Cs. L. R. vádlott (a Viszkishez hasonlóan rabolt)

Tárgyalás időpontja: 
2017. január 24. kedd, 09:00
Ügy tárgya: 
jelentős értékre, fegyveresen elkövetett rablás bűntette
Tárgyalás helyszíne: 
Budapest, V., Markó u. 16.
Tárgyaló: 
fszt. 3
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

Az első fokon eljárt Fővárosi Törvényszék CS.R.L. vádlottat bűnösnek mondta ki 51 rendbeli, a Btk. 365. § (1) bekezdésében meghatározott és a (3) bekezdés a./pontja szerint minősülő rablás bűntettében, amelyből 4 rendbeli cselekmény kísérleti szakban rekedt, továbbá 2 rendbeli, a Btk. 365.§ (5) bekezdésében meghatározott rablás előkészületének vétségében és a Btk. 325.§ (1) bekezdés a./ pontja szerint minősülő lőfegyverrel visszaélés bűntettében.

Ezért az elsőfokú bíróság a vádlottat - halmazati büntetésül - 9 év szabadságvesztésre és 9 évközügyektől eltiltásra ítélte azzal, hogy a szabadságvesztést fegyház fokozatban kell végrehajtani, és abból a vádlott legkorábban a szabadságvesztés-büntetés 2/3 részének kitöltését követő napon bocsátható feltételes szabadságra.

 

Ugyanakkor a bíróság a vádlottat az ellene a Btk. 371.§ (1) bekezdésében megfogalmazott és a (3) bekezdés a./ pontja szerint minősülő rongálás bűntette miatt emelt vád alól felmentette.

 

Rendelkezett az elsőfokú bíróság a vádlott által előzetes fogvatartásban töltött idő beszámításáról és az eljárás során lefoglalt tárgyak további sorsáról. A magánfelek polgári jogi igényét egyéb törvényes útra utasította, a bűnösnek kimondott vádlottat kötelezte a bűnügyi költség viselésére.

 

Az elsőfokú bíróság által megállapított nagyszámú történeti tényállás a következők szerint foglalható össze:

A büntetett előéletű Cs.R.L.vádlott a 2007. év második felében elhatározta, hogy saját vállalkozása beindításához fegyveres rablások elkövetése révén szerzi meg az induló tőkét, mivel úgy értékelte, hogy az addig végzett munkái folytán nem jut hozzá a megfelelő összeghez.

 

A vádlott a kiválasztott célpontokat - jellemzően kisebb takarékszövetkezeti fiókokat, gyógyszertárakat és kisebb élelmiszerüzleteket - előzetesen felderítette, és felmérte a lehetséges menekülési útvonalakat is. A vádlott a bűncselekményeit az ország minden részén hajtotta végre. A vidéki célpontok esetében először várostérképek, majd az internetes világháló segítségével a Google Map, illetve a Google Streetview segítségével tájékozódott a célpont elhelyezkedéséről, majd - rendszerint egy héttel a cselekmény tervezett időpontja előtt - az adott városba utazva személyesen is felmérte az általa tervezett bűncselekmény helyszínét. Cs.R.L. vádlott a rablásokat kezdetben egy Keserű gyártmányú Gigant Revenge típusú - lőfegyvernek nem minősülő - gumilövedékes forgótáras pisztollyal, majd a 2009. év május hó 21. napját követően egy 9 mm Luger kaliberű, 94 DA IMPROVE 90 MODEL típusú éles lőfegyverrel követte el. A vádlott a lőfegyvert egy bankfiók megtámadása során vette el az ott szolgálatot teljesítő biztonsági őrtől. A fegyver tárában 5 éles lőszer is volt. Ettől az időponttól kezdve a vádlott a rablási cselekményeit a fentebb említett éles lőfegyverrel hajtotta végre.

 

A vádlott a bűncselekményeket több mint 7 éven át - a 2007. év szeptember hó 12. napja és 2014. év november 26. napja közötti időben követte el.

 

A rablások végrehajtása során - tekintet nélkül arra, hogy a célpont takarékszövetkezeti fiók, gyógyszertár vagy élelmiszerbolt volt - a vádlott minden esetben sötét maszkkal a fején jelent meg az elkövetés helyszínén, fegyverét a sértettekre fogva agresszív hangnemben követelte a kasszában levő pénz átadását. Amikor ez megtörtént, akkor sietve elhagyta a helyszínt. A számos rablás során alkalmanként különböző összeget tulajdonított el. A legalacsonyabb összeg 60.000.- Ft, míg a legmagasabb csaknem 4 millió Ft volt.

 

Az elsőfokú bíróság ítélete ellen az ügyész jelentett be fellebbezést a vádlott terhére súlyosításért.

 

A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség a Fővárosi Ítélőtáblához megküldött átiratában a vádlott büntetésének súlyosítására irányuló ügyészi fellebbezést - kiegészítésekkel - fenntartotta.

 

Az elsőfokú bíróság által megállapított két tényállási pont vonatkozásában az ítéletet megalapozatlannak értékelte, amelyet azonban másodfokú eljárásban kiküszöbölhetőnek vélt részben az iratok tartalma alapján, részben pedig bizonyítás felvétele eredményeként. A fentieken túlmenően indítványozta, hogy a másodfokú bíróság néhány esetben pontosítsa az elsőfokú bíróság által tett anyagi jogi minősítéseket, egyebekben pedig súlyosítsa Cs.R.L. vádlott fő- és mellékbüntetését.

Egyéb információ: 

dr. Ujvári Ákos sajtószóvivő

Nagyné dr. Ilosvay Zsuzsa sajtótitkár

Besze Mária sajtótitkár

E-mail cím: sajto@fovitb.birosag.hu

Eljáró bíróság: