felperes: L.I.H. Kft. és társai - alperes: Magyar Állam

Tárgyalás időpontja: 
2016. október 6. csütörtök, 11:30
Ügy tárgya: 
kártérítés
Tárgyalás helyszíne: 
1027 Budapest, Fekete Sas u. 3.
Tárgyaló: 
fszt. 1.
Ügyszak: 
Polgári
Összegzés: 

Az elsőfokú bíróság rész- és közbenső ítéletében az I., IV., V., VI. és VII. rendű felperes 2011. évi CXXV. törvény 27. §-ára, a 2011. évi CLVI. törvény 393. § (14) bekezdésére és a 2011. évi CLXVI. törvény 30. § (13) bekezdés 6. pontjára alapított keresetét elutasította.

Megállapította, hogy az alperes teljes kártérítési felelősséggel tartozik az I. rendű felperessel szemben a kivezetett pénznyerő automaták és a bezárt játéktermeken végzett beruházások értékvesztése, a II. rendű felperessel szemben a bezárt játéktermeken végzett beruházások értékvesztése és 2012. december 31-ig a kivezetett pénznyerő automaták elmaradt haszna, a III. rendű alperessel szemben 2012. december 31-ig a kivetetett pénznyerő automaták elmaradt haszna, a IV. rendű felperessel szemben 2012. december 31-ig a kivetetett pénznyerő automaták elmaradt haszna és az V. rendű felperessel szemben a bezárt játéktermen végzett beruházások értékvesztése címén felmerült kára megtérítéséért.

Az elsőfokú bíróság ezt meghaladóan az I., II., III. és IV. rendű felperes 2012. évi CXLIV. törvény 5. és 8. §-ára alapított keretét elutasította.

A rész- és közbenső ítélet ellen előterjesztett fellebbezésükben a felperesek elsődlegesen a részítélet megváltoztatását kérték akként, hogy a másodfokú bíróság állapítsa meg közbenső ítélettel, hogy az alperes teljes kártérítési felelősséggel tartozik az I., IV., V., VI. és VII. rendű felperesek felé, másodlagosan a Pp. 252.§ (3) bekezdése alapján a részítélet hatályon kívül helyezését indítványozták.

Az alperes fellebbezése elsődlegesen arra irányult, hogy a másodfokú bíróság a közbenső ítéletet akként változtassa meg, hogy a felperesek keresetét, mint alaptalant teljes mértékben utasítsa el, másodlagosan akként változtassa meg a közbenső ítéletet, hogy az alperes az I., III., V., VI. és VII. rendű alperesekkel szemben a kivezetett pénznyerő automatáknak csak a 2012. október 11. és 2012. december 31. közötti időszak alatt bekövetkezett értékvesztéséért tartozik kártérítési felelősséggel. 

Eljáró bíróság: