P.T. és társai - 90-es évekbeli leszámolások

Tárgyalás időpontja: 
2016. május 19. csütörtök, 09:00
Ügy tárgya: 
emberölés bűntette
Tárgyalás helyszíne: 
Budapest, V., Markó u. 16.
Tárgyaló: 
Díszterem
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

Következő tárgyalási napok: 2016. május 24. és 26. - 9:00 - földszinti díszterem

P.T. I. r. vádlott és társai ellen emberölés bűntette miatt indult büntetőeljárás a Fővárosi Törvényszéken, amelyet P.T. I. r. vádlott - a vádirat szerint – felbujtóként, III.r. vádlott bűnsegédként követett el.

A megismételt eljárásban a törvényszék által megállapított tényállás lényege szerint:

P.T. I. r. vádlott az 1994 és 2000 évek között gépjármű üzemanyag kis- és nagykereskedelemmel kapcsolatos tevékenységével jelentős vagyonra tett szert, és a budapesti „éjszakai élet” meghatározó alakjává lépett elő. I. r. vádlott kb. 15-20 főből álló csoportot szervezett maga köré, akik tevékenységüket az ő irányítása, felügyelet és érdekei mentén végezték. H.I. II. r. vádlott is így ismerte meg 1994 körül I. r. vádlottat, akinek elsősorban testőri, sofőri feladatokat látott el, az idő előrehaladtával azonban egyik bizalmasa lett.

 

F.F. III. r. vádlott budapesti szórakozóhelyeket üzemeltetett, így ismerkedett meg P.T. I.r. vádlottal és P.J. sértettel is, aki vállalkozóként több szórakozóhely, kereskedelmi egység, illetve elektromos áruház tulajdonosa volt, és pénzkihelyezéssel, üzletszerű kölcsönadással is foglalkozott.

 

A sértett és I. r. vádlott az éjszakai életből és sportlétesítményekből is ismerték egymást. Közös ismerősük volt L.A., aki mindkettőjüktől jelentős összegű kölcsönt vett fel, melyek fedezeteként mindösszesen három budapesti ingatlant jelölt meg. L.A. - tartozásai kiegyenlítései nélkül - 1996. október elején elhagyta Magyarország területét. P.T. I.r. vádlott és P.J. sértett egyaránt jogot formált az L.A.-hoz köthető, összességében több mint 300.000.000 forint értékű ingatlanok tulajdonjogára.

 

I.r. vádlott és a sértett nem tudtak megegyezni az ingatlanok feletti tulajdonjogok kapcsán, mi több, a két fél között lezajlott megbeszélésen a sértett azt mondta, hogy a perrel érintett ingatlan lehet az I.r. vádlotté, a másik ingatlan tulajdonjogára azonban mindenképpen igényt tart. A sértett távozása után I.r. vádlott kijelentette a megbeszélésen szintén jelenlévő H.I. II. r. vádlottnak, hogy a sértettnek „ meg kell halnia”.

 

Miután I.r. vádlott megbizonyosodott, hogy a sértett az általa megszerezni kívánt két ingatlan tulajdonjogának átíratását már meg is tette, elhatározta, hogy megöleti öt és intézkedéseket is tett az emberölés elkövetésének megszervezésére. Tervébe bevonta a II.r. vádlottat is.

 

I.r. vádlott felvette a kapcsolatot III.r. vádlottal, aki jó viszonyban volt a sértettel. I.r. vádlott arra kérte III.r. vádlottat, hogy amennyiben találkozni fog a sértettel, úgy arról értesítse őt, mert találkozni akar vele. III.r. vádlott a sértettel ügyintézés céljából való találkozása időpontjáról és helyszínéről – az arról való tudomásszerzést követően – nyomban tájékoztatta P.T. I.r. vádlottat.

I. és II. r. vádlottak közösen felmérték a III.r. vádlott által megjelölt helyszínt, annak közvetlen környezetét és a menekülési lehetőségeket, majd meghatározták a bűncselekmény elkövetésének pontos helyszínét.

 

1996. év november hó 1. napján III. r. vádlott találkozott a sértettel és együttesen a korábban megbeszélt helyszínre mentek. Mindeközben II. r. vádlott a magához vett lőfegyverrel kerékpárral közelítette meg a helyszínt. Amikor P.J. sértett megjelent és a saját gépjárművét megközelítette, II.r. vádlott őt hátulról megközelítette és a nála lévő lőfegyverrel egy ízben, célzottan fejen lőtte, majd a tervnek megfelelően a helyszínről elmenekült. Ruházatát, a fegyvert és a kerékpárt a Dunába dobta.

 

P.J. sértett a fejlövés okozta koponyacsonttöréshez társuló agyroncsolódás és agybénulás következtében perceken belül a helyszínen életét vesztette.

 

A Fővárosi Törvényszék a 2015. év október hó 16. napján kihirdetett ítéletével P.T. I.r. vádlottat felbujtóként elkövetett emberölés bűntette ([Btk. 166. § (1) és (2) bekezdés a) és c) pont) miatt 10 év fegyházban végrehajtandó szabadságvesztésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte. H.I. II.r. vádlottat emberölés bűntette ([Btk. 166. § (1) és (2) bekezdés a) pont) miatt 9 év fegyházban végrehajtandó szabadságvesztésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte, míg F.F. III.r. vádlottat az ellene bűnsegédként elkövetett emberölés bűntette miatt emelt vád alól felmentette. Ezen túlmenően rendelkezett I. és II.r. vádlottak által előzetes fogvatartásban töltött idő szabadságvesztésbe történő beszámításáról, a lefoglalt bűnjelekről, valamint a bűnügyi költség viseléséről.

 

Az elsőfokú ítélet ellen az ügyész mindhárom vádlott terhére jelentett be fellebbezést.

I. és II.r. vádlottak és védőik felmentés végett jelentettek be fellebbezést. III.r. vádlott és védője az ítéletet tudomásul vették.

 

A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség az átiratában az I. és II. r. vádlottakkal szemben kiszabott főbüntetés súlyosításával, valamint III.r. vádlottnak a bűnsegédként elkövetett emberölés bűntettében való bűnösségének megállapításával és vele szemben büntetés kiszabásával az elsőfokú bíróság ítéletének megváltoztatását indítványozta.

 

A Fővárosi Ítélőtábla 2016. május 19., 24. és 26. napján 09:00 órára tűzött ki másodfokú nyilvános ülést az ügyben.

Egyéb információ: 

dr. Ujvári Ákos

sajtószóvivő

 

Besze Mária

sajtótitkár

 

E-mail cím:sajto@fovitb.birosag.hu

Eljáró bíróság: