T. Tamás I. rendű vádlott

Tárgyalás időpontja: 
2015. június 2. kedd, 09:00
Ügy tárgya: 
emberölés bűntette és más bűncselekmények
Tárgyalás helyszíne: 
1055. Budapest, Markó utca 16.
Tárgyaló: 
fszt. 4.
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

A Budapest Környéki Törvényszék a 2014. július 17. napján kihirdetett 15.B.132/2012/143. számú ítéletében az I. rendű vádlottat bűnösnek mondta ki

- emberölés bűntettében mint felbújtó (Btk. 160. § (1) és (2) bekezdés a) és b) pont);
- lőfegyverrel és lőszerrel visszaélés bűntettében mint bűnsegéd (Btk. 325. § (1) bekezdés a) pont, (2) bekezdés a) pont);
- 1 rb. garázdaság vétségében (Btk. 339. § (1) bekezdés).
Az I. rendű vádlottat halmazati büntetésül 18 évi fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte.

Az elsőfokú bíróság a II. rendű vádlottat bűnösnek mondta ki

- 1 rb. emberölés bűntettében (Btk. 160. § (1) és (2) bekezdés a) és b) pont);
- lőfegyverrel és lőszerrel visszaélés bűntettében (Btk. 325. § (1) bekezdés a) pont, (2) bekezdés a) pont);
- magánlaksértés bűntettében (Btk. 221. § (1) és (2) bekezdés b) pont).
A II. rendű vádlottat halmazati büntetésül 17 évi fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte.

Az elsőfokú bíróság a III. rendű vádlottat bűnösnek mondta ki

- emberölés bűntettében mint bűnsegéd (Btk. 160. § (1) és (2) bekezdés a) és b) pont);
- lőfegyverrel és lőszerrel visszaélés bűntettében mint bűnsegéd (Btk. 325. § (1) bekezdés a) pont, (2) bekezdés a) pont);
A II. rendű vádlottat halmazati büntetésül 10 évi börtönbüntetésre és 8 év közügyektől eltiltásra ítélte.

Megállapította, hogy a vádlottak a szabadságvesztés kétharmad részének a letöltése után a feltételes szabadság kedvezményében részesülhetnek. Elrendelte egyúttal a Fővárosi Bíróság 15B.706/2009. számú ügyben kiszabott 2 évi börtönbüntetés végrehajtását és rendelkezett a lefoglalt bűnjelekről valamint az eljárás során felmerült bűnügyi költség megfizetéséről.

A bíróság által megállapított tényállás lényege szerint T. Tamás I. rendű vádlott vendéglátóipari egységek üzemeltetésével foglalkozott. Ilyen minőségében ismerte meg 2003. év nyarán a későbbi sértettet, aki az éttermének egyik törzsvendége volt. T. Béla sértett korábban ingatlanok és gépjárművek adásvételéből jelentős vagyonra tett szert, a 2000-es években pedig főként nagyobb pénzösszegek magáncélú, uzsorás jellegű hitelezésével foglalkozott.

Idővel a sértett az I. rendű vádlottra, mint barátjára tekintett, napi kapcsolatban álltak, az I. rendű vádlott a sértettnek többször rendelkezésére állt, szívességeket tett, kulcsa és bejárása volt annak lakóingatlanába. Időközben az I. rendű vádlott saját vállalkozási tevékenysége mind nagyobb veszteséget termelt, 2005. évtől kezdődően pedig már kifejezetten anyagi nehézségekkel küzdött. Emiatt a sértettől rövid lejáratú uzsorakölcsönöket, később bankkölcsönt is vett fel, illetőleg részére családja és ismerősei is kölcsönöket nyújtottak. Jövedelmi-vagyoni helyzete azonban nem javult, kölcsöneit nem volt képes törleszteni, fedezetül lekötött vagyontárgyait (a gépjárműveket valamint lakó- és egyéb ingatlanokat) sorra elvesztette.

A II. rendű vádlott egyike volt azoknak, akik az I. rendű vádlottnak kölcsönt nyújtottak. A vádlottak azonban egyúttal vállalkozás (büfé) közös működtetésében is megállapodtak. A II. rendű vádlott a közös vállalkozásba milliós nagyságrendű befektetést eszközölt, valamint az üzletvezetői feladatokat is ellátta. Idővel ez a közös vállalkozás is veszteségesnek bizonyult, az adósságteher folyamatosan tovább növekedett. Az I. rendű vádlott a kilátástalanná vált anyagi helyzete, törvényes úton rendezhetetlennek bizonyuló hiteltörlesztési kötelezettségei miatt elhatározta, hogy megöli az őt uzsorásként fenyegető sértettet. A II. rendű vádlott a közös vállalkozás folyamatában értesült az uzsoraterhek fennállásáról. Kezdetben nem vette komolyan az I. rendű vádlott gyilkossági tervét sem, később azonban felajánlotta segítségét, majd azt is, hogy az ölési cselekményt maga megvalósítja.

Az I. rendű vádlott a vádlott-társainak a tervezési szakban – valótlanul – egyaránt azt állította, hogy a sértett őt és családját életveszélyesen fenyegeti. A III. rendű vádlott – akire az I. rendű vádlott mint fogadott apjára tekintett – elhatározta, hogy az I. rendű vádlott kérésére a gyilkossági terv megvalósításához segítséget nyújt: az I. rendű vádlott részére 3 db maroklőfegyvert átadott, és a terv végrehajtását egyéb módon – telefonos egyeztetés, alibi biztosítása útján – is segítette. A II. rendű vádlott a III. rendű vádlottat az I. rendű vádlott révén ismerte.

A vádlottak az előzetes tervük szerint eljárva a sértett lakóingatlanára vonatkozóan vásárlási szándékot színlelve vették fel a sértettel a kapcsolatot. Ennek során a III. rendű vádlott telefonon álnéven mutatkozott be, és a sértettel az ingatlanon bejárást egyeztettek. Erre a II. rendű vádlott álnéven, mint a III. rendű vádlott gyermeke ment el. Ekkor a sértett megmutatta az eladásra kínált lakóingatlanát. Eközben, mikor a garázsba tartott, a lépcsőn a II. rendű vádlott hátulról tarkón, majd a fekvő sértettet arcon lőtte. A telefonhívásra a helyszínre kiérkezett I. rendű vádlott a sértett konyhai rejtekhelyéről 3 millió forint készpénzt elvett, majd a nyomok eltüntetése és az épület felrobbantása érdekében az emeleten égő gyertyákat helyezett el, és megnyitotta a gázcsapokat. Ezt követően az I-II. rendű vádlottak a helyszínt elhagyták, és a zsákmányt egymás között egyenlően megosztották. A detonáció elmaradt. A sértettre másnap egy barátja talált rá.

Az ügyész az ítélet ellen annak megváltoztatása és a kiszabott büntetések súlyosítása iránt fellebbezést jelentett be. Az I. rendű vádlott és védője téves minősítésre tekintettel a kiszabott büntetés enyhítése végett élt fellebbezéssel. A II. rendű vádlott és védője is enyhítésért jelentettek be fellebbezést, míg a III. rendű vádlott és védője elsősorban felmentés, másodsorban pedig enyhítés iránt éltek fellebbezéssel. A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség az ügyészi fellebbezést fenntartotta és az elsőfokú ítélet megváltoztatására és a kiszabott büntetések súlyosítására, valamint a bűnügyi költség viselésére vonatkozó rendelkezés megváltoztatására tett indítványt. Egyebekben az ítélet helybenhagyását kérte. Utalt rá, hogy az eljárás során kisebb súlyú eljárási szabálysértések történtek, ezek azonban az érdemi elbírálásra nem voltak hatással.

Egyéb információ: 

Dr. Mohácsy Zsuzsanna
elnökhelyettes
Tel: 268-4803

Eljáró bíróság: