dr. B.L. ny. r. altábornagy és 13 társa

Tárgyalás időpontja: 
2016. december 5. hétfő, 09:00
Ügy tárgya: 
Az elöljárói intézkedés elmulasztá-sának bűntette és más bűncselek-mények
Tárgyalás helyszíne: 
Budapest, V., Markó u. 16.
Tárgyaló: 
díszterem
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

A Központi Nyomozó Főügyészség Debreceni Regionális Osztálya 2013. február 7. napján kelt B.II.502/2010, számú vádirata alapján az elöljárói intézkedés elmulasztásának bűntette és más bűncselekmények miatt dr. B.L. ny. r. altábornagy I.r. vádlott és társai ellen indult büntető ügyben a Fővárosi Törvényszék Katonai Tanácsa, mint elsőfokú bíróság a 2015. október 29. napján kihirdette 42.(II.)Kb.393/2013. számú ítéletét.

 

Az elsőfokú katonai határozat alapján

 

A.)

- a II.r. vádlottat bűnösnek mondta ki elöljárói intézkedés elmulasztásának bűntettében (Btk.361.§ (1) bekezdés a) és b) pont (2) bekezdés 1. tétel), ezért megrovásban részesítette, kötelezve 69.584,- Ft bűnügyi költség megfizetésére,

- a IV.r. vádlottat bűnösnek mondta ki parancs iránti engedetlenség bűntettében (Btk.2.§ (2) bekezdés, Btk. 444.§ (1) bekezdés (3) bekezdés b) pont), ezért megrovásban részesítette, s egyben kötelezte a IV.r. vádlottat 500.000,- Ft bűnügyi költség megfizetésére.

 

B.)

- Az I.r. vádlottal szemben 2 rb. elöljárói intézkedés elmulasztásának vétsége (Btk.361.§ (1) bekezdés a) pont),

- a III.r. vádlottal szemben

1./ folytatólagosan elkövetett elöljárói intézkedés elmulasztásának vétsége (Btk.12.§ (2) bekezdés, Btk. 361.§ (1) bekezdés a) pont) és

2./ 3 rb. elöljárói intézkedés elmulasztásának vétsége (Btk.361.§ (1) bekezdés a) pont), az V.r. vádlottal szemben elöljárói gondoskodás elmulasztásának vétsége (Btk.360.§ (1) bekezdés),

- a VI.r., a VIII.r., a IX.r., a X.r., a XI.r. , a XII.r., a XIII.r., a XIV.r., vádlottakkal szemben elöljárói intézkedés elmulasztásának vétsége, míg a VII.r. vádlottal szemben 3 rb. elöljárói intézkedés elmulasztásának vétsége (Btk.361.§ (1) bekezdés a) pont) miatt indult büntetőeljárást megszüntette azzal, hogy az ügyben felmerült további bűnügyi költséget az állam viseli.

 

Az elsőfokú bíróság ítélete ellen a katonai ügyész a tárgyaláson a II.r., és IV.r. vádlottak terhére megrovás intézkedés helyett, előzetes mentesítéssel végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés kiszabásáért jelentett be fellebbezést. A katonai ügyész az I.r., a III.r., az V.r., a VI.r., a VII.r., a VIII.r., a IX.r., a X., a XI.r., a XII.r., a XIII.r. és a XIV.r. vádlottak terhére a velük szemben folytatott katonai büntetőeljárás megszüntetése miatt, a vád tárgyává tett katonai bűncselekmények bűntetti alakzatának megállapítása végett és büntetés kiszabása érdekében jelentett be fellebbezést.

 

Az elsőfokú ítélet ellen

- az I.r. vádlott és védője téves tényállás megállapítására hivatkozással felmentés érdekében jelentett be fellebbezést, míg

- a II.r. vádlott és védője téves jogi minősítés, tényállás részbeni téves megállapítása miatt és felmentés érdekében jelentett be fellebbezést.

- A IV.r. vádlott és védője felmentés érdekében jelentett be fellebbezést.

- A többi vádlott és védőik a kihirdetett elsőfokú katonai tanács ítéletét tudomásul vették.

 

A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség a bejelentett fellebbezésekre figyelemmel intézkedett az iratok megküldéséről a Fővárosi Ítélőtábla Katonai Tanácsának másodfokú büntetőeljárás lefolytatása végett.

 

A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség a másodfokú ügyészi - korábbihoz képest módosított tartalmú - átiratában indítványozta, hogy a másodfokú katonai tanács - nyilvános ülésen - a Fővárosi Törvényszék Katonai Tanácsának 42.(III.)Kb.393/2013. számú ítéletét

- a II.r., IV.r. vádlott vonatkozásában a Be.372.§ (1) bekezdése alapján változtassa meg, a II.r. vádlottal szemben súlyosításul szabjon ki végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetést, és e vádlottat előzetesen mentesítse a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól, míg a IV.r. vádlottal szemben szintén súlyosításul szabjon ki börtön végrehajtási fokozatú, végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés büntetést, és e vádlottat szintén mentesítse a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól.

 

- Az V.r. vádlottat mondja ki bűnösnek az elöljárói gondoskodás elmulasztása bűntettében (1978. évi IV. tv. 360.§ (1) bekezdés, és a (2) bekezdés I. tétele), és szabjon ki végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetést, valamint előzetesen mentesítse a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól;

- a VI.r. vádlottat mondja ki bűnösnek elöljárói intézkedés elmulasztásának bűntettében (1978. évi IV. tv. 361.§ (1) bekezdés a./ és b./ pontjába ütköző és a (2) bekezdés 1. tétele), és szabjon ki végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetést, valamint előzetesen mentesítse a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól;

- a VII.r. vádlottat mondja ki bűnösnek 3 rb. az elöljárói intézkedés elmulasztásának bűntettében (1978. évi IV. tv. 361.§ (1) bekezdés a./ és b./ pontjába ütköző és a (2) bekezdés 1. tétele), és ezért szabjon ki végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetést, előzetesen mentesítse a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól, katonai mellékbüntetésül pedig rendfokozatban vesse vissza;

- a VIII.r. vádlottat mondja ki bűnösnek elöljárói intézkedés elmulasztása bűntettében (Btk. 452.§ (1) bekezdés a./ és b./ pontjába ütköző és a (2) bekezdés a./ pont), és ezért pénzbüntetésre ítélje.

- A IX.r., a X.r. és XI.r. vádlottakat mondja ki bűnösnek az elöljárói intézkedés elmulasztásának bűntettében (1978. évi IV. tv. 361.§ (1) bekezdés a./ és b./ pontjába ütköző és a (2) bekezdés 1. tétele), és ezért a vádlottakat személyenként ítélje végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre, előzetesen mentesítse őket a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól;

- a XII.r. és XIII.r. vádlottakat mondja ki bűnösnek az elöljárói intézkedés elmulasztásának bűntettében (1978. évi IV. tv. 361.§ (1) bekezdés a./ és b./ pontjába ütköző és a (2) bekezdés 1. tétele), ezért őket személyenként ítélje végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre, előzetesen mentesítse őket a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól, és katonai mellékbüntetésül pedig rendfokozatban vesse vissza őket;

- a XIV.r. vádlottat pedig mondja ki bűnösnek az elöljárói intézkedés elmulasztása bűntettében (Btk. 452.§ (1) bekezdés a./ és b./ pontjába ütköző és a (2) bekezdés a./ pontja szerint minősülő), ezért őt pénzbüntetésre ítélje.

 

A fentieken túlmenően az I.r. vádlott és a III.r. vádlott tekintetében indítványozta, hogy a Fővárosi Törvényszék 42.(II.)Kb.393/2013. számú ítéletét - a Be.376.§ (1) bekezdése alapján a Be.373.§ (1) bekezdés III./a. pontja szerinti okból - helyezze hatályon kívül és utasítsa az elsőfokú bíróságot új elsőfokú katonai büntetőeljárás lefolytatására.

 

A másodfokú eljárás:

 

A Fővárosi Ítélőtábla Katonai Tanácsa az ügy elbírálására nyilvános ülést tűzött ki a 2016. november 7., november 14., november 21., december 5., valamint a 2017. január 27. napjára. A nyilvános ülések a minden tárgyalási napon 9 órakor kezdődnek, melyre a vádlottakat és védőiket idézte, a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség képviselőjét pedig értesítette.

Egyéb információ: 

dr. Ujvári Ákos sajtószóvivő

Nagyné dr. Ilosvay Zsuzsa sajtótitkár

Besze Mária sajtótitkár

E-mail cím: sajto@fovitb.birosag.hu

Eljáró bíróság: