B.D. és társai

Tárgyalás időpontja: 
2016. április 27. szerda, 09:00
Ügy tárgya: 
Az előre kitervelten, nyereségvágyból, aljas indokból különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntette és más bűncselekmények
Tárgyalás helyszíne: 
Budapest, V., Markó u. 16.
Tárgyaló: 
fszt. 8. és fszt. 3.
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

További tárgyalási napok: 2016. április 28, május 4.

A Fővárosi Törvényszék a 2015. május 8. napján kelt 14.B. 2309/2013/295. számú ítéletével

 

B. D. I. r. vádlottat

előre kitervelten, nyereségvágyból, aljas indokból, különös kegyetlenséggel, több ember sérelmére, védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette (Btk. 160. § /1/ /2/ bekezdés a./, b./, c./, d./, f./ és j./ pont), emberölés előkészületének a bűntette (Btk. 160. § /3/ bekezdés); magánlaksértés bűntette (Btk. 221. § /2/ bekezdés a./, c./, d./ pont /4/ bekezdés); testi sértés bűntette (Btk. 164. § /1/ /3/ bekezdés); személyi szabadság megsértésének a bűntette (Btk. 194. § /1/ bekezdés), 5 rendbeli kifosztás bűntette (Btk. 366. § /1/ bekezdés b./ pont /2/ bekezdés b./ pont és Btk. 366. § /1/ bekezdés b./ pont), folytatólagosan elkövetett közokirat-hamisítás bűntette (Btk. 342. § /1/ bekezdés c./ pont); 2 rb. okirattal visszaélés vétsége (Btk. 346. § /1/ bekezdés a./, c./ pont); kábítószer-kereskedelem bűntette (Btk. 176. § /1/ bekezdés); kábítószer birtoklás bűntette (Btk. 178. § /1/ bekezdés), lopás vétségének a kísérlete (Btk. 370. § /1/ /2/ bekezdés b./, illetve bc./ pont); és kényszerítés bűntette (Btk. 195. §) miatt halmazati büntetésül életfogytig tartó fegyházban végrehajtandó szabadságvesztésre, Magyarország területéről történő végleges kiutasításra, valamint 10 (tíz) évi közügyektől eltiltásra ítélte azzal, hogy a vádlott a kiszabott szabadságvesztésből legkorábban 40 (negyven) év elteltével bocsátható feltételes szabadságra.

 

B. Zs. II. r. vádlottat

- előre kitervelten, aljas indokból, különös kegytelenséggel, több ember sérelmére, védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette (Btk. 160. § /1/ /2/ bekezdés a./, b./, c./, d./, f./ és j./ pont), rablás előkészületének a vétsége (Btk. 365. § /5/ bekezdés), magánlaksértés bűntette (Btk. 221. § /2/ bekezdés a./, c./, d./ pont /4/ bekezdés); személyi szabadság megsértésének a bűntette (Btk. 194. § /1/ bekezdés), és 5 rendbeli kifosztás bűntette (Btk. 366. § /1/ bekezdés b./ pont /2/ bekezdés b./ pont) és Btk. 366. § /1/ bekezdés b./ pont) miatt halmazati büntetésül életfogytig tartó fegyházban végrehajtandó szabadságvesztésre, valamint 10 évi közügyektől eltiltásra ítélte azzal, hogy a vádlott a kiszabott szabadságvesztésből legkorábban 30 év elteltével bocsátható feltételes szabadságra.

 

Cs. J. III. r. vádlottat

-aljas indokból, különös kegyetlenséggel és védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette és lopás vétségének a kísérlete miatt, halmazati büntetésül 13 évi fegyházban végrehajtandó szabadságvesztésre és 10 évi közügyektől eltiltásra ítélte, azzal, hogy a vádlott a kiszabott szabadságvesztésből legkorábban a büntetés kétharmad részének kitöltését követő napon bocsátható feltételes szabadságra. K.K. L. IV. r. vádlottat - aljas indokból, különös kegytelenséggel és védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette (Btk. 160. § /1/ /2/ bekezdés c./, d./ és j./ pont), rablás előkészületének a vétsége (Btk. 365. § /5/ bekezdés); magánlaksértés bűntette (Btk. 221. § /2/ bekezdés a./, c./ és d./ pont /4/ bekezdés) és kábítószer-kereskedelem bűntette miatt halmazati büntetésül 14 (tizennégy) év fegyházban végrehajtandó szabadságvesztésre és 10 évi közügyektől eltiltásra ítélte. A vádlott a kiszabott szabadságvesztésből legkorábban a büntetés kétharmad részének kitöltését követő napon bocsátható feltételes szabadságra.

 

T. I. V. r. vádlottat

-kifosztás bűntette (Btk. 366. § /1/ bekezdés b./ pont /2/ bekezdés b. pont) és személyi szabadság megsértésének a bűntette miatt, halmazati büntetésül 1 év 6 hónapi börtönben végrehajtandó szabadságvesztésre és 2 évi közügyektől eltiltásra ítélte, azzal, hogy legkorábban a büntetés kétharmad részének kitöltését követő napon bocsátható feltételes szabadságra. Rendelkezett a Pesti Központi Kerületi Bíróság 2010. június 30. napján jogerős 18.B. 42344/2010/2. számú ítéletével kiszabott, de végrehajtásában 2 évi próbaidőre felfüggesztett 6 hónapi börtönbüntetés végrehajtásának elrendeléséről is.

 

L. A. VI. r. vádlottat

8 rb. közokirattal visszaélés vétsége (1978. évi IV. törvény 277. § /1/ bekezdés) miatt halmazati büntetésül 120 óra közérdekű munkára ítélte.

 

F. S. VII. r. vádlottat

-kábítószerrel visszaélés vétsége (1978. évi IV. törvény 282/A. § /1/ /6/ bekezdés a./ pont) miatt 200 (kettőszáz) napi tétel pénzbüntetésre ítélte. Egy napi tétel összegét 100 forintban állapította meg azzal, hogy az így kiszabott összesen 20.000 forint pénzbüntetést meg nem fizetés esetén napi tételenként kell egy-egy napi szabadságvesztésre átváltoztatni.

 

B. J. VIII. r. vádlottat

-előre kitervelten, nyereségvágyból és aljas indokból elkövetett emberölés bűntettének a kísérlete (Btk. 160. § /1/ /2/ bekezdés a./, b./, c./ pont), kiskorú veszélyeztetésének a bűntette (Btk. 208. § /1/ bekezdés); és okirattal visszaélés vétsége (Btk. 346. § /1/ bekezdés a./ pont) miatt halmazati büntetésül 7 évi fegyházban végrehajtandó szabadságvesztésre és 7 évi közügyektől eltiltásra ítélte azzal, hogy a vádlott a kiszabott szabadságvesztésből legkorábban a büntetés kétharmad részének kitöltését követő napon bocsátható feltételes szabadságra. Rendelkezett a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság 2010. február 24. napján jogerős 7.B. 1773/2007/241. számú ítéletével kiszabott, de végrehajtásában 2 évi próbaidőre felfüggesztett 1 (egy) évi 6 (hat) hónapi börtönbüntetés végrehajtásának elrendeléséről is.

 

Fiatalkorú B. A. IX. r. vádlottat

-előre kitervelten, nyereségvágyból és aljas indokból elkövetett emberölés bűntettének a kísérlete (Btk. 160. § /1/ /2/ bekezdés a./, b./, c./ pont) és okirattal visszaélés vétsége (Btk. 346. § /1/ bekezdés a./ pont) miatt halmazati büntetésül 3 év 6 hónap fiatalkorúak börtönében végrehajtandó szabadságvesztésre és 3 év közügyektől eltiltásra ítélte. A vádlott a kiszabott szabadságvesztésből legkorábban a büntetés fele részének kitöltését követő napon bocsátható feltételes szabadságra.

 

Rendelkezett emellett az előzetes fogvatartásban töltött idők beszámításáról, a bűnjelekről és a bűnügyi költség viseléséről.

 

A nem jogerős ítélet tényállásának lényege szerint a Magyarországra 2007. évben érkezett és itt hajléktalan életmódot folytató B. D. I.r. vádlott és társai az alábbi bűncselekményeket követték el:

 

I.

B.D. I.r. vádlott és a vele együtt hajléktalan életmódot folytató és Cs. J. III. r. vádlott egy gyógyszergyár őrzött ipartelepére kábelek eltulajdonítása céljából behatolt, majd az I. r. vádlott a nála lévő fejszével a behatolást észlelő fegyvertelen biztonsági őrökre támadt, akiknek sikerült az épület egyik helyiségébe menekülniük és elbarikádozniuk magukat. A támadók a helyszínről értékek eltulajdonítása nélkül elmenekültek.

 

II.

B. D. I.r. vádlott elhatározta, hogy H. V. sértetten megtorolja az őt ért sérelmeket. A sértett megleckéztetésébe B.Zs. II.r., Cs.J. III.r és K.K.L. IV.r. vádlottat is bevonta. Ennek során, 2010. szeptember 04. napján egy hajnalig tartó italozást követően az I.r. és a II.r. vádlott egy-egy mintegy 1,5 m hosszúságú husánggal rátámadtak a sértettre és őt testszerte ütlegelni kezdték, a bántalmazásba a III.r. vádlott is bekapcsolódott, aki egy zártszelvénnyel ütötte a sértettet. Az összevert sértettet ezt követően egy használaton kívüli sátorba kísérték, majd az I.r. vádlott utasítására L.A.VI.r. vádlott bekötözte sérüléseit és tiszta ruhát is adott neki. Az I.r. vádlott kezdeményezésére azonban a sértett megöléséről határoztak, azért, hogy a bántalmazás miatti feljelentést elkerüljék. A II.r. vádlott a sértettet egy székhez kötözte, kezeit hátrakötötte, a száját bekötötte és társaival egy a táboron kívül eső, közeli helyre vitte, majd a II.r. által odaállított gyerekszékre állította és azzal a kijelentéssel, hogy „megbocsátok neked testvérem és most elengedlek”, a kötelet a nyakába akasztva azt a fára felkötötte. Az eközben viccelődő társak közül az I.r. vádlott biztatására a IV.r. vádlott három-négyszeri próbálkozásra a sértett lába alól a kisszéket kirúgta, H. V-nak azonban komoly erőfeszítést kifejtve sikerült a fa gyökérzetén a lábujjhegyével magát megtámasztania, így az azonnali halált elkerülnie, azonban a nyakára szoruló kötél már erősen fojtogatta. A sértett haláltusája alatt B. D. I. r. vádlott magyarázta társainak, hogy milyen folyamatok játszódnak le a sértett testében, majd a III.r. vádlott ekkor - látva a sértett szenvedését - odaugrott a sértetthez és oldalról kisöpörte alóla a lábát, amitől H.V. a helyszínen meghalt. Ezt követően a vádlottak a holttestet elégették, a hamut és az egyéb maradványokat összegyűjtötték és a Dunába szórták.

 

III.

A II. tényállási pontban írt cselekményt követően 2007. év szeptember 07. napján I.r. vádlott abban egyezett meg a II.r. és a IV.r. vádlottakkal, hogy korábbi munkaadóját, K. L. sértettet kirabolják, a nála lévő fegyvereket megszerzik. Ennek érdekében a vádlottak B.D. I.r. vádlott útmutatásának megfelelően 2010 szeptember 7. napján felfegyverkeztek: machete-t szamurájkardot, szöghúzó kalapácsot vettek magukhoz, és behatoltak a sértett tulajdonában álló csónaktelepre. A riasztó jelzésére a sértett fegyverrel a kezében lépett ki a házból, ezért a helyszínről elmenekültek.

 

IV.

2010. október elején B. Zs. II.r. és B. D. I.r. vádlottak megegyeztek abban, hogy T. Gy. sértetten a II.r. vádlottat ért sérelmeket megtorolják. A vádlottak a sértettet a hajléktalan táborba kísérték, ahol elszívtak néhány szál marihuánás cigarettát majd azzal az ürüggyel, hogy a sértettet elviszik „pénzt csinálni” , becsalták az erdőbe. A hajléktalan tábortól eltávolodva az I.r. vádlott a sértett mögé lépett és a nála lévő gázpisztollyal oldalról T.Gy. szemére célozva lőtt. A sértett menekülni kezdett azonban az I.r. a szemére célozva további lövéseket adott le, mire a sértett elesett. Ekkor a kezét megkötözték, egy közelben lévő betonépítményhez vitték, ahol I.r. a kezeit oldalra kifeszítve, őt álló testhelyzetben a falból kiálló vasrudakhoz kötözte. A II.r. vádlott a sértettet megöléssel fenyegette és számon kérte rajta korábbi sérelmeit. A sértett őrzésébe bekapcsolódott az ittas állapotban lévő T.I. V.r. vádlott is. A vádlottak a sértettől a nála lévő értékeket is elvették. A kikötözött sértettet éjszakára magára hagyták, akinek a köteleket 3-4 óra alatt meglazítva sikerült megszöknie és gépkocsiját hátrahagyva a helyszínről elmenekülnie. A vádlottak hátrahagyott személygépkocsit szétbontották, annak alkatrészeit a közeli MÉH telepen értékesítették. T.Gy. a szemére leadott lövések következtében nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett.

 

V.

2010. év végén B.D. I.r. és B.Zs. II.r. vádlottak megállapodtak abban., hogy a táborhelyük szomszédságába költözött, ugyancsak hajléktalan életmódot folytató S.I-t és annak családját megölik, mivel megítélésük szerint a a fémhulladék gyűjtése kapcsán kötött megállapodásukat nem tartották be. 2011. január 02. napján a vádlottak tervük végrehajtása céljából üzletet ajánlva elcsalták T. J. Cs. és S.I. Sértetteket, feleségeik a lakóhelyükül szolgáló építményben maradtak. Az erdei ösvényen haladva a II.r. vádlott baltával hátulról T. J. CS. sértett fejére közepes erővel két ütést mért, majd a menekülni próbáló sértettet a földre lökte. T.J. Cs. sértettet végül az I.r. vádlott fojtotta meg egy fűrész műanyag fogójára szerelt kötéllel, úgy, hogy közben a hátára állt. Az I.r. vádlott ezt követően egy a nyakára tekert kötéllel megfojtotta a helyszínre érkező S.I. sértettet is. Miután ezzel végeztek az I-II.r. vádlottak a sértettek lakhelyéül szolgáló betonépülethez mentek, ahol először II.r. vádlott egy sóderrel töltött alumínium csővel kísérelte meg megölni S.I-nét, de azt nem tudta megtenni, ezért S.I-nével ugyancsak az I.r. vádlott végzett oly módon, hogy egy ruhaszárító kötelet a nyakára hurkolt és azzal megfojtotta. Ezt követően B.D. I.r. vádlott előadva, hogy T.né-t elengedik és kiviszik a HÉV közeli megállójába, T-nét a gépkocsiba ültette, azonban útközben egy kötelet vetett a nyakába és megfojtotta, majd a halott sértettet a nyakánál fogva a fejtámlához kötötte. A holttesteket az I. és II.r. vádlottak - részben az életéért rettegő Sz.István segítségével - egy közeli betonépülethez vitték, mély gödröt ástak, és testüket egész éjjel égették, a maradványokat a kiásott földdel betemették. A sértettek ingóságait összecsomagolták és S.I. gépkocsijával a saját táborhelyükre szállították. S. I. gépkocsiját tovább használták, majd azt I.r. vádlott mikor elromlott szétbontotta és MÉH telepen értékesítette.

 

VI.

A sértettek megölésében részt nem vevő, illetve arról tudomással nem bíró L.A. VI.r. vádlott S. I., S. I-né, T.J.Cs. és T-né B. K. sértettek személyi igazolványát és lakcímkártyáját az I-II.r. vádlottak tudta nélkül 2011 január elején elégette.

 

VII.

A IV. r vádlott 2003-2011. években ismeretlen személyektől heti majd napi rendszerességgel összesen a csekély mennyiség felső határát meg nem haladó tiszta hatóanyag tartalmú kábítószert /marihuánát és speedet/ szerzett meg és fogyasztott el. 2009. évtől kezdődően több személynek értékesített is kábítószert a csekély mennyiség felső határát ugyancsak meg nem haladó mennyiségben.

 

B.D. I.r. vádlott a Bp. XXI. kerület Francia öböl melletti területen 19 tő vadkendert termesztett, melyből kb. 1200 gramm marihuánát állított elő, azt azonban gyenge minősége miatt értékesíteni nem tudták, így elfogyasztották. Az I.r. vádlott ezt követően további vadkender termesztésbe fogott a 2009. május 12. napján történt rendőri intézkedés során tőle 33 tő, 5-20 cm nagyságú fiatal növényegyed került lefoglalásra.

 

B. D I.r. vádlott egy alkalommal megbízást adott F. S. VII.r. vádlottnak, hogy részére marihuánát vásároljon. F. S. VII.r. a kérésének eleget téve az I.r. vádlottól kapott pénzből részére egy esetben legalább egy gramm marihuánát vásárolt, melynek tiszta hatóanyag tartalma a csekély mennyiséget nem haladta meg.

VIII.

B. D. I.r., B. J. VIII.r és fiatalkorú B. A. IX.r. vádlottak 2011. nyár elején megállapodtak abban, hogy M.J.M. sértettől készpénzt és más értékeket szereznek meg oly módon, hogy fk. B. A. IX.r. vádlott a sértettet a Francia Öböl környékének egy elhagyatott részére csalja, ahol I.r. vádlott fojtással védekezésre képtelenné teszi, majd B. J. VIII.r. vádlott megkötözi, melyet követően akár további bántalmazás, verés útján megszerzik a bankkártyáját és annak PIN kódját, a pénzt felveszik és elosztják. B. J. VIII.r. megosztotta társaival azon tervét is, hogy a pénz megszerzését követően a sértettet egy lapáttal fejbe verve megöli. A terv végrehajtásába valamennyien beleegyeztek. 2011, augusztus 03. napján a Bp. XXI. Káposztás utca és a Francia Öböl közti néptelen, erdős területen a sértett megkötözéséhez szükséges eszközöket előkészítették Az I.r. Egy rombusz alakú 75-90 cm alapterületű, 75 cm mély gödröt ásott, melynek mélységét VIII.r. egy ismerőse segítéségével ki is próbálta. 14 óra körüli időben az I.r. és a IX. r. vádlottak megjelentek a sértett lakásánál, akit fk. B.A. lehívott, majd együtt elindultak a Francia öböl felé. Az előkészített területhez érve várta őket B. J. VIII.r. vádlott, akivel sörözni és beszélgetni kezdtek. Egy óra elteltével az I.r. vádlott a VIII.r. vádlottól kapott kendőt megtekerve azt hátulról a sértett nyakába vetette és azzal fojtogatni kezdte, minek a hatására a sértett az eszméletét több alkalommal is elvesztette. Ezalatt a VIII. r. vádlott ütlegelte, majd a fiatalkorú lánya által a kezébe adott övvel a kezén és a lábán megkötözte. Ennek során a sértett zsebéből a 10.000,- Ft készpénzét, a bankkártyáját, valamint a személyi igazolványát, a lakcímkártyáját és a lakáskulcsát kivette. Az I.r. és a VIII.-r. vádlottak az életéért könyörgő megkötözött sértettet a gödörhöz vonszolták s belelökték, majd a mellkasáig betemették, közben a bankkártyájának PIN kódját követelték, melyet a sértett megadott. Ezt követően a pénz felvétele érdekében a helyszínt mindhárman elhagyták azzal, hogy ha M.J.M. nem a helyes kódot közölte megölik. A távozást megelőzően IX.r. vádlott magához vette a sértett mobiltelefonját és iratait is. A vádlottak távozását követően az összekötözött kezű és lábú sértettnek sikerült a gödörből kimásznia és egy közeli háznál segítséget kérnie. M.J.M_sértett a bántalmazás során nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. A nyomok eltüntetése érdekében B.J. VIII.r. a gödröt betemette, , B.D.I.r. vádlott pedig a sértett iratait elégette.

 

IX.

B.J. VIII.r. vádlott bár tudta, hogy lánya, fiatalkorú B.A. IX.r. vádlott csavargó életmódot folytat, nem jár iskolába, jelenlétében kábítószert fogyaszt, őt ebben nem gátolta, nem fegyelmezte, ezzel erkölcsi, egészségi állapotát, azon magatartásával pedig, hogy őt az M.JM. sértett sérelmére történ bűncselekmény elkövetésébe bevonta, erkölcsi fejlődését is súlyosan veszélyeztette.

 

X.

B.D. I.r. vádlott 2010. évben megszerezte az R.T. -től annak beleegyezése nélkül elvett, a nevére kiállított személyi igazolványt, TAJ kártyát és lakcímkártyát, melyeket a későbbi esetleges felhasználás érdekében a birtokában tartott, majd azt 2011. augusztus 03. napján délután az M.J.M. sérelmére történt bűncselekményt követően a külföldre menekülés érdekében magához vett.

 

XI.

B.D. I.r. vádlott a rendőri intézkedés során, majd az eljárás kezdeti szakaszában a gyanúsítotti kihallgatásaikor magát N.C. macedón állampolgárnak adta ki, így a gyanúsítotti kihallgatásáról készült jegyzőkönyvekbe, rendőri jelentésekbe és bírósági határozatokba ezen valótlan adatok kerültek.

 

Az elsőfokú bíróság ítélete ellen az ügyész I. II. III. IV. V. VIII. és IX. r. vádlottak terhére, a büntetés súlyosítása érdekében. Az I. r. vádlott az irány megjelölése nélkül, védője eltérő tényállás és jogi minősítés megállapítása, II. r. vádlott a büntetés enyhítése, védője téves jogi minősítés illet ve részfelmentés másodlagosan a büntetés enyhítése, III.r. vádlottj és védője illetve IV. r. vádlott büntetés enyhítése, IV. r. vádlott eltérő tényállás megállapítása és a büntetés enyhítése, V. r. vádlott a büntetés enyhítése, védője elsődlegesen felmentés, másodlagosan enyhítés, VIII.. r. vádlott az irány megjelölése nélkül, védője eltérő tényállás és minősítés továbbá a büntetés enyhítése, fk. IX. r. vádlott eltérő jogi minősítés megállapítása és a büntetés enyhítése érdekében jelentettek be fellebbezést.

 

Egyéb információ: 

dr. Márki Zoltán

mb. kollégiumvezető/sajtószóvivő

+36-1/268-4813

MarkiZoltan@fovitb.birosag.hu

 

Besze Mária

sajtótitkár

+36-1/336-5774

beszem@fovitb.birosag.hu

Eljáró bíróság: