó befeszítésének zajára éppen ébredezett, megpróbált felkelni az ágyból, az ajtó felé nézett, ahol meglátta a két símaszkos alakot. Az I. r. és a III. r. vádlott voltak azok, aki a szobába benéztek, és amikor meglátták az éppen felkelni készülő G.Cs. sértettet, azonnal beléptek és azt kiáltották:„Rendőrség! Földre! Hol rejtegeted a fegyvert?”Majd mindketten megragadták a sértettet, és lerántották az ágyról. Az álmában meglepett, a váratlan támadás ellen védekezni egyáltalán nem képes sértettet a támadói a földön hasra fektették. Az I. r. vádlott volt az, aki a már hason fekvő sértettet leszorította, illetve a nyakára térdelt és a „Parabellum” kinézetű, lőfegyvernek tűnő fémes tárgyat a tarkójához nyomta. Eközben a III. r. vádlott– elvéve társától a szigetelő szalagot – a kezeit hátulról azonnal összekötözte. Közben folyamatosan azt mondogatták neki, hogy forduljon a hasára, és ne mozogjon.
Nem sokkal a kezének megkötözése után ugyanazzal az ezüstszürke színű széles ragasztószalaggal a bokájánál a lábait is összekötötte a III. r. vádlott.
A kezeit hátrakötöző támadója – a III. r. vádlott – azt mondta G.Cs.-nak, hogy rendőrségi akciót hajtanak végre, ugyanekkor az I. r. vádlott azt kérdezte tőle, hogy hol rejtegeti a fegyverét. E szavak hallatán, valamint a támadók összehangolt és szakszerűnek látszó fellépésének hatására a sértett először abban a hitben volt, hogy rendőri intézkedés zajlik az otthonában.
A sértett nem akart ellenszegülni a rendőröknek hitt támadóinak, ezért elmondta, hogy a fegyverszekrényben tárolja a legálisan az otthonában tartott fegyvereit, és közölte, hol van a házban a fegyverszekrény. Azt is megmondta, kik vannak még otthon a lakásban, és melyik szobában tartózkodnak.

A családfő ártalmatlanná tétele után a II. r. vádlott benyitott a hálószobába. Bal kezében tartotta a vékony csövű, pisztolynak látszó tárgyat, míg jobb kezével felkapcsolta a villanyt. Ekkor meglátta az éppen kifelé induló G.Csné sértettet. A villanyt azonnal lekapcsolta a vádlott, az ajtót behajtotta, és felszólította G.Csné sértettet, hogy feküdjön vissza az ágyába arccal a fal felé, és maradjon csendben.

A bejárati ajtó feszegetésének és betörésének hangjaira felébredő kk. G.D. sértett járkálást és egy nagyobb puffanást hallott a földszintről, ezért lejött az emeletről. Amikor a lépcsőről leérve belépett az előtérből nyíló étkezőbe, szembetalálta magát két símaszkot viselő behatolóval, akik közül az egyik szorosan karon ragadta és bevezette a nappaliba, majd ráparancsolt, hogy feküdjön az ágyra.

G.Cs. sértett az először rajta térdelő, majd végig mellette guggoló és a „Parabellum” maroklőfegyvernek látszó tárggyal a kézben rá vigyázó az I. r. vádlott felszólítására elárulta, hogy a fegyverszekrény kulcsát a konyhaszekrény szélső fiókjában tárolják.
A kulcsot a III. r. vádlott megtalálta a konyhaszekrény fiókjában és megpróbálta a lemezszekrény ajtaját kinyitni. Bár G.Cs. sértett közölte, hogy a zárban a kulcs fordítva nyílik, mégsem sikerült azt kinyitni. Az alsó zárat ugyan kinyitotta a III. r. vádlott, de a felső zárban a kulcs elakadt.

A III. r. vádlott kifeszítette a fegyverszekrény ajtaját a feszítővassal, majd kivette az ott talált fegyvereket a szekrényből.
Azt követően, hogy a sértetteket megkötözték, valamennyien távoztak a házból, majd röviddel később a közelben parkoló autójukkal – amibe berakták a magukkal vitt fegyvereket – elhagyták a helyszínt.

Az I. r., a II. r., a III. r. vádlott, valamint ismeretlen negyedik társuk eltulajdonították a G.Cs. sértett tulajdonát képező:
-1 db Mauser gyártmányú, 7x64 mm kaliberű, 98-006396 gyári számú golyós vadászpuskát a rajta lévő Swarovski típusú céltávcsővel és tartozékokkal, melynek értéke kb. 460.000 Ft;
-1 db Fabarm MAX2 Bock típusú, 12/76 mm kaliberű,2036267 gyári számú, duplacsövű sörétes vadászpuskát a tartozékaival, kék színű gyári műanyag tokban, melynek értéke kb. 300.000 Ft;
-1 db Franchi M610 VSL típusú, 12/76 mm kaliberű,AH 005763/EK-0922 gyári számú félautomata sörétes vadászpuskát,melynek értéke kb. 130.000 Ft;
-1 db FÉG Bock típusú, 12/70 mm kaliberű, B-6583 gyári számú sörétes vadászpuskát, melynek értéke kb. 40.000 Ft;
-1 db IZS-58 MHE típusú, 12/70 mm kaliberű, duplacsövű, K-10558 gyári számú sörétes vadászpuskát, melynek érteke kb. 30.000 Ft;
-1 db BRNO M2E típusú, 22 mm Longrifle kaliberű, cseh gyártmányú, 430191 gyári számú golyós puskát, melynek értéke kb. 40.000 Ft, továbbá
a G.Csné sértett tulajdonát képező:
-1 db IZS-58 típusú, 16/70 mm kaliberű, egymás melletti duplacsövű, B-16508 gyári számú sörétes vadászpuskát, melynek értéke kb. 30.000 Ft.
Elvittek továbbá kb. 15 db 7x64 mm kaliberű cseh gyártmányú golyós lőszert, valamint kb. 10 db, különböző sörétszemmel töltött magyar gyártmányú, NIKE zöld hüvelyű sörétes lőszert.

II. / TÉNYÁLLÁS (DEBRECEN-MENEKÜLTTÁBOR)

A vádlottak miután meggyőződtek a fegyverek működőképességéről, az I. r. vádlott elhatározta, hogy a Mauser golyós vadászpuskát éles helyzetben, előre kiválasztott célpont megtámadására is használni fogja.

A támadás célpontjának az I. r. vádlott a Debrecen határában lévő, a városból kivezető 471-es számú főút mentén elhelyezkedő Menekülttábort választotta ki.

Miután úgy ítélte meg, hogy tervének végrehajtását semmilyen akadály nem hátráltatja, az I. r. vádlott 2008. június 2-án 00:05–00:10 óra körüli időben a nála lévő, távcsővel szerelt Mauser golyós vadászpuskával rálőtt az épület II. emeleti ablakára. A lövedék az épület falába csapódott.
A lövés leadásakor a menekülttábor 104. épületének második emeletén tartózkodott–többek között –a 214. számú szobában H. K. és felesége, H.A., akik szerb menekültek voltak, míg a 213. szobában B.S. ugyancsak szerb állampolgár, feleségével és két kiskorú gyermekével, valamint három felnőtt menekülttársuk.

Közel 20-25 másodperccel az első lövés leadását követően az ablakok síkjával szemben, attól jobb oldalra álló az I. r. vádlott ismét megcélozta a második emeleti kivilágított ablakot, és újból lőtt egyszer a fegyverből.

Az első lövés észlelése után H.K. belülről kinyitotta a 214. szoba ajtaját, és a felesége is odament az ajtóhoz. A félig nyitott 214. szobaajtóba becsapódó lövedékből leváló egyik kis fémszilánk megsértette H.A. sértett jobb lábszárát, melynek következtében a sértett a jobb oldali külbokatájék apró, tűszúrásnyi hámfosztását, valamint a környező lágy szövetek csekély kiterjedésű zúzódását szenvedte el. E sérülés tényleges és büntetőjogi gyógytartama egyaránt nyolc napon belüli. Az I.r. vádlott és H.A. sértett sérülése között közvetett okozati összefüggés áll fenn.
Az I. r. vádlott a lövések leadását követően a helyszínt ismeretlen irányban elhagyta.

III./ TÉNYÁLLÁS (GALGAGYÖRK)

Az I. r., a II. r. és a III. r. vádlottak 2008 júniusában az Echo TV adásából arról értesültek, hogy Galgagyörkön roma nemzetiséghez tartozó személyek saját házuk elhagyására kényszerítettek egy magyar családot, akik végül a Magyar Gárda segítségével tudtak elköltözni a településről. Az eset a Magyar Gárda részvétele folytán fokozott nyilvánosságot kapott, a tudósítások felismerhető módon mutatták be a cselekmény környezetét, így különösen a Rákóczi út végét.

Noha az I. r., a II. r. és a III. r. vádlottak sem a híradásban szereplő személyeket, sem a pontos előzményeket nem ismerték, elhatározták, hogy fegyveres támadás révén bosszút állnak a településen élő roma kisebbségen.

Az I. r. vádlott és a II. r. vádlott 2008. július 20-án dél körül személygépkocsival Hajdúszoboszlóra hajtottak és ott felvették a III. r. vádlottat, majd együtt átmentek a Poroszlay úti albérletbe, Debrecenbe. 20-21 óra körüli időben az I. r. vádlott által vezetett JDG-019 forgalmi rendszámú Opel Astra Caravan típusú személygépkocsival elindultak Galgagyörk felé.

A helyszínre érve az I. r. vádlott és a II. r. vádlott megbeszélték, hogy a sörétes puskákkal nem közvetlenül az utcáról fognak támadni, hanem a falu középpontjától távolabb eső házakat támadják meg.

A megbeszélésnek megfelelően a II. r. vádlott ekkor célzásra emelte a nála lévő Franchi típusú öntöltő sörétes fegyvert és lőni kezdte a Rákóczi utca 48. szám alatti ház vele szemben lévő hátsó ablakát. Az első lövés leadása után néhány másodpercet kivárt, majd gyors egymásutánban további öt lövéssel „kitárazott” és megkezdte a visszavonulást. Az általa leadott összesen hat lövés közül legalább öt a 48-as számú ház hátsó ablakára irányult.
A házban B.L. és felesége B.Lné tartózkodtak, továbbá közös gyermekük, B.M. és annak élettársa B.M., valamint az ő kiskorú gyermekük. B.M. a lövésekre felfigyelve szülei szobájába ment.

A II. r. vádlott által leadott utolsó lövést követően, az addig tőle jobbra tartózkodó aIII. r. vádlott duplacsövű sörétes fegyverével a Galgagyörk, Rákóczi út 51. számú ház utcafronti ablakát vette célba, amelynek irányába két lövést adott le.
A III. r. vádlott az első két lövés után ugyanoda célozva újabb lövést adott le az 51. számú ház ablakára. A menekülés biztosítása érdekében megcélozta a 48. számú háznak a II. r. vádlott által már szétlőtt ablakát, és kilőtte az utolsó csövet is.

A hálószobában a cselekmény elkövetésekor öt személy: O.J., felesége Oné S.Zs. és három (J., V., VV. utónevű) kiskorú gyermekük tartózkodott. Az épület egyéb helyiségeiben tartózkodott O.J. édesanyja O.Jné, öccse O.Cs., valamint O.Cs. élettársa, Sz.M., és az ő közös kiskorú gyermekük.

Az I. r. vádlott a sörétes fegyverekkel leadott tizedik lövés után 15-20 másodperccel felemelte a Mauser golyós fegyvert és az arra szerelt távcsővel a Rákóczi utca 46. számú lakóépület utcafrontról nézve jobb oldali ablakára célzott, majd tüzelni kezdett. A lövedék a külső ablaktábla üvegén keresztülhaladva behatolt a mögötte lévő hálószoba légterébe, lyukat ütve a kályhacső mögötti falon.

A szobában ekkor két személy, R.Zs. és R.Zsné sértettek tartózkodtak.

Az I. r. vádlott rövid időközönként, összesen 5 lövést adott le a házra.

IV./ TÉNYÁLLÁS (PIRICSE)

Az I. r. vádlott, a II. r. vádlott és a III. r. vádlott a galgagyörki támadást sikertelennek ítélték meg, mivel a sajtóban nem azt a visszhangot váltotta ki, amit szerettek volna. A sajtó ugyanis a galgagyörki támadást az uzsorások támadásának tartotta. Az I. r. vádlott és a II. r. vádlott elhatározta, hogy céljuk, nevezetesen a magyarság és a cigányság közötti komoly konfliktus kirobbantása elérése érdekében újabb támadást hajtanak végre, mely tervüket a III. r. vádlottal is megosztották, aki az újabb támadás végrehajtásával egyetértett, és abban részt kívánt venni.
A célpont kiválasztása során a vádlottak részéről, mint a galgagyörki támadásnál, szempont volt, hogy olyan településen kövessenek el támadást cigányok sérelmére, ahol a közelmúltban a cigányság részéről több, a sajtóban elhíresült bűncselekmény történt. A választás a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében fekvő Piricse településre esett.

2008. augusztus 7. napján az I. r. vádlott, a II. r. vádlott és a III. r. vádlott az esti órákban, az albérletben találkozott és átbeszélték a korábban kidolgozott éjszakai támadásuk tervét. A vádlottak a mobiltelefonjaikat kikapcsolták, a lakásban hagyták, és kb. 23:00-23:10 óra körüli időben elindultak. Piricsét Debrecen-Vámospércs-Nyírmártonfalva-Nyíracsád-Nyírbéltek-Encsencs útvonalon közelítették meg a korábban is használt JDG-019 forgalmi rendszámú Opel Astra típusú személygépkocsival. Encsencs település előtt megállva felragasztottak a K.E. által készített rendszámok közül egy-egy rendszámot elöl és hátul. Encsencsen áthaladva a földúton keresztül tartottak Piricse irányába. A juhteleptől mintegy 300 méterre a vádlottak kiszálltak a gépkocsiból és átöltöztek.

A II. r. vádlott és a III. r. vádlott ekkor megállapodtak abban, hogy az Encsencshez közelebbi, Piricse, Ady Endre utca 26. szám alatti házat a II. r. vádlott, míg a mellette lévő Piricse, Ady Endre utca 25. szám alatti házat a III. r. vádlott gyújtja fel. A műanyag flakonban magukkal vitt folyadékkal meglocsolták a Molotov-koktélokat, majd különváltak és mindkét vádlott a megbeszéltek szerint megközelítette a célpontként kiválasztott házat. A házaktól pár méterre mindketten meggyújtották a palackok köré tekert rongyot, és 2008. augusztus 8. napján 01:00 óra körüli időben, tudva arról, hogy az éjszaka közepén olyan épületeket gyújtanak fel, amelyek lakottak, és a házban lévők a támadás következtében akár az életüket is veszíthetik, a Molotov-koktélokat rádobták a házak falára.
A II. r. vádlott az égő Molotov-koktélját a Piricse, Ady Endre utca 26. szám alatti házra dobta rá.

A Piricse, Ady Endre utca 26. szám alatti házban G.T. sértett élt feleségével, valamint öt kiskorú gyermekével. Mindannyian a cigány kisebbséghez tartózó személyek. A támadás idején a gyermekek közül négy tartózkodott otthon, valamennyien aludtak.

A III. r. vádlott a nála lévő meggyújtott Molotov-koktélt a Piricse, Ady Endre utca 25. szám alatti házra dobta, amely azonban nem tört szét, hanem a ház faláról koppanó hangot adva visszapattant, és sértetlenül leesett a földre.

A támadás napján mind G.M. sértett, mind pedig D.I. a házban tartózkodott. Szintén velük aludt aznap gyk. R.J.G. sértett.

A II. r. vádlott észlelte, hogy társa a visszapattant és szét nem törött Molotov-koktélt beteszi a házba, ezért hozzá sietett, hogy fedezze őt. Miután a III. r. vádlott kellő távolságra eltávolodott az Ady Endre utca 25. számú háztól, amelyből aII. r. vádlott hangokat hallott, a II. r. vádlott a háztól mintegy 5-6 méter távolságból, a ház utcafrontról nézve jobb oldaláról derékmagasságból a ház ablakán belőtt a Franchi típusú sörétes fegyverével.

G.M. sértett kitette a lábát a nyíló ajtón. A II. r. vádlott hallva a mozgást és észlelve az ajtónyitást, rálőtt az éppen a bal lábával a házból kilépő G.M. sértettre. G.M. sértettet a lövésből származó sörétszemek a bal lábán és a bal könyökén találták el. A II. r. vádlott ekkor balra lépett és az épülettől mintegy 6-8 méterre harmadszor is lőtt.

Ezt követően a II. r. vádlott és a III. r. vádlott elkezdett visszafelé futni az I. r. vádlott felé. A II. r. vádlott az Ady Endre utca 26. számú ház elől, visszafordulva leadott még egy lövést az Ady Endre utca 25. számú házra.
Ezt követően a II. r. vádlott leadott egy lövést az Ady Endre utca 26. számú házra is.
G.T. sértett a durranások hangjára felébredt, és észlelte az ablaka alatti nagy lángokat. A gyermekeit lehúzta az ágyról, majd a kicsik az édesanyjuk köré gyűltek a ház egyik sarkában. G.T. eloltotta az ablaka alatt égő tüzet.

A II. r. vádlott által leadott lövések következtében G.M. sértett a bal láb elülső felszínén, a combon, a lábszáron, valamint a bal könyöktájon szenvedett lőtt sérülést, mely sérülések büntetőjogi gyógytartama 8 napon belüli. A sértett által elszenvedett sérülés és a II. r. vádlott által leadott lövés között közvetlen ok-okozati összefüggés áll fenn.

V./ TÉNYÁLLÁS (NYÍRADONY-TAMÁSIPUSZTA)

Az I.r. vádlott úgy határozott, hogy 2008. szeptember 4-éről 5-ére virradóan újabb támadást hajt végre Nyíradony–Tamásipusztán, romák által lakott házra leadott lövésekkel.

Az I. r. vádlott magához vette a korábbi cselekmények során általa használt Mauser-Werke típusú 7x64 mm kaliberű Swarovski céltávcsővel szerelt golyós vadászpuskát és a hozzávaló lőszereket, majd a használatában lévő JDG-019 forgalmi rendszámú, Opel Astra Caravan típusú személygépkocsival 2008. szeptember 4-én, 23 óra után elindult Nyíradony–Tamásipusztára.
A gépkocsijával a helyszíntől távolabb, egy arra megfelelő helyen leállt, majd a fegyvert magához véve megközelítette a Jázmin u. 2. számú házzal szemközti fás-bokros erdős területet.
A ház utcafront felé eső szobájában aludt a cselekmény idején P.P.A. sértett, élettársával H.M. sértettel, valamint négy kiskorú gyermekükkel, a 12 éves ifj. P.A., a 10 éves Z.N.-vel, a 4 éves L.Á.-val és a 2 éves K.R.-val. A ház hátsó részén lévő szobában aludt P.P.A. sértett édesanyja, B.I., továbbá a sértett három kiskorú testvére. A ház középső részén elhelyezkedő fürdőszobában kialakított fekhelyen a bátyja, P.R. aludt.

2008. szeptember 4-én 23:40–23:45óra közötti időben az I.r. vádlott a nála lévő Mauser típusú – távcsővel szerelt – golyós fegyverrel az utcai lámpa által jól megvilágított ház ablakára célozva, egymást követően két lövést adott le, amelyek mindegyike áthatolt az ablak üvegén.

P.P.A. sértett és élettársa a lövések hangjára ébredtek fel. Elővigyázatosságból nem kapcsolták fel a villanyt a szobában, hanem sötétben nézték meg az ablakot. Amikor azon meglátták a két lyukat, a gyerekekkel átmentek a ház hátsó részében tartózkodó édesanyjához, és ott biztonságba helyezték őket. Megbizonyosodtak arról, hogy senki nem sérült meg. Néhány percet várakoztak a sötétben, majd mivel nem hallottak semmilyen hangot, úgy ítélték meg, hogy már nem érheti őket további támadás, felkapcsolták a házban a villanyt. A szobában körülnézve látták a monitoron lévő sérüléseket, továbbá az ablakkal szemközti falon a becsapódási nyomokat, az ott elhelyezett tükör sérülését, valamint a kályhacsövön keletkezett lyukat, megbizonyosodtak arról, hogy a házukba belőttek.
Amikor már biztonságban érezték magukat, P.P.A. kiment az udvarra körülnézni, de sem ekkor, sem a lövések előtt, illetve közvetlenül utána nem hallottak az utcáról semmilyen hangot, zajt.
A lövések leadását követően az I. r. vádlott a vasúti töltés mögötti területről visszament a gépkocsijához, amivel kb. 30-35 perc alatt Debrecenbe ért.
A vádlott támadása során senki nem sérült meg. A lövések következtében az ablakon, a falon, a monitorban és a kályhacsőben keletkezett kár, összesen 26.900 forint.

VI./TÉNYÁLLÁS (TARNABOD)

A K. testvérek és a III. r. vádlott Tarnabodot választották ki a következő célpontjuknak, melynek megtámadásával az általuk előirányzott célt, a roma nemzetiségű lakosság megfélemlítését akarták elérni.
Az indulás előtti napon, 2008. szeptember 27-én a Poroszlay utcai lakásban találkoztak és itt készítették elő a támadáshoz felhasználni szándékozott Molotov-koktélokat.
Tarnabodra a korábbi akciók során bevált fegyvereket készültek magukkal vinni. Az indulás előtt megtisztogatták a fegyvereiket, valamint összekészítették a ruházatot, ami ezúttal is fekete színű gyakorlónadrágból és zubbonyból, kesztyűkből, bakancsokból, valamint símaszkokból állt. A terepen az egymással történő kapcsolattartáshoz magukkal vitték az I. r. vádlott által vásárolt három darab Icom márkájú, nyolc csatornás URH rádiót, és kiválasztották az egyik csatornát a forgalmazáshoz.
Az I. r., a II. r. és a III. r. vádlottak 2008. szeptember hó 28. napján este, 21:15–21:30 óra közötti időpontban indultak el Debrecenből az autópálya felé a JDG–019 forgalmi rendszámú Opel Astra Caravan gépkocsival.

2008. szeptember 29-én 00:20–00:30 óra körüli időben a III. r. vádlott a Tarna utca 1. szám előtt az úttesten meggyújtotta a nála lévő egyik Molotov-koktélos palack nyakára csavart rongydarabot, majd az égő üveget elhajította az egyik utcafronti ablak felé. Rögtön ezután a nála lévő másik Molotov-koktélt is meggyújtotta és a házhoz vágta. Az úttest szintje itt az ablak középvonalával volt nagyjából egyforma magasságban. A néhány méter távolságból eldobott Molotov-koktélok közül az egyik palack a falnak csapódott, széttört és a benne lévő folyadék a ház falán szétfröccsent és megfolyt. Az égő folyadéktól megégett a ház tetőszerkezete alatti széldeszka és a házfalon lecsorgó, szétfreccsenő folyadék a ház tövében lángra kapott, így az utca és a homlokzat közötti előkertben megperzselte az aljnövényzetet. A másik, gyúlékony anyaggal megtöltött palack betörte a falu központjához közelebb eső szoba ablakát, melynek következtében az ablakon lévő függöny felső része a hőtől több helyen megolvadt és összezsugorodott.
a III. r. vádlott ezt követően a nála lévő Fabarm duplacsövű sörétes puskával lőni kezdte a Tarna utca 1. szám alatti házat.
Ekkor a II. r. vádlott is elővette a nadrágja zsebéből az egyik Molotov-koktélt, és hozzádobta a Tarna utca 10. szám alatti lakóház bejárati ajtó üvegezett ablakához. A II. r. vádlott ezután elővette a nála lévő második Molotov-koktélt, azonban az nem gyulladt meg.
Az I. r. vádlott túlhaladt a Tarna utca 10. szám alatti ház vonalán, majd visszafordult a ház felé és az úttestről, a Mauser golyós vadászpuskából kétszer rálőtt a hozzá közelebbi ablakra.
A Tarna utca 10. szám alatt lakó N.J. sértett és mozgássérült édesanyja az udvaron lévő nyári konyhában és melléképületben aludtak.

Az I. r. vádlott által a Tarna utca 10. számú házra leadott két lövését követően az I. r. és a II. r. vádlottak kényelmes tempóban haladtak tovább, egymás mellett, gyalogosan a Tarna patak irányába. Az úttest bal oldalán elhaladtak a következő, a Tarna utca 6. szám alatt lévő lakóépület előtt. Az ebben a házban lakó P.Bné sértett a szomszédos épületre leadott lövések hangos dörrenéseire ébredt fel. Az ablak közelében elhelyezett ágyából felkelt, hogy kinézzen a hálószobája ablakán. A villanyt nem kapcsolta fel, és odament az ablak alatt elhelyezett másik heverőhöz, amelyre rátérdelt, és úgy tekintett kifelé az ablak sarkánál, a háromnegyed részig leeresztett redőny alól, és meglátta az út bal oldalán egymás mellett gyalogoló két vádlottat. Amikor az I. r. vádlott a háza elé ért, majd elhaladt az ablak előtt, a keresztben maga előtt tartott fegyverének a csövét a hálószoba ablak felé fordította és belőtt a szobába.
A Mauser vadászfegyverből kilőtt lövedék a sértetthez közel, a feje felett elhaladva hatolt be a szobába.

Az I. r. és a II. r. vádlottak az utcában továbbhaladva elértek a Tarna utca végénél az utolsó házhoz, a Tarna utca 1. számú házra tüzelő, a fegyverét a lövések után mindig újratöltő III. r. vádlotthoz.
Ekkor a II. r. vádlott is tüzet nyitott a Franchi öntöltős sörétes puskából az utca jobb oldalán található Tarna utca 1. szám alatti lakóházra. Eközben a III. r. vádlott magához vette az I. r. vádlott nadrágjának oldalzsebében tartott Molotov-koktélt. Miután meggyújtotta a palackot, azt a már egyébként kilőtt –a Tarnabod központjától távolabbi szoba–ablakán keresztül bedobta a Tarna utca 1. szám alatti házba. Az égő palack a gát felé eső szoba ajtajánál földet érve meggyújtotta a linóleumot és a lakásban tűz keletkezett.
A Tarna utca 3. számú házában egyedül élő B.Jné sértett kinézett az ablakon, amikor a III. r. vádlott a Fabarm puskából rálőtt az ablakra. A lövéstől az ablaküveg betört, és az üvegtörmelék B.Jné fejére hullott. A III. r. vádlott további két lövése ennek a szobának az ablaküvegét is betörte, ezért a sértett rémületében meghúzódott a két szobát belülről összekötő helyiségben.

Az I. r. vádlott újra töltötte a tárat, majd B.Jné házának a falu irányában lévő ablakára adott le egy lövést.

A Tarna utca 11. számú házban lakó B.Jné sértett a lövések hangos durranásaira ébredt fel. Felkapcsolta az udvari világítást, majd kiment a kertkapuhoz körülnézni. B.Jné a magával vitt nagy teljesítményű elemlámpával világítva szétnézett.
Az I. r. vádlott visszafordult a falu irányába és a fényforrást észlelve ellőtte a golyós fegyverében lévő utolsó lőszerét. A kilőtt lövedék a közelében, a kerítésvasba csapódott.
Ezt a fényforrást észlelte a III. r. vádlott is, több, pontosan meg nem határozható számú lövést adott le a fényforrás irányába a Tarna utcán, lényegében vaktában.
A II. r. vádlott, amikor észlelte ő is a Tarna u. 11. számú ház irányából a fényforrást, csatlakozva társaihoz, ő is a település központjába irányulóan további lövéseket adott le.

A támadás befejezését követően, 00:45 –00:50 óra körüli időben az I. r. vádlott a hídtól nem messze parkoló gépkocsijához ment, és a híd aljához hajtott az autóval, hogy ott felvegye társait. Mikor a társai is odaértek, ők is elrakták a fegyvereiket, beszálltak az autóba és elhajtottak onnan. Ugyanazon az útvonalon haladtak visszafelé, ahogyan érkeztek.

A támadás következtében a véletlen szerencsének köszönhetően a házban lakók közül senki sem sérült meg.

VII./ TÉNYÁLLÁS (NAGYCSÉCS)

2008. november 2. napjáról november 3. napjára virradó éjjel a Nagycsécs, Dózsa György út 8. számú házban négy személy tartózkodott: N.T. sértett, felesége N.Tné sértett, közös gyermekük: a süketnéma, szellemi fogyatékkal élő, nagykorú N.M. sértett, valamint N.T. testvére, a testi fogyatékkal élő N.J. sértett.
Ugyanezen az éjjelen, a Dózsa György út 7. számú házban szintén négy személytartózkodott: N.F. sértett, aki a 8-as számú házban lakó N.J. és N.T. sértettek testvére, N.F. sértett élettársa: B.A. sértett és két gyermekük: az akkor 12 éves gyk. N.J. és 7 éves gyk. B.I. sértettek.

Indulás előtt a vádlottak összekészítették a helyszínen használni kívánt fegyvereket, lőszereket és öltözékeket.
Az I., a II. és a III. r. vádlottak 2008. november 2-án 22:00 óra körüli időben indultak el Debrecenből, a Poroszlay utcai albérletből az I. r. vádlott által vezetett JDG-019 forgalmi rendszámú Opel Astra Caravan típusú gépkocsival.

Megállapodtak abban, hogy az II. r. és a III. r. vádlottak a sörétes fegyverekkel és Molotov-koktélokkal megtámadják a település északkeleti szélén lévő 8. számú, valamint az azzal ferdén szemben elhelyezkedő 7. számú házat. Eközben az I. r. vádlott a Mauser puskával a szántóföldön, a 8. számú lakóháztól mintegy 60-70 m távolságra várakozva fedezi társait, majd a sörétes fegyverekkel és Molotov-koktélokkal végrehajtott támadás befejeztével, a 7. számú ház utcafronti ablakaira leadott lövésekkel biztosítja azok visszavonulását.

A III. r. vádlott behatolt a Nagycsécs, Dózsa György út 8. számú ingatlan udvarára. Itt megállt, meggyújtotta a nála lévő Molotov-koktélt és azt nagy erővel bedobta az épület dupla üvegezésű ablakán keresztül a hátsó szobába. A palack a szoba ablakkal átellenes oldalánál csapódott be, ahol széttörve belobbant és lángba borította N.J. sértett ott lévő üres ágyát, a tűz terjedni kezdett a szobában lévő többi berendezési tárgyra is.
Az ablak betörésének zajára felébredt a 8. számú ház utcafronti szobájában,a szoba udvarral átellenes oldalánál lévő ágyakon alvó N.T., N.Tné és az ablak tövében elhelyezett heverőn alvó N.J. sértett. Az utcafronti szobában, szüleinek ágya mellett lévő fekhelyen tartózkodott ekkor a süketnéma, értelmi fogyatékkal élő N.M. sértett is, aki, bár betegsége folytán nem észlelhette a történteket, a mozgolódásra maga is felébredt és felült az ágyában.
Amint a III. r. vádlott a 8. számú ház takarásába ért, a Dózsa György út 7. szám alatti ház utcára néző szobájában, az ablak alatt elhelyezett heverőn alvó N.F. sértett a 8. szám alatti ház udvari ablaka betörésének hangjára felébredve kinézett házának utcafronti ablaka, utcáról nézve bal szélső ablakszemén. A kétszárnyú ablak elé elhelyezett sötétítőfüggönyt félrehúzva látta, hogy a vele ferdén szemben lakó testvére házának hátsó szobája ablakából fény és füst jön ki. A tűzet észlelve felkelt a heverőről és felébresztette a vele azonos szobában alvó élettársát, B.A. sértettet, aki ekkora szoba utcafrontról nézve bal oldalán lévő franciaágyon tartózkodott két kiskorú gyermekükkel: a hét éves gyk. B.I. és a tizenkét éves gyk. N.J. sértettekkel.
Ez alatt a II. r. vádlott a 8. számú ház háta mögött húzódó ösvényen kiért a Dózsa György útra, és a 8. számú ház előtt elhaladva a 7. számú házhoz lépett, majd „Most meghaltok köcsögök!”kijelentéssel a nála lévő, addig zsebében tartott két Molotov-koktélt, egymás után, azok meggyújtása nélkül, a vesszőből készített kerítés fölött, a 7. számú ház felé dobta.
Ekkor a II. r. vádlott, a háztól 8-9 méteres távolságból, gyors egymásutánban négy lövést adott le a Franchi típusú öntöltő fegyveréből.

Még az első lövés eldördülése előtt, a Dózsa György út 8. számú házban N.T., N.J. és N.Tné sértettek a házuk hátsó szobájából hallott üvegcsörömpölés miatt felkeltek.
Ekkorra a III. r. vádlott a 8. számú ingatlan utcafronti részéhez ért. A néhány méteres távolságból, a Fabarm duplacsövű sörétes puskából kétszer rálőtt a reluxával fedett ablakszem alsó részére.
Ezt követően a III. r. vádlott újratöltötte fegyverét.
A III. r. vádlott ekkor két célzott lövést adott le N.Tné sértettre. Az első lövés N. Tné sértettet a bal oldali arcfelén, a szájzug fölött, a bal fül alatt néhány centiméterre érte. Mivel a sértett ekkor az utcafronti szoba irányába mozgott, teste az ablak felé dőlni kezdett. Ekkor érte a második lövés, mely nyakának bal oldalánál csapódott be, az e lövésből származó sörétszemek a bal vállöv felől a mellüreg irányába mutató, egyenes testtartáshoz viszonyítva balról felülről, előre jobb felé irányuló lőcsatornán haladtak. N. Tné sértett az elszenvedett sérülés következtében szinte azonnal meghalt.
Ekkor a III. r. vádlott sörétes fegyverének csövét azonnal ismételten letörte, majd újratöltött és további egy célzott lövést adott le, ezúttal N.J. sértettre. A lövés N.J. sértettet álló testhelyzetben érte. A sörétraj fejének bal oldalán, a bal fülkagyló fölött, annak középvonalától kissé hátrébb csapódott be. N.J. sértett az elszenvedett sérülés következtében összeesett és azonnal meghalt.
A III. r. vádlott által leadott utolsó három lövés egyikéből származó sörétdarab eltalálta a bejárati ajtót rögzítő felső reteszt jobb kezével nyújtózkodva éppen elérni próbáló N.T. sértettet is, annak jobb hónalja alatt, melynek következtében 8 napon túl gyógyuló sérülést szenvedett.

A III. r. vádlott által leadott utolsó lövéssel egyidejűleg a II. r. vádlott is megkezdte a visszavonulást az általa támadott 7. számú háztól. Amikor a 8. számú ház elé ért, nagyjából arról a helyről, ahonnan a III. r. vádlott az első két lövését leadta, az öntöltő rendszerű Franchi sörétes vadászfegyverből kilőtte az abban maradt utolsó két lőszert, majd a III. r. vádlott után sietett.

Az utolsó sörétes fegyverből leadott lövést követően, miután az I. r. vádlott észlelte, hogy társai a támadást befejezték, a szántóföldön, addigi megfigyelési helyén, a Dózsa György út 8. számú ház udvarra nyíló bejárati ajtajától 64 méteres távolságban, térdelő testhelyzetet vett fel. Ekkor a nála lévő golyós, távcsöves Mauser puskával a vele szemben lévő Dózsa György út 7. számú ház ablakára célzott, és két lövést adott le, annak középső ablakszemére.

2008. november 3-án 01:15 óra körüli időben visszaértek a Debrecen, Poroszlay úti albérletbe.

N.J. sértett halála erőszakos úton, idegenkezű, fejet ért, sörétes fegyverből leadott, egy rendbeli lőtt sérülés miatt létrejött koponyaalapi törés, vérzéses agyzúzódás következtében állott be.
Az általa elszenvedett sérülések és a bekövetkezett halál között közvetlen ok-okozati összefüggés áll fenn. Sérülései az élettel összeegyeztethetetlenek voltak, idejében érkező orvosi segítség esetén sem lett volna valós lehetőség életének megmentésére. Az elszenvedett sérüléseket követően a halál azonnal beállt.

N.Tné sértett halála erőszakos úton, kétrendbeli, sörétes fegyverből leadott lőtt sérülés következtében kialakult, mindkét oldali közös fejverőér roncsolódása miatt létrejött elvérzés következtében állott be.
Az elszenvedett sérülések és a bekövetkezett halál között közvetlen ok-okozati összefüggés áll fenn. A sértett által elszenvedett sérülések az élettel összeegyeztethetetlenek voltak, életének megmentésére valós lehetőség idejében érkező orvosi segítség esetén sem lett volna.
N.T. sértett a mellkas jobb oldalán szenvedett el lövési sérülést. A mellkast ért, de a mellüregbe be nem hatoló lövés következtében N.T. 8 napon túl gyógyuló sérülést szenvedett.

VIII./ TÉNYÁLLÁS (ALSÓZSOLCA)

Az I., II. és III.r. vádlottak 2008. december 15. napján Alsózsolcára indultak és a támadás helyszíneként a Dankó Pista utca 20. szám alatti házat nézték ki. R.K.–18 és fél éves –sértett kb. 14:30 órakor ért haza otthonába, majd édesapja kérésére 16:00 óra körüli időben kiment a ház bejáratánál lévő lépcsőfeljáró aljához, hogy fát hasogasson tűzifának.
B.K.–16 éves –sértett kiment a teraszra és segített neki a feldarabolt fahasábokat összeszedni.

Az I.r. és a II. r. vádlottak a Sajó túlpartjáról az izzólámpa fényénél észrevették a fahasábok feldarabolásával és felhordásával foglalatoskodó R.K. sértettet és a bejárati ajtónál lévő B.K. sértettet. Az I. r. vádlott megvárta, amíg R.K. sértett felegyenesedve nagyobb testfelületen nyújt célpontot, és abban a pillanatban, ahogy R.K. sértett felállt, megcélozta őt a Mauser vadászpuskára szerelt távcsövön keresztül és elsütötte a fegyvert.
A lövést követően a lövedék nem találta el R.K. sértettet, azonban az éppen jobbra elforduló B.K. sértett kabátjának viselés szerinti bal külső oldalán,az aljától kb. 20 cm magasságban átszakította a kabátot, majd a kabát jobb oldali elülső oldalát az aljától 25 cm-re súrolva a kabáton felületi jellegű anyagsérülést okozott.

Az I. r. vádlott ismét csőre töltötte a fegyverét és amint észlelte, hogy R.K. sértett a teraszon felegyenesedik, célra tartotta a puskát, és újból leadott egy lövést a sértettre. A lövés az I. r. vádlottnak háttal álló, éppen az ajtó felé forduló R.K. sértettet a csípőtájékon, a bal farpofa magasságában találta el, melynek következtében azonnal összeesett.

R.K. sértett az általa elszenvedett sérülésekkel összefüggésben a nagyér sérülésből, csontsérülésekből következményes belső vérvesztésből adódóan közvetlenül életveszélyes állapotba került, a halálos eredmény bekövetkezését az idejekorán érkező szakszerű orvosi segítség hárította el.
A sérülés eredményeként R.K. sértettnél maradandó fogyatékosság, egészségromlás alakult ki, ami a bal alsó végtag egészére terjedő izomerő-csökkenésben, és az ennek következtében kialakult járászavarban, sántításban nyilvánul meg. Emellett a comb, a lábszár, a sarok területében részleges idegsérülésre utaló érzészavar, érzékcsökkenés is létrejött. Ez az állapot a sértett 30 százalékos maradandó fogyatékosságát, és 24 százalékos súlyos egészkárosodását eredményezte.
Az R.K. sértett által elszenvedett sérülés és az I.r. vádlott magatartása között közvetlen okozati összefüggés áll fenn.

IX./ TÉNYÁLLÁS (TATÁRSZENTGYÖRGY)

Az alsózsolcai cselekmény után az I. r. vádlott, a II. r. vádlott és a III. r. vádlott újból olyan települést választottak célpontnak, ahol korábban a roma kisebbség és a helyi lakosság közt feszülő ellentétek heves indulatokat váltottak ki.
A Pest Megye déli részén, Bács-Kiskun megye határához közel eső Tatárszentgyörgyön a romáknak tulajdonított bűncselekmények miatt 2007. évben tartott demonstrációról a sajtóban, az elektronikus médiában és az interneten számos tudósítás jelent meg, így ezt a települést a K. testvérek és a III. r. vádlott, mint lehetséges célpontot számon tartották és a terepszemlén a Fenyves sor 3. számú házat választották ki célpontként.

A családi házban Cs.R. sértett lakott az élettársával, J. R. sértettel, valamint három gyermekükkel, a hat éves gyk. Cs.B., a négy és fél éves gyk. Ifj. Cs.R. és két és fél éves gyk. Cs.M. sértettekkel.
A vádlottak 2009. február 23-án 20.30 óra körüli időben indultak el Debrecenből és 23.45 óra körül érkeztek a helyszínre. A II. és III.r. vádlott elindult a ház irányába, míg az I.r. vádlott a fák takarásában maradt.

A III. r. vádlott ezzel egyidejűleg –2009. február 23. napján, 00:20-00:25 óra körüli időben –megközelítette a ház udvarra néző, a bejárati ajtótól balra elhelyezkedő nappali-előtér ablakát. Elővette a nála lévő egyik Molotov-koktélt, azt meggyújtotta, majd nagy erővel bedobta az ablakon.

Ezt követően a III. r. vádlott elővette és meggyújtotta a nála lévő másik Molotov-koktélt, és az égő üveget bedobta a padlástérbe. A palackba töltött gyúlékony folyadék azonnal lángra kapott,majd a padlástérben gyorsan terjedő tűz folyamatosan átterjedt a fa tetőszerkezetre.

Cs.R. sértett a gyermekeihez sietve kinyitotta a bejárati ajtót, majd felkapta az ágyról mindkét gyermeket. Jobb kezével részben maga előtt vezette, annak bal kezét fogva gyk. Cs.B.-t, a bal kezével pedig maga elé vette gyk. Ifj. Cs.R.-t. Így tartva a két gyermeket szaladt kifelé a házból, de még az ajtóból visszaszólt az élettársának:„Várjál, mindjárt visszajövök!”
Amikor Cs.R. sértett kilépett a teraszra, a lesben várakozó II. r. vádlott megcélozta őt a már előzőleg tűzkész állapotba helyezett félautomata vadászfegyverével.

A II.r. vádlott a Franchi öntöltős sörétes vadászpuskából kétszer egymásután rálőtt Cs.R.-re, aki egyébként jobbra indulva igyekezett a gyermekeit a szülei házában biztonságba helyezni, így a lövések a jobb oldalán, a csípőtájékon találtak el. A szétterjedő sörétszemek eltalálták a Cs.R. sértett jobb kezében tartott gyk. Cs.B. sértettet, aki így kicsúszott a kezéből.
Cs.R. sértett az őt hátulról ért lövéstől még nem vesztette el a cselekvőképességét, folytatta a menekülést. Időközben azonban a III. r. vádlott visszalépett a ház udvari frontja irányába, így Cs.R. sértett szembe találkozott vele. A III. r. vádlott elállta a menekülés útvonalát. A sértett ekkor megfordult, és így szembe került a korábban rálövő II. r. vádlottal.
A sértett ekkor már – mivel a kislánya a lövések következtében kicsúszott a kezéből –az addig a bal kezével tartott gyermekét, gyk. Ifj. Cs.R.-t átkarolta a jobb kezével is. Így a gyermek feje a bal kezében volt, míg a jobb kezével tartotta a testét. Lényegében maga előtt tartotta, szinte vízszintes helyzetben. A sértett mindkét keze könyökben behajlított állapotban volt. Miközben kereste a menekülő utat a kisfiával, gyk. Cs.B. sértett –megijedve az általa is észlelt III. r. vádlottól –visszaszaladt a házukba.
Ezalatt a II. r. vádlott követte a fegyverével a mozgását, majd az előző lövések után szinte azonnal ismét leadott két lövést Cs.R.-re, akit az újabb lövések már elölről és a bal oldalán találták el. Tekintettel arra, hogy az apa a gyermekét maga előtt tartotta, a sörétszemek először gyk. Ifj. Cs.R.-t találták el a fején, az állán, a mellkasán. Majd az áthatoló sörétek érték az apa testét, a baloldalon.
Az újabb lövések következtében Cs.R. sértett a bejárati ajtótól kb. 5-6 méterre, annak vonalában térdre esett. Esés közben kiejtette a kezéből gyk. Ifj. Cs.R. sértettet, aki tőle kicsit távolabb zuhant a földre. Cs.R. sértett megpróbált ugyan felállni, de a lövések következtében elszenvedett sérülések miatt erre nem volt képes, és a hóban végül hasra fekve maradt.
Cs.R. sértett, és kisfia, gyk. Ifj. Cs.R. sértett a lövési sérülések következtében perceken belül életüket vesztették.
A lövések leadását követően a II. r. vádlott és a III. r. vádlott behátráltak az erdőbe, majd az I. r. vádlottal együtt visszamentek a gépkocsihoz.

Cs.R. sértett halála erőszakos módon, sörétes vadászfegyverből közelről leadott, legalább két lövés által életfontos szerveken, így a szíven, a tüdőn és a májon okozott többszörös lövési sérülések miatt kialakult vérvesztéses shock következtében állt be. Cs. R. sértett az őt szemből ért lövések következtében elszenvedett sérüléseket követően cselekvőképességét azonnal elvesztette, és halála perceken belül bekövetkezett. Sérülései olyan súlyosak voltak, hogy életét azonnali orvosi szaksegítséggel sem lehetett volna reálisan megmenteni.
A II. r. vádlott cselekménye és Cs.R. sértett halála között közvetlen okozati összefüggés áll fenn.
Gyk. Ifj. Cs.R. sértett az őt ért legalább két lövésből származó sörétszemek okozta sérülések következtében 42 rendbeli, az arc-és agykoponya, a mellkas és a has, valamint mindkét felső végtag lőtt sérülését szenvedte el.
A sérülések vetületében az agy többszörös lőtt sérüléseit, a mellkas-és hasfal áthatoló lőtt sérüléseit, a hasüregben és a mellüregben jelentős mennyiségű vérgyülemet, a szívburok lövedék okozta sérülését, a szív balkamra falának áthatoló jellegű lőtt sérülését,a mellkasi főverőér lőtt sérülését, a jobb tüdő többszörös lőtt sérülését, a felső és alsó légutakban vérgyülemet, a máj lőtt sérülését szenvedte el.

Gyk. Ifj. Cs.R. sértett halála erőszakos módon, sörétes vadászfegyverből közelről leadott legalább két lövés által életfontos szerveken, így az agyban, a szíven, a tüdőn és a májon okozott többszörös lövési sérülések miatt kialakult vérvesztéses shock következtében állt be.
Gyk. Ifj. Cs.R. sértett az elszenvedett sérüléseket követően cselekvőképességét azonnal elvesztette, és halála perceken belül bekövetkezett.

X./ TÉNYÁLLÁS (TISZALÖK)

Az I. r. vádlott és a II. r. vádlott a következő fegyveres támadást Tiszalök településen tervezte végrehajtani.
Az I. r. vádlott és a II. r. vádlott 2009. április hó 15. napján délutáni órákban már annak figyelembe vételével, hogy a IV. r. vádlott az akciójukban sofőrként részt fog venni, ismételten felderítő útra indult.

Az előzetes megbeszélésnek megfelelően 2008. április 22-én 22.00 óra körüli időben az I.r. vádlott és a II. r. vádlott jól belátta a villany fényénél a Nefelejcs utca 27. alatti ház udvarát. A K.J. és felesége által lakott ház bejáratától kb. 28-29 méterre a fűben-gazban fekvő I. r. vádlott észlelte, hogy nyílik a ház ajtaja, és azon kilép K. J. sértett. K. J.-re – miután két-három lépést tett a ház ajtajától számítva előre – az I. r. vádlott a sértettől mintegy 28,7 méterről, fekvő testhelyzetben, a nála lévő Mauser-Werke gyártmányú 7x64 mm kaliberjelű vadászpuskára felszerelt céltávcsővel a sértett mellkasára célozva, rálőtt a fegyveréből.
K.J. sértett a lövés hatására pillanatokon belül az életét vesztette.
A IV.r. vádlott a vádlottak szállításában vett részt, a bűncselekmény részleteit ismerte.

XI./ TÉNYÁLLÁS (KISLÉTA)

2009. augusztusában az előzetes feltérképezés és a terepfelmérések alapján a K. testvérek a Kisléta, Bocskai u. 7. számú házban élő roma származású család tagjait választották ki célpontjuknak.
A JDG-019 forgalmi rendszámú gépkocsit az elinduláskor az I. r. vádlott vezette, mellette a IV. r. vádlott foglalt helyet, míg a II. r. és a III. r. vádlott a hátsó ülésekre ültek. Debrecenből 2009. augusztus 2-án 18:44 órakor indultak el.

Az I. r. vádlott, a II. r. vádlott és a III. r. vádlott az autóból kiszállásuk után átöltöztek a terepruhába,megvárták, amíg teljesen besötétedik, majd a náluk lévő fegyverekkel Kisléta keleti határa felől, a földeken keresztül gyalogosan megközelítették a Kisléta, Bocskai u. 7. szám alatti házat, míg a IV.r. vádlott visszaindult Debrecenbe.
2009. augusztus 3-án 00:00 óra és 00:30 óra körüli időben a II. r. vádlott és a III. r. vádlott behatoltak a bekerítetlen hátsó udvarra az I. r. vádlott biztosítása mellett.
A Kisléta, Bocskai u. 7. sz. alatti családi házban B.M. sértett lakott a tizenkét éves kislányával, gyk. P.T. sértettel, akit az élettársa elhunyta óta egyedül nevelt otthonában.
.
A II. r. vádlott és a III. r. vádlott a ház hátsó sarkától néhány lépést megtéve odamentek az utcára merőlegesen elhelyezkedő ház jobb oldali falsík közepén található bejárai ajtó előtti betonozott teraszhoz.
A két lépcsőfokon fellépve megálltak a kétszárnyú üvegezett bejárati ajtó előtt, majd a III. r. vádlott egy erőteljes rúgással beszakította az ajtót, ezt követően a III. r. vádlott a Fabarm duplacsövű sörétes puskából közvetlen közelről rálőtt a jobb oldali ajtófélen a két üvegsor között az ajtó fakeretére,a küszöbtől felfelé 132 cm magasságban.
B.M. és gyk. P.T. sértettek a hálószobában aludtak a behatolás pillanatában.

Az ajtóra leadott lövés után a II. r. és a III. r. vádlott nyomban bementek a berúgott ajtón keresztül a házba, majd az előtérben balra fordultak az utcára néző hálószoba felé, melynek az ajtaja nyitott állapotban volt.
Mindketten beléptek a hálószobába, és néhány méter – két-három méter –távolságból lőni kezdtek a franciaágyon alvó B.M. és gyk. P.T. sértettekre. A II. r. vádlott négy töltényt lőtt ki a fegyverlámpával szerelt Franchi öntöltős sörétes puskával, míg a III. r. vádlott egy lövést adott le a fegyveréből.
Mindkettejük lövése eltalálta a jobb oldalára fordulva fekvő B.M.-t, aki a nyakának és a fejének bal oldalát, a bal karját és a törzsének bal oldalát érő lövések következtében – elsősorban az agyállományi roncsolódás következtében–azonnal elveszítette az eszméletét, mozgás és cselekvőképtelen állapotba került, és néhány perc – maximum fél óra – elteltével életét vesztette.
Az édesanyja mellett, a bal oldalán fekvő, és az édesanyja teste által részben takarásban lévő gyk. P.T. sértettet a kilőtt töltények sörétraja eltalálta, aki a behatolás zajára ugyan feleszmélt, de még nem ébredt fel egészen.
A sörétszemek a fején, az arc-és az áll mindkét oldalán, a nyakán, a jobb válltájékon és mindkét felkar medialis belső oldalán szemből, kissé jobb oldalról érték gyk. P.T.-t, aki a sérülései következtében egy időre elveszítette az eszméletét. Az elszenvedett sérülések következtében maradandó egészségkárosodást szenvedett.

A nagyon gyorsan végrehajtott támadás befejeztével a II. r. és a III. r. vádlott kihátráltak a házból és az udvar hátsó felének irányába indultak, ahonnan egyébként az I. r. vádlott végig biztosította őket.

Az utolsó lövés leadását követően a II. r. és a III. r. vádlott csatlakozott a távolabb álló I.r. vádlotthoz, és az ingatlan hátsó, bekerítetlen részén elhagyták a helyszínt.

XII./ TÉNYÁLLÁS (LŐFEGYVERREL ÉS LŐSZERREL VISSZAÉLÉS)

2009. augusztus 21. napján, a kora hajnali órákban a rendőrség a Debrecen, Perényi u. 1. szám alatt foganatosított intézkedés során–tűzszerészek közreműködésével –, a rejtekhelyen megtalálta és lefoglalta az I. r. vádlott, a II. r. vádlott és a III. r. vádlott birtokában lévő engedély nélkül tartott fegyvereket, így a Besenyszögön elkövetett (I. tényállás) rablásból származókat is.

Ezek a lefoglalt puskák, így a golyós vadászpuska és az öt különböző sörétes vadászpuska, továbbá a lefoglalt pisztoly és a jelzőpisztoly a 2004. évi XXIV. törvény értelmében lőfegyvereknek, a lefoglalt töltények és jelzőtöltények ugyanezen törvény értelmében lőszereknek minősülnek.
Ugyanakkor a lefoglalt nehézpuska és géppuska töltények, hadipuska töltények és gépkarabély töltények és a golyószóró tartozékát képező csigatár a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény értelmében haditechnikai terméknek minősülnek, és megszerzésük, tartásuk engedélyhez kötött.
Az I. r. vádlott, a II. r. vádlott és a III. r. vádlott nem rendelkeztek hatósági engedéllyel a lefoglalt lőfegyverek és lőszerek megszerzésére, és azok tartására.

Az elsőfokú ítéletet ellen az ügyész, az I., II., III. és IV. r. vádlottak és védők jelentettek be fellebbezést.

Egyéb információ: 

dr. Mohácsy Zsuzsanna
elnökhelyettes
+36-1/268-4803
mohacsyzs@fovitb.birosag.hu

Eljáró bíróság: