ifj. V. J. III. r. vádlott

Tárgyalás időpontja: 
2016. február 26. péntek, 09:00
Ügy tárgya: 
közösség tagja elleni erőszak és más bűncselekmény
Tárgyalás helyszíne: 
1055 Budapest, Markó utca 16.
Tárgyaló: 
fszt. 3.
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

V. J. és társai ellen társtettesként elkövetett garázdaság bűntette miatt indult büntetőeljárás a Gödöllői Járásbíróságon.

 

A Gödöllői Járásbíróság a 2014. február 14. napján kihirdetett ítéletével V. J. I. r. és ifj. V. J. III. r. vádlottakat társtettesként elkövetett garázdaság bűntette (Btk. 339. § (1) bekezdés, (2) bekezdés a) és d) pont), valamint társtettesként elkövetett zaklatás vétsége (Btk. 222. § (2) bekezdés a) pont) miatt – halmazati büntetésül – 1 év 3 hónap börtönben végrehajtandó szabadságvesztésre és 2 év közügyektől eltiltásra ítélte.

F. L. II. r. vádlottat bűnsegédként elkövetett garázdaság bűntette (Btk. 339. § (1) bekezdés, (2) bekezdés a) és d) pont), valamint társtettesként elkövetett zaklatás vétsége (Btk. 222. § (2) bekezdés a) pont) miatt – halmazati büntetésül – 9 hónap börtönben végrehajtandó szabadságvesztésre és 1 év közügyektől eltiltásra ítélte.

Mindhárom vádlott esetében rendelkezett az előzetes fogvatartásban töltött idő szabadságvesztésbe történő beszámításáról, a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéről, a lefoglalt bűnjelekről, valamint a bűnügyi költség viseléséről.

 

Az elsőfokú ítélet ellen az ügyész a vádlottak terhére, a büntetésük súlyosítása céljából, míg V. J. I. r. és ifj. V. J. III. r. vádlottak felmentés, védőjük pedig a cselekmény téves minősítése és a büntetés enyhítése érdekében jelentettek be fellebbezést.

 

A Budapest Környéki Törvényszék mint másodfokú bíróság a 2015. június 23. napján kihirdetett ítéletével az elsőfokú ítéletet részben megváltoztatta. A vádlottak cselekményét társtettesként elkövetett közösség tagja elleni erőszak bűntettének (Btk. 216. § (1) bekezdés, (3) bekezdés b) és e) pont) minősítette, továbbá ifj. V. J. III. r. vádlott bűnösségét testi sértés vétségében (Btk. 164. § (1) és (2) bekezdés) is megállapította. V. J. I. r. és F. L. II. r. vádlottak szabadságvesztését – a halmazati büntetésre utalás mellőzésével – 2 év 3 hónapra, a közügyektől eltiltásukat 4 évre, ifj. V. J. III. r. vádlott szabadságvesztését 2 év 8 hónapra, a közügyektől eltiltását pedig 4 évre súlyosította.

 

Az elsőfokú bíróság által megállapított és a másodfokú bíróság által kiegészített tényállás szerint 2013. szeptember 21. napján T. F. L. sértett szervezésében – aki magát a Magyar Nemzeti Gárda tagjának vallja – az egymás mellett élés javítása céljából Valkó községben „Nagyobb rendet a kistérségben” elnevezéssel rendezvény lebonyolítására került sor. A rendezvényen részt vevő Magyar Nemzeti Gárda egyenruhás tagjai T. F. L. sértett lakóhelyénél gyülekeztek. A rendezvény rendbontás nélkül zajlott le.

2013. szeptember 23. napján a vádlottak egész délelőtt együtt italoztak V. J. I. r. vádlott lakásán. Ennek során a korábban szervezett rendezvény is szóba került közöttük, amelyet kifogásoltak, mert úgy érezték, hogy az cigány nemzetiségük ellen irányult. F. L. II. r. vádlottnak a rendezvényt szervező T. F. L. sértettel korábban több konfliktusa is volt.

2013. szeptember 23. napján 17 óra 30 perc körüli időben az erősen ittas állapotban lévő I-III. r. vádlottak a falu presszójába indultak, melynek során a sértett háza előtt is elhaladtak. F. L. II. r. vádlott hangosan szitkozódott a telek sarkánál, miközben V. J. I. r. és ifj. V. J. III. r. vádlottak bementek a sértett háza melletti üres telekre, ahol a III. r. vádlott a nála lévő fokossal a ház melletti üres telken álló csatorna csőre ütött. A házból időközben kijött T. F. L. sértett és 1. számú tanú a telek azon részénél lévő kerítéshez mentek, ahol az I. és III. r. vádlottak tartózkodtak. Ide ment a II. r. vádlott is, aki 2-3 méterre megállt a társaitól. A három vádlott fennhangon szidalmazta T. F. L. sértettet és az 1. számú tanút, azt mondták nekik, hogy „rohadt gárdisták, meg fogtok dögleni! Rohadt magyarok égni fogtok, meg fogtok halni! Büdös magyarok, elvágjuk a torkotokat!” V. J. I. r. és ifj. V. J. III. r. vádlottak a kerítéshez mentek, majd ifj. V. J. III. r. vádlott a nála lévő fokossal, a kerítésen átnyúlva T. F. L. sértett felé ütött. Ekkor a sértett mellé odalépett az 1. számú tanú, aki el akarta venni a fokost, azonban annak éle megsértette a kezét, továbbá a III. r. vádlott az 1. számú tanú fokost fogó kezét a kerítésoszlopnak nyomta. Eközben V. J. I. r. vádlott a nála lévő, kb. 10-15 cm pengehosszúságú késsel szintén benyúlt a kerítésen, és azzal befelé csapkodott. F. L. II. r. vádlott látta a társai cselekményét, végig a közvetlen közelükben állt és folyamatosan szidalmazta, fenyegette ő is a sértetteket.

A cselekmény időpontjában az utcán több, az eljárás során ismeretlenül maradt roma nő és gyermek tartózkodott, akik szintén kiabáltak és szidalmazták T. F. L. sértettet és az 1. számú tanút. T. F. L. sértett eközben közölte a vádlottakkal, hogy értesítette a rendőrséget, ezért a vádlottak távoztak a helyszínről.

Az 1. számú tanú a bántalmazás következtében a jobb kéz II. és III. ujjának zúzódását és nyílt sebét szenvedte el, amely sérülések gyógytartama nyolc napon belüli.

V. J. I. r. és ifj. V. J. III. r. vádlottak megrongálták a kerítést azzal a cselekményükkel, hogy arra rádőltek, lenyomták, amely magatartásuk következtében a kerítés kb. 10 cm magasságban lenyomódott.

 

A másodfokú bíróság ítélete V. J. I. r. és F. L. II. r. vádlottakkal szemben a kihirdetése napján jogerőre emelkedett.

Ifj. V. J. III. r. vádlott védője fellebbezést jelentettbe a másodfokú ítélet ellen megalapozatlanság miatt, eltérő minősítés, valamint enyhítés érdekében.

 

A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség a III. r. vádlott védője által bejelentett fellebbezés elutasítását indítványozta. Álláspontja szerint ifj. V. J. III. r. vádlott esetében a harmadfokú eljárás lehetősége – a testi sértés vétségének megállapítsa ellenére – nem nyílt meg, ezért a fellebbezés a törvényben kizárt.

 

A Fővárosi Ítélőtábla 2016. február 26. napján 9 órára tűzött ki nyilvános ülést az ügyben.

 

Egyéb információ: 

Információ:

Dr. Márki Zoltán

mb. büntető kollégiumvezető

268-4813

Eljáró bíróság: