R. Gy. vádlott és társa

Tárgyalás időpontja: 
2016. április 7. csütörtök, 09:00
Ügy tárgya: 
emberölés bűntettének kísérlete
Tárgyalás helyszíne: 
1055 Budapest, Markó utca 16.
Tárgyaló: 
fszt. 8.
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

R. Gy. I. r. vádlott, mint többszörös visszaeső ellen felbujtóként, nyereségvágyból elkövetett emberölés bűntettének kísérlete, míg H. A. II. r. vádlott ellen nyereségvágyból elkövetett emberölés bűntettének kísérlete miatt indult büntetőeljárás a Fővárosi Törvényszéken. A tárgyaláson jelenlévő ügyész a vádirati tényállást azzal egészítette ki, hogy a sértett a magánlaksértés vonatkozásában magánindítványt terjesztett elő.

 

A Fővárosi Törvényszék által megállapított tényállás lényege szerint:

 

R. Gy. I. r. és H. A. II. r. vádlottak között már korábban baráti viszony alakult ki, II. r. vádlott rendszeresen felkereste I. r. vádlottat egy társasház alagsorában található műhelyében. R. Gy. I. r. vádlott tudomással bírt arról, hogy a társasházban lakó B. I. sértett lakásában jelentős értékeket, köztük műszaki cikkeket tart.

 

2012. január hónapban R. Gy. I. r. vádlott felvetette az őt meglátogató H. A. II. r. vádlottnak, hogy a sértett megtámadásával jelentős értékre tehetnének szert, H. A. II. r. vádlott azonban ez alkalommal elhárította az ajánlatot. Az elkövetkező hetekben R. Gy. I. r. vádlott több alkalommal is megpróbálta rávenni H. A. II. r. vádlottat a cselekmény elkövetésére, de nem járt sikerrel

 

2012. február 5-én az esti órákban az I. r. vádlott műhelyében folytatott italozás következtében H. A. II. r. vádlott ittas állapotba került. R. Gy. I. r. vádlottnak a sértett elleni cselekmény elkövetésére vonatkozó ismételt felvetésének ez alkalommal nem állt ellent, hanem abba beleegyezett.

 

A vádlottak a társasház alagsorából nyíló hátsó ajtón keresztül a ház mögötti területre mentek, ahol találkoztak az eljárás során mindvégig ismeretlenül maradt harmadik társukkal. H. A. II. r. vádlott egy - az I. r. vádlottól kapott fanyelű baltát, míg a harmadik társ egy – legalább 8 cm pengehosszúságú - kést tartott magánál. A két vádlott és társuk a főbejáraton keresztül felmentek a második emeletre, ahol a sértett lakása volt. II. r. vádlott kezében a baltát tartva a sértett ajtajának bal oldalán helyezkedett el, míg I. r. vádlott - azzal a céllal, hogy B. I. sértettet a lakásból kicsalogassa – a lakás világítását biztosító villanyóra megszakítóját lekapcsolta.

 

Amikor a sértett kinyitotta a lakása ajtaját H. A. II. r. vádlott az ajtót befelé nyomva lakás előszobájába lépett, ahol a baltával legalább közepes erővel a sértett feje felé ütött. Miközben a védekező sértett II. r. vádlott kezét megragadta, az abban lévő balta éle a homlokát közepesnél kisebb erővel találta el. A sértett ki akarta tolni lakásából H. A. II. r. vádlottat, de a harmadik társ a késével a sértett felsőtestét három esetben megszúrta. A sérülések következtében B. I. sértett II. r. vádlottat elengedte, aki a támadást ezt követően nem folytatta, hanem a folyosón menekülni kezdett. Hasonlóképpen tett R. Gy. I. r. vádlott és az ismeretlen társ is.

 

A támadás folytán B. I. sértettnek a homlok sérülése, a kulcscsonttájéki sérülései, a jobb alkar és a bal kéz mutatóujjának sérülése 8 napon belül gyógyult. A hasüregbe hatoló szúrt sérülés – amelynek tényleges gyógytartama kb. 12-14 nap – a sértettnél közvetett életveszélyes állapotot idézett elő.

 

A homlok vágott sérülése, a kulcscsonttájéki szúrt sérülés és a hasi sérülés esetén egyaránt fennállt a közvetlenül életveszélyes sérülés létrejöttének lehetősége. Ennek elmaradása az első esetben a sértett védekező magatartásnak. a hasi sérülés esetében az időszerű és szakszerű ellátásnak, valamint a véletlennek, míg a kulcscsonttájéki sérülés esetében a véletlennek volt köszönhető.

 

A Fővárosi Törvényszék a 2015. szeptember 1. napján kihirdetett ítéletével R. Gy. I. r. vádlottat felbujtóként, nyereségvágyból elkövetett emberölés bűntettének kísérlete [Btk. 160. § (1) és (2) bekezdés b) pont] miatt 12 év fegyházban végrehajtandó szabadságvesztésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte. Megállapította, hogy a vádlott feltételes szabadságra nem bocsátható.

Az elsőfokú bíróság H. A. II. r. vádlottat nyereségvágyból elkövetett emberölés bűntettének kísérlete [Btk. 160. § (1) és (2) bekezdés b) pont] miatt, mint társtettest 7 év 6 hónapi fegyházban végrehajtandó szabadságvesztésre és 7 év közügyektől eltiltásra ítélte. Rendelkezett arról, hogy II. r. vádlott a szabadságvesztés büntetés 2/3 részének letöltését követő napon bocsátható feltételes szabadságra.

Ezen túlmenően rendelkezett az I. r. és II. r. vádlottak által előzetes fogvatartásban és házi őrizetben töltött idő szabadságvesztésbe történő beszámításáról, a lefoglalt bűnjelekről, valamint a bűnügyi költség viseléséről.

 

Az elsőfokú ítélet ellen az ügyész a vádlott terhére a magánlaksértés vonatkozásban a bűnösség megállapítását és a büntetések súlyosítása érdekében, az I. r. vádlott a felmentés, a védője elsődlegesen a felmentés, másodlagosan az enyhítés, míg II. r. vádlott és védője az enyhítés érdekében fellebbezett.

 

A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség az átiratában – az ügyészi fellebbezést fenntartva – az elsőfokú ítélet megváltoztatását, a magánlaksértés vonatkozásban R. Gy. I. r. és H. A. II. r. vádlottak bűnösségének megállapítását és a velük szemben kiszabott szabadságvesztés büntetésének súlyosítását indítványozta.

 

A Fővárosi Ítélőtábla 2016. április 7. napján 09:00 órára tűzött ki másodfokú nyilvános ülést az ügyben.

 

Egyéb információ: 

dr. Márki Zoltán

mb. büntető kollégiumvezető/sajtószóvivő

+36-1/268-4813

MarkiZoltan@fovitb.birosag.hu

 

Besze Mária

sajtótitkár

+36-1/336-5774

beszem@fovitb.birosag.hu

 

 

 

 

Eljáró bíróság: