Magyar Állam (felperes) K. Kft. és társa

Tárgyalás időpontja: 
2016. szeptember 14. szerda, 09:00
Ügy tárgya: 
Kötbér megfizetése
Tárgyalás helyszíne: 
Budapest, II., Fekete Sas u. 3.
Tárgyaló: 
fszt. 2.
Ügyszak: 
Polgári
Összegzés: 

A Magyar Állam 2009-ben pályázatot írt ki a Közép-dunántúli Régió közigazgatási területére I. kategóriába tartozó játékkaszinó alapítására és működtetésére vonatkozó koncesszió megkötésére. A felhívásra egyedül az I. r. alperes nyújtott be pályázatot, amelyet elfogadva a felperes mint koncesszióba adó és az I. r. alperes mint koncesszióba vevő 2009. október 9-én határozott idejű koncessziós szerződést kötöttek. 2009. november 12-én a II. r. alperes írásbeli nyilatkozatot tett, miszerint kezességet vállal az I. r. alperes kötelezettségeiért a koncessziós szerződésben meghatározottak szerint, a nyilatkozatban részletezett feltételekkel. A felperes több levélben felszólította az I. r. alperest 1.244.880.000 Ft késedelmi kötbér és annak kamatai, valamint 900.000.000 Ft összegű meghiúsulási kötbér megfizetésére. Ezek eredménytelenségére tekintettel felszólította II. r alperest is ugyanezen összegeknek a megfizetésére. Az alperesek a fizetési kötelezettségüket vitatták.

 

A Magyar Állam keresetében a koncessziós szerződés és a II. r. alperes készfizető kezességvállalása alapján 1.244.880.000 Ft késedelmi kötbér, továbbá 900.000.000 Ft meghiúsulási kötbér és járulékai megfizetésére kérte kötelezni az I. r. alperest, továbbá 936.000.000 Ft tőke erejéig vele egyetemlegesen a II. r. alperest.

 

Az elsőfokú bíróság részítéletében 88.179.000 Ft és járulékai megfizetésére kötelezte az I. r. alperest, ezt meghaladóan a késedelmi kötbér megfizetése iránt előterjesztett keresetet elutasította.

 

A felperes a részítélet megváltoztatásával a keresete szerinti döntés meghozatalát kérte, továbbá az elsőfokú ítélet indokolásának 26. oldalán és 33. oldalán lévő bizonyos megállapítások mellőzését. Az I. r. alperes elsődlegesen az elsőfokú részítélet hatályon kívül helyezését és az elsőfokú bíróságnak új eljárásra és új határozat hozatalára való utasítását kérte az eljárás szabálytalansága miatt, másodsorban a bizonyítási eljárás nagy terjedelmű megismétlésének, kiegészítésének szükségessége miatt. Harmadlagosan a részítélet megváltoztatásával a kereset teljes elutasítását kérte, negyedlegesen pedig az I. r. alperest terhelő késedelmi kötbér 2010. január 16-a és 25-e, illetve 2010. július 16-a és július 25-e közti időszakra, összesen 20 napra való korlátozását és a kikötött kötbér mértékének további mérséklését, valamint a késedelmi kamat 2013. június 30-ig irányadó mértékének a Ptk. 301/A. §-a szerint meghatározását. A II. r. alperes a csatlakozó fellebbezésében az I. r. alperessel egyezően jelölte meg a jogorvoslati kérelmeit.

Egyéb információ: 

Nagyné dr. Ilosvay Zsuzsa

sajtótitkár

 

Besze Mária

sajtótitkár

 

sajto@fovitb.birosag.hu

Eljáró bíróság: