Cs. Péter és társai

Tárgyalás időpontja: 
2016. április 19. kedd, 09:00
Ügy tárgya: 
természetkárosítás bűntette és más bűncselekmény
Tárgyalás helyszíne: 
Budapest, V., Markó u. 16.
Tárgyaló: 
fszt. 4.
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

Az ügyben első fokon eljáró Fővárosi Törvényszék Cs. Péter I.r., P. Gy. József II.r., L. László III.r., K. Róbert IV.r. vádlottak bűnösségét természetkárosítás bűntettében állapította meg, mely cselekményt I.r. vádlott tettesként, II-IV.r. vádlott bűnsegédként követett el. N. P. János V.r. vádlott bűnösségét hivatali visszaélés bűntettében állapította meg. Az I.r. vádlottat 1 évi börtönbüntetésre és 2 millió Ft pénzmellékbüntetésre ítélte, a többi vádlottal szemben rövidebb tartamú, 8 hónapi, illetve az V.r. vádlottal szemben 6 hónapi börtönbüntetést szabott ki, mely büntetést valamennyi vádlottal szemben 2 évi próbaidőre felfüggesztette.

Az ítélet ellen az ügyész valamennyi vádlott terhére súlyosításért jelentett be fellebbezést hosszabb tartamú és hosszabb próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetés kiszabása, pénz mellékbüntetés kiszabása, illetve kiszabott pénzbüntetés súlyosítása érdekében. Ezzel szemben a vádlottak és védőik a bűnösség megállapítása miatt felmentésért fellebbeztek.

Tényállás rövid összefoglalása:

Az első fokú határozat 17 oldalban rögzíti a bíróság által megállapított tényállást. Ennek lényege szerint Cs. Péter I.r. vádlott a tulajdonában álló ingatlanokon kívánt 2005-ben családi házat építeni. Ennek tervezésével felelős építés tervezőként P. Gy. József II.r. vádlottat, a beruházás lebonyolításával, műszaki ellenőrzési feladatokkal ... Kft. keretein belül tevékenykedő L. László III.r. vádlottat, felelős műszaki vezetői feladatokkal K. Róbert IV.r. vádlottat bízta meg. Az építésügyi hatósági feladatokat a Budapest II. Kerület Önkormányzat jegyzőjének átruházott építésügyi hatóságügyi engedélyezési és építésrendészeti eljárásokban kiadmányozási jogát gyakorolva az ... Iroda vezetője, N. P. János V.r. vádlott látta el.

Az építkezés megkezdésekor már észlelték, hogy Cs. Péter I.r. vádlott birtokhatárát jelölő kerítés nem esik egybe a jogi birtokhatárral. A tervezett épület túllépte a legnagyobb beépítettség mértékét, ezért arra külön engedélyt kellett kérni, melyet a II. Kerületi Építésügyi Hatóság a vonatkozó rendelkezések figyelmen kívül hagyásával adott meg. Ezt követően az engedélyezett tervtől jelentős mértékben eltérő, a Cs. Péter I.r. vádlott tulajdonában álló ingatlanok határán kívülre terjeszkedő terveket készítettek. A kivitelező észlelte, hogy az épület a tervektől eltérően került elhelyezésre, ezt jelezték a műszaki ellenőrnek, L. László III.r. vádlottnak, aki azonban megtévesztő módon azt közölte, hogy az épület az engedélyezett jogerős terveknek megfelelően kerül elhelyezésre az ingatlanon és az épület módosított elhelyezése kapcsán sem fog az ingatlan határain kívülre kerülni. Ezt követően ő maga készített kézzel módosított kitűzési tervet is. A tényleges építkezéshez szükséges L. László III.r. és P. Gy. József II.r. vádlott által készített kitűzési, illetve kiviteli terveket Cs. Péter I.r. vádlott képviseletében L. László III.r. és K. Róbert IV.r. vádlott adta át a kivitelezést végző ... Zrt. képviselőinek azon megtévesztő kijelentéssel, hogy a módosított elhelyezés kapcsán a kivitelezőt semmilyen hátrány nem érheti, mert a szükséges módosítási eljárásokat lefolytatják és az engedélyeket beszerzik. Ilyen előzmények után került sor 2316 m2 erdőrészlet jogosulatlan igénybevételére és túlnyomórészt beépítésére. A jogszerűtlen állapot legalizálása érdekében valótlan tartalmú tervek alapján fennmaradási és továbbépítési engedély iránti kérelem benyújtására került sor, az építésügyi hatóság ügyintézője azonban a megtartott helyszíni szemle alapján az építési és tereprendezési munkákat az engedély jogerős elbírálásáig leállíttatta. A későbbiekben N. P. János V.r. vádlott utasította beosztottját a kérelemnek túlnyomórészt helyt adó határozat meghozatalára. A későbbiekben az engedélyek kiadására részint valótlan tartalmú tervek alapján, illetve a vonatkozó rendelkezések megszegésével került sor. Ezt követően is sor került a jogellenes építkezés leállítására, azonban N. P.János V.r. vádlott – Cs. Péter I.r. vádlott valótlan állításai alapján - az addig jogszerűen eljárt ügyintézőtől az építkezés ügyét minden alakszerű határozat nélkül elvette, az építésrendészeti eljárás lefolytatása iránt nem intézkedett, a kötelezően előírt intézkedéseket nem tette meg. Mindezek után Cs. Péter I.r. vádlott a hatósággal közölte, hogy már nem tulajdonosa és építtetője az ingatlannak, az ingatlanra vonatkozó ellenőrzéseken nem tud ebből következően megjelenni, ugyanakkor az irányítása alatt álló kft. ezzel párhuzamosan az épületre használatbavételi engedélyt kért. Annak ellenére, hogy a helyszíni szemle során megállapítást nyert, hogy az épület készültségi foka nem teszi lehetővé az engedély kiadását, N. P. János V.r. vádlott utasította az ügyintézőt a fennmaradási és használatbavételi engedély ideiglenes kiadására.

A túlépítés során a természetvédelmi területnek minősülő kiemelt jelentőségű természet megőrzési un. Natura 2000 területnek minősülő területrészből 2316 m2-nyi részen az erdőrészlet engedély nélküli jogellenes elpusztításával keletkezett kár, mely a kiemelt jelentőségű természet megőrzési területnek jelentős károsodását és ezen a területen lévő élőhely megsemmisülését okozta, mely károsodás csupán részben és kizárólag nagy volumenű külső beavatkozással, az épületek, építmények és az út visszabontásával, egyben erdei élőhely létesítésével és természetes erdőtársulás kialakításával állítható helyre.

 

Egyéb információ: 

dr. Márki Zoltán

mb. kollégiumvezető/sajtószóvivő

+36-1/268-4813

MarkiZoltan@fovitb.birosag.hu

 

Besze Mária

sajtótitkár

+36-1/336-5774

beszem@fovitb.birosag.hu

Eljáró bíróság: