K. Cs "Gyermekét éveken át rendszeresen erőszakoló aszódi apa pere"

Tárgyalás időpontja: 
2017. január 5. csütörtök, 09:00
Ügy tárgya: 
szexuális erőszak bűntette
Tárgyalás helyszíne: 
Budapest, V., Markó u. 16.
Tárgyaló: 
fszt. 3
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

K.Cs. vádlott ellen szexuális erőszak bűntette miatt indult büntetőeljárás a Budapest Környéki Törvényszéken.

Az elsőfokú eljárásban a törvényszék által megállapított tényállás lényege szerint:

K.Cs. vádlott nős családi állapotú, Gy.K.-val kötött házasságából hat gyermek született. Közülük három kiskorú, akiket feleségével közös háztartásukban nevelnek, három gyermekük pedig már nagykorú. A vádlott büntetlen előéletű és jelen eljáráson kívül más büntetőeljárás sincs vele szemben folyamatban.

K.Cs. vádlott sem jelenleg, sem a terhére rótt bűncselekmény elkövetése idején nem szenvedett az elmeműködés olyan kóros állapotában, amely képtelenné teszi, illetve korlátozza abban, hogy cselekménye következményeit felismerje, vagy hogy e felismerésnek megfelelően cselekedjék.

K.Cs. vádlott és Gy.K. házasságából 1992. augusztus 28. napján született K.M.K. - jelenlegi nevén B.M.K. - sértett, aki öt testvérével együtt a vádlott és felesége három szobás családi házában élt. Az egyik szobát a család nem lakta, azt lomtárnak használták, a másikban eleinte a szülők aludtak, a gyerekek pedig a harmadikban.

K.Cs. vádlott 2002. szeptember elejétől 2014 júliusáig előbb a családi házzal szemben lévő B.F. tulajdonát képező telken, majd a telek 2005-ben történt eladását követően a vádlott saját ingatlanában kialakított konditeremben nemi vágyának kielégítése érdekében folytatólagosan erőszakkal kényszerítette közösülésre K.M.K. nevű édes gyermekét.

2002. szeptemberében egyik este a vádlott arra szólította fel a sértettet, hogy másnap reggel jöjjön el a B.F. telkén kialakított konditerembe, mely felszólításnak a sértett eleget tett. A konditeremben a kora reggeli órákban csak ketten tartózkodtak, és a vádlott arra kérte a sértettet, hogy a fekpadra üljön le. A vádlott elkezdte simogatni lánya combját előbb a nadrágon keresztül, majd kezét előbb a sértett nadrágjába, majd bugyijába bedugta és végül a nemi szervébe is belenyúlt. Eközben a sértett nem szólalt meg, nem értette mi történik vele. Miután a vádlott kivette a kezét a sértett nemi szervéből, helyet cserélt a sértettel és ő feküdt le a fekpadra. A sértettet megkérte, hogy csukja be a szemét, majd arra szólította fel, hogy kezével a szabaddá tett nemi szervét húzogassa le és fel egészen addig, míg a vádlott a sértett kezébe ejakulált. Mivel a sértett azt hitte, hogy édesapja bepisilt, utána rögtön kezet mosott. Közben a vádlott követte és fenyegető hangon közölte vele, hogy a történteket nem mondhatja el senkinek, majd iskolába engedte.

Másnap kora reggel a vádlott szólt a feleségének, hogy a sértettet küldje le hozzá a konditerembe 6 óra 45 percre. A sértett édesanyja kérésének eleget téve le is ment, de kb. 10-15 percet késett, így amikor a konditerembe lépett, a vádlott a késés miatt kiabálni kezdett vele és egy hatalmas pofont adott neki, majd iskolába zavarta.

Ettől kezdve a sértettnek két-három naponként át kellett mennie a konditerembe a vádlotthoz, akitől nagyon félt hogy újra megveri. Minden ilyen alkalommal a vádlott merev állapotban lévő nemi szervét szabaddá tette és a sértettnek kézzel kellett kielégíteni őt, mely után vagy a saját hasára, vagy a sértett kezeire élvezett el. K.Cs. vádlott minden ilyen alkalom után titoktartásra szólította fel a sértettet, aki senkinek nem merte elmondani a történteket mert félt, hogy apja ismét megpofozza, vagy más retorziót alkalmaz vele szemben. A vádlott ugyanis családjában teljes hatalmat gyakorolt, feleségét és gyermekeit is teljes kontroll alatt tartotta, nem volt ritka a testi fenyítés, durva, trágár beszéd sem. K.M.K. sértettet azonban a vádlott még testvéreinél is szigorúbban nevelte, durván beszélt vele, ugyanakkor sehova sem engedte el.

2003 nyarán még a sértett 11. életévének betöltése előtt K.Cs. vádlott ittasan jött haza 18.00 körüli időben és a gyerekszobába ment be aludni. Ekkor arra szólította fel a sértettet, hogy jöjjön be hozzá és feküdjön mellé a vádlott kinyújtott kezére hanyatt. A vádlott ekkor a sértettre tette a takarót, majd egyik kezével a sértett bugyijába belenyúlva simogatni kezdte a nemi szervét kívülről, majd kérte, hogy forduljon neki háttal. Amikor a sértett ezt megtette, a vádlott lehúzta kislánya nadrágját és bugyiját a combjáig, majd ezt követően a merev állapotban lévő nemi szervét a sértett fenekéhez érintette, majd rögtön ezután a hüvelyébe vezette, miközben azt mondogatta neki, hogy „nyugodt legyél, lazítsál!” A vádlott ekkor a lánya csípőjét megfogta és közösülés közben ki-be mozgott a sértett hüvelyében, ami nagyon fájt a sértettnek. Amikor a vádlott már majdnem elélvezett, akkor nemi szervét a sértett hüvelyéből kivette és lányát arra szólította fel, hogy kézzel elégítse ki. A vádlott a saját hasára, illetőleg a sértett kezére élvezett el, majd a paplannal letörölte magát és elaludt.

Ettől kezdve a vádlott egészen 2014 júliusáig naponta-kétnaponta közösült a sértettel a fentebb írt módon a lakóházban vagy a konditeremben.

2005-ben a vádlott házassága feleségével megromlott, szexuális életük az utolsó gyermekük születését követően teljesen megszűnt, így 2006. évben az anya a vádlottal közös szobájukból kiköltözött és átköltözött a sértett helyére, míg K.M.K. sértettnek az apja szobájába kellett beköltöznie.

A sértett 9. osztályos korában szerelmes lett egy fiúba, melyről szüleinek is beszámolt. A vádlott ekkor egy akácfából kifaragott bottal a sértettet megverte. Nem sokkal később a sértett egy kullancscsípés miatt agyhártyagyulladás kivizsgálása végett kórházba került, ahol azonban fekvőbeteg ellátást nem kapott és a kezdeti neurológiai vizsgálatokat követően pszichológiai ellátásban sem részesült, mivel a vádlott nem engedte. A kórházból való hazatérése után a vádlott K.M.K. sértettet az iskolából kivette, majd 18 éves koráig magántanulói státuszba helyezte. Ezt követően egészen 2014. augusztus hó 3. napjáig – amikor a szülői házból végleg elkötözött – a vádlottal járt dolgozni, aki fuvaros volt, így a sértett kocsikísérőként segített neki, állandó felügyelet alatt tartva így a sértettet. Bár munka közben a vádlott a sértett felé szexuálisan nem közeledett, durván beszélt vele, féltékeny volt mindenkire aki a sértetthez közeledett, többször meg is pofozta emiatt a lányát.

2006. évben amikor a vádlott felesége átközözött a gyerekszobába, K.M.K. sértett az apjával egy szobában aludt úgy, hogy a szobában két kisebb testvére is egy franciaágyon aludt a szoba egyik sarkában, ezek mellett egy-egy egyszemélyes ágyon pedig a vádlott, illetve a sértett aludt. Mikor a kisebb gyermekek elaludtak, a vádlott szinte minden nap maga felé húzta a sértettet, akinek először a nemi szervét kellett masszíroznia, miközben ő is simogatta a sértett nemi szervét, majd a vádlott a már ismertetett módon, oldalt fekve közösült a lányával. Elévezés előtt a nemi szervét mindig a sértett hüvelyéből kivette, akinek ezután minden esetben kézzel kellett kielégítenie őt. A sértettnek a vádlotti behatolás és közösülés minden alkalommal fájdalmat okozott.

Amikor a sértett 13-14 éves volt egy alkalommal a vádlott a sértett fejét megkísérelte rányomni a nemi szervére azért, hogy őt szájjal elégítse ki, azonban a sértett rosszul lett és öklendezni kezdve elrángatta a fejét. Emiatt a vádlott a magatartásával felhagyott a későbbiek során nem próbálkozott ezzel.

A sértett a vele történtekről senkinek nem mert beszámolni, mert nagyon félt a vádlottól, aki egyébként azzal is megfenyegette, hogy ha elmondja valakinek a történteket, akkor kiviszi az erdőbe és felakasztja.

K.M.K. sértett 2014. májusában ismerkedett meg jelenlegi férjével, B.Z.M.-el, akivel egymásba szerettek, majd titokban találkoztak. Végül a sértett a vádlott tudta nélkül 2014. augusztus 3-án a szülői házat elhagyva B.Z.M.-vel találkozott, majd neki a sérelmére elkövetett cselekményeket feltárta. Ezt követően nem költözött vissza a szülői házba.

K.M.K. sértett érzelmi, indulati életét szorongás jellemzi, érzelmi kapcsolatrendszere beszűkült. A fentebb írt bűncselekmény több mint 10 évig tartó időtartama visszafordíthatatlan erkölcsi, érzelmi folyamatokat okozott a sértett szocializációs rendszerében. Testi fejlődésében pszichoszomatikus tünetek is megjelentek, a vele történtek értelmi jó képességeit is érintik, mert gondolatban nem tudja megsemmisíteni az emlékeit.

A Budapest Környéki Törvényszék a 2016. június hó 2. napján kihirdetett ítéletével K.Cs. vádlottat a Btk. 197. § (1) bekezdés a/ pont, (3) bekezdés b/ pont és (4) bekezdés a/ pont szerinti folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak bűntette miatt 12 év fegyházban végrehajtandó szabadságvesztésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte. Ezen túlmenően rendelkezett a vádlott által előzetes fogvatartásban töltött idő szabadságvesztésbe történő beszámításáról, a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéről, a lefoglalt bűnjelekről, a vádlott K.B.A., K.A.A., és K.T.A. nevű gyermekei vonatkozásában fennálló szülői felügyeleti jogának megszüntetéséről és a bűnügyi költség viseléséről.

Az elsőfokú ítélet ellen az ügyész a vádlott terhére jelentett be fellebbezést, míg a vádlott és védője elsődlegesen felmentésért, másodlagosan enyhítésért fellebbeztek.

A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség az átiratában a vádlottal szemben kiszabott főbüntetés súlyosításával az elsőfokú bíróság ítéletének megváltoztatását indítványozta.

A Fővárosi Ítélőtábla 2017. január 5. napján 09:00 órára tűzött ki másodfokú nyilvános ülést az ügyben.

 

Egyéb információ: 

dr. Ujvári Ákos sajtószóvivő

Nagyné dr. Ilosvay Zsuzsa sajtótitkár

Besze Mária sajtótitkár

E-mail cím: sajto@fovitb.birosag.hu

Eljáró bíróság: