G. viktor

Tárgyalás időpontja: 
2015. szeptember 15. kedd, 09:00
Ügy tárgya: 
emberölés
Tárgyalás helyszíne: 
1055. Budapest, Markó utca 16. fszt. díszterem
Tárgyaló: 
fszt. díszterem
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

További tárgyalási nap: 2015. 09.17, 09.22.,

A Fővárosi Törvényszék a 2014. október 30. napján kihirdetett 24.B.1400/2013/163. számú ítéletében

G. V. I. r. vádlottat bűnösnek mondta ki

- társtettesként elkövetett emberölés bűntettében (Btk. 160. § (1), (2) bekezdés b), d), f), j) és k) pont),

- 2 rb. társtettesként elkövetett rablás bűntettében (Btk. 365. § (1) bekezdés a) pont, (3) bekezdés b), c), d) és g) pont),

- 5 rb. társtettesként elkövetett rablás bűntettében (Btk. 365. § (1) bekezdés a) pont, (3) bekezdés c), d) és g) pont),

- 5 rb. – 2 rb. társtettesként, 4 rb. kísérletként elkövetett – testi sértés bűntettében (Btk. 164. § (1), (8) bekezdés I. fordulat),

- 4 rb. társtettesként elkövetett személyi szabadság megsértésének bűntettében (Btk. 194. § (1), (2) bekezdés b) pont I. fordulat),

- társtettesként elkövetett csalás bűntettének kísérletében (Btk. 375. § (5), (1) bekezdés) és

- 3 rb. társtettesként elkövetett közokirattal visszaélés vétségében (Btk. 346. § (1) bekezdés a) pont).

 

Ezért őt halmazati büntetésül életfogytig tartó fegyházbüntetésre és Magyarország területéről végleges hatályú kiutasításra ítélte azzal, hogy a vádlott feltételes szabadságra nem bocsátható.

 

C. G. F. II. r. vádlottat

- társtettesként elkövetett emberölés bűntette (Btk. 160. § (1), (2) bekezdés b), d), f), j) és k) pont),

- 2 rb. társtettesként elkövetett rablás bűntette (Btk. 365. § (1) bekezdés a) pont, (3) bekezdés b), c), d) és g) pont),

- 5 rb. társtettesként elkövetett rablás bűntette (Btk. 365. § (1) bekezdés a) pont, (3) bekezdés c), d) és g) pont),

- 4 rb. – 2 rb. társtettesként, 2 rb. bűnsegédként elkövetett - személyi szabadság megsértésének bűntette (Btk. 194. § (1), (2) bekezdés b) pont I. fordulat)

- 5 rb. – 2 rb. társtettesként, 3 rb. bűnsegédként, 4 rb. kísérletként elkövetett – testi sértés bűntette (Btk. 164. § (1), (8) bekezdés I. fordulat),

- társtettesként elkövetett csalás bűntettének kísérlete (Btk. 375. § (5), (1) bekezdés) és

- 3 rb. társtettesként elkövetett közokirattal visszaélés vétsége (Btk. 346. § (1) bekezdés a) pont)

miatt halmazati büntetésül életfogytig tartó fegyházbüntetésre és Magyarország területéről végleges hatályú kiutasításra ítélte azzal, hogy a vádlott feltételes szabadságra bocsátásának legkorábbi időpontját 40 évben állapította meg.

 

A. Dénes III. r. vádlottat bűnösnek mondta ki

- társtettesként elkövetett rablás bűntettében (Btk. 365. § (1) bekezdés a) pont, (3) bekezdés c), d) és g) pont),

- bűnsegédként elkövetett rablás bűntettében (Btk. 365. § (1) bekezdés a) pont, (3) bekezdés b), c), d) és g) pont),

- bűnsegédként elkövetett rablás bűntettében (Btk. 365. § (1) bekezdés a) pont, (3) bekezdés c) és d) pont), és

- 2 rb. – 1 rb. társtettesként, 1 rb. bűnsegédként elkövetett – testi sértés bűntettének kísérletében (Btk. 164. § (1), (8) bekezdés I. fordulat).

 

Ezért őt halmazati büntetésül 10 évi fegyházbüntetésre és Magyarország területéről végleges hatályú kiutasításra ítélte azzal, hogy a vádlott legkorábban a szabadságvesztés büntetés kétharmad részének a kitöltését követő napon bocsátható feltételes szabadságra.

 

Sz. Beáta V. r. vádlottat bűnösnek mondta ki

- 3 rb. társtettesként elkövetett rablás bűntettében (Btk. 365. § (1) bekezdés a) pont, (3) bekezdés c), d) és g) pont) és

- bűnsegédként elkövetett lopás bűntettében (Btk. 370. § (1), (3) bekezdés ba) pont),

ezért őt halmazati büntetésül 5 évi fegyházbüntetésre és 5 év közügyektől eltiltásra ítélte azzal, hogy a vádlott legkorábban a szabadságvesztés büntetés kétharmad részének a kitöltését követő napon bocsátható feltételes szabadságra.

 

Zs. A. G. VII. r. vádlott bűnösségét

- 2 rb. bűnsegédként elkövetett rablás bűntettében (Btk. 365. § (1) bekezdés a) pont, (3) bekezdés c) és g) pont) és

- 2 rb. – 1 rb. társtettesként, 1 rb. bűnsegédként elkövetett - személyi szabadság megsértésének bűntettében állapította meg,

amiért őt 6 év 6 hónapi fegyházbüntetésre és Magyarország területéről 8 évi kiutasításra ítélte azzal, hogy a vádlott legkorábban a szabadságvesztés büntetés kétharmad részének a kitöltését követő napon bocsátható feltételes szabadságra.

 

P. Géza VIII. r. vádlottat

- bűnsegédként elkövetett lopás bűntette (Btk. 370. § (1), (3) bekezdés ba) pont)

miatt 1 év börtönbüntetésre és 200 napi tétel – napi tételenként 1.000 forint, összesen 200.000 forint - pénzbüntetésre ítélte azzal, hogy a szabadságvesztés végrehajtását 2 év próbaidőre felfüggesztette.

 

C. G. F. II. r. vádlottat és

A. Dénes III. r. vádlottat az ellenük

- társtettesként elkövetett rablás előkészületének bűntette (Btk. 365. § (1) bekezdés a) pont, (5) bekezdés);

 

D. László Domonkos IV. r. vádlottat az ellene

- társtettesként elkövetett emberölés bűntette (Btk. 160. § (1), (2) bekezdés b), d) és j) pont) és

- bűnsegédként elkövetett testi sértés bűntettének kísérlete (Btk. 164. § (1), (8) bekezdés I. fordulat); és

 

C. D. VI. r. vádlottat az ellene

- társtettesként elkövetett rablás bűntette (Btk. 365. § (1) bekezdés a) pont, (3) bekezdés c) és g) pont) és

- társtettesként elkövetett személyi szabadság megsértésének bűntette (Btk. 194. § (1), (2) bekezdés b) pont I. fordulat) miatt

emelt vád alól felmentette.

 

A G. V. I. r. vádlott ellen

- társtettesként elkövetett lopás bűntette (Btk. 370. § (1), (2) bekezdés ba), bb), bc) pont, (4) bekezdés b) pont),

- társtettesként elkövetett lopás bűntette (Btk. 370. § (1), (2) bekezdés ba), bb), bc) pont, (3) bekezdés ba) pont), és

- bűnsegédként elkövetett lopás bűntettének kísérlete (Btk. 370. § (1), (2) bekezdés ba), bb), bc) pont, (3) bekezdés ba) pont);

 

a C. G. F. II. r. vádlott ellen

- társtettesként elkövetett lopás bűntette (Btk. 370. § (1), (2) bekezdés ba), bb), bc) pont, (4) bekezdés b) pont),

- társtettesként elkövetett lopás bűntette (Btk. 370. § (1), (2) bekezdés ba), bb), bc) pont, (3) bekezdés ba) pont), és

- társtettesként elkövetett lopás bűntettének kísérlete (Btk. 370. § (1), (2) bekezdés ba), bb), bc) pont, (3) bekezdés ba) pont);

 

és az A. Dénes III. r. vádlott ellen

- társtettesként elkövetett lopás bűntette (Btk. 370. § (1), (2) bekezdés ba), bb), bc) pont, (4) bekezdés b) pont),

- társtettesként elkövetett lopás bűntette (Btk. 370. § (1), (2) bekezdés ba), bb), bc) pont, (3) bekezdés ba) pont), és

- bűnsegédként elkövetett lopás bűntettének kísérlete (Btk. 370. § (1), (2) bekezdés ba), bb), bc) pont, (3) bekezdés ba) pont)

miatt indult büntetőeljárást megszüntette.

 

Rendelkezett egyúttal a vádlottak által előzetes letartóztatásban töltött idő beszámításáról a kiszabott szabadságvesztés tartamába, a lefoglalt bűnjelekről és az eljárás során felmerült bűnügyi költség megfizetéséről.

 

Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás a következő:

 

G. V. I. r. és C. G. F. II. r. vádlottak évekkel a cselekményeket megelőzően Romániában ismerkedtek meg és kötöttek barátságot. Amikor az I. r. vádlott 2010 őszén Magyarországra érkezett, a II. r. vádlott budapesti albérletébe költözött.

 

C. D. VI. r. vádlott C. G. F. II. r. vádlott testvére, aki 2010 őszén ugyancsak a II. r. vádlott albérletében lakott és ilyen módon került kapcsolatba G. V. I. r. és az ott sűrűn megforduló A. D. III. r. vádlottakkal. A II. és III. r. vádlottak gyerekkoruk óta ismerték egymást romániai lakóhelyükről.

 

D. László IV. r. vádlott élettársa, valamint C. G. F. II. r. vádlott élettársa gyerekkori barátok voltak, akiken keresztül a vádlottak 2010 novemberében ismerték meg egymást.

G. V. I. r. és A. Dénes III. r. vádlottak C. G. F. II. r. vádlott útján ismerték meg D. László IV. r. vádlottat.

 

G. V. I. r. vádlott 2010 szeptemberében ismerkedett meg Sz. Beáta V. r. vádlottal, akivel szerelmi kapcsolatba kerültek. Az V. r. vádlott gyermekkora óta Budapest XVII. kerületi lakóhelye környékén élt, így jól ismerte a közeli utcákat és az ott lakó személyeket. Az I. r. vádlott kérésére az V. r. vádlott a lakókörnyezetében több olyan helyszínt mutatott meg, ahol idős, egyedülálló személyek éltek.

 

G. V. I. r., C. G. F. II. r. és A. Dénes III. r. vádlott rendszeres, állandó megélhetéssel nem rendelkezett, kialakult bennük az a szándék, hogy lakásokba törnek be és így jutnak anyagi haszonhoz, szükség esetén erőszak alkalmazásától sem riadnak vissza. A G. V. I. r. és Sz. Beáta V. r. vádlott között szövődött érzelmi kapcsolat pedig jó lehetőséget teremtett arra, hogy az V. r. vádlott helyismeretének kihasználásával információt szerezzenek idős, egyedülálló személyek vagy idős házaspárok ingatlanára, ingóságaira, pénzügyi helyzetére vonatkozóan. Egyes esetekben az V. r. vádlott által szolgáltatott információk alapján, egyébként az I. és II. r. vádlottak saját megfigyeléseik eredményeként választották ki a vagyon elleni erőszakos bűncselekmények leendő áldozatait.

 

A vádlottak 2010 októbere és 2011. január 23. napján történt elfogásuk között összesen 12 alkalommal, az esetek többségében az éjszakai órákban törtek be egyedülálló idős személyekhez, illetve idős házaspárokhoz. Az idős sértetteket értékeik átadására szólították fel, ennek érdekében valamennyi esetben erőszakot is alkalmaztak. Az I. és a II. r. vádlottak bántalmazása következtében öt sértett az életét vesztette, míg a további - ugyancsak az I. és II. r. vádlott, alkalmanként a III. és VII. r. vádlott közreműködésével megvalósított – rablások során a sértettek nyolc napon belül, egyes esetekben nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedtek el.

 

2011. január 23. napján a II. és III. r. vádlottak egy újabb lehetséges sértett lakóhelyét figyelték meg, majd, amikor a vádlottak személyazonosságukat eltakarva a sértett házával szomszédos ingatlan kerítésére kezdtek el felmászni, rendőri intézkedésre került sor velük szemben.

 

Az elsőfokú bíróság ítélete ellen G. V. I. r. vádlott és védője, valamint C. G. F. II. r. vádlott és védője a minősített emberölés bűntettének vádja alóli részfelmentésért, továbbá  a büntetés enyhítése végett, míg A. Dénes III. r. vádlott a kiszabott büntetés enyhítése céljából, védője pedig további részfelmentésért és a büntetés enyhítéséért jelentett be fellebbezést. Sz. Beáta V. r. vádlott és védője elsődlegesen felmentés, másodlagosan a büntetés enyhítése céljából, harmadlagosan a bűnügyi költség viselése tárgyában, Zs. A. VIII. r. vádlott és védője elsődlegesen felmentés, másodlagosan a büntetés enyhítése érdekében, továbbá a bűnügyi költség viseléséről szóló rendelkezés ellen fellebbezett.

Az ügyész C. G. F. II. r. vádlott terhére, részfelmentése okán további bűnösség megállapításáért és a feltételes szabadságra bocsátásból való kizárás érdekében, A. Dénes II. r. vádlott terhére, részfelmentése okán további bűnösség megállapításáért és a fegyházbüntetés súlyosításáért, D. László IV. r. vádlott vonatkozásában a felmentés miatt, az ítélet hatályon kívül helyezése iránt, Sz. Beáta V. r. vádlott terhére a jogi minősítés részbeni téves megállapítása és súlyosabb büntetés kiszabása, C. D. VI. r. vádlott terhére felmentése miatt, az ítélet hatályon kívül helyezése iránt, Zs. A. G. VII. r. vádlott terhére a büntetés súlyosítása érdekében, míg P. Géza VIII. r. vádlott terhére téves jogi minősítés miatt, súlyosabb minősítés megállapítása és a büntetés súlyosítása iránt jelentett be fellebbezést.

 

A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség az elsőfokú ügyésznek C. G. F. II. r. és A. Dénes III. r. vádlott részfelmentését támadó fellebbezést visszavonta, ellenben a fellebbezés további részeit valamennyi vádlott tekintetében, kiegészítéssel fenntartotta.

Egyéb információ: 

dr. Mohácsy Zsuzsanna

elnökhelyettes

+36-1/268-4803

mohacsyzs@fovitb.birosag.hu

Eljáró bíróság: