J. I. és társa - "Érdi brutális gyilkosság"

Tárgyalás időpontja: 
2017. március 23. csütörtök, 09:00
Ügy tárgya: 
Emberölés bűntette
Tárgyalás helyszíne: 
1055 Budapest, Markó utca 16.
Tárgyaló: 
Fsz. 8.
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

J. I. és társa vádlott ellen emberölés bűntette miatt indult büntetőeljárás a Budapest Környéki Törvényszéken.

Az elsőfokú eljárásban a törvényszék által megállapított tényállás lényege szerint:

2012. évben a vádlottak egymás közelében laktak a városban, baráti jellegű kapcsolatot ápoltak egymással és napi rendszerességgel találkoztak.

R. J. sértett ebben az időben ugyancsak a városban lakott, de a vádlottakkal nem ismerték egymást. 

2012. május 23. napja és 2012. augusztus 11. napja közé eső időben – pontosan meg nem határozható napon – az I. r. vádlott a városban, lakókörnyezetében az utcán megismerkedett R. J. sértettel. Az I. r. vádlott és a sértett először az I. r. vádlott lakásába mentek, ahol mindketten bort fogyasztottak. Az elfogyasztott alkoholtól mind az I. r. vádlott mind a sértett erősen ittas állapotba került. A közös időtöltés során – az I. r. vádlott rövid távollétét kihasználva – a sértett az I. r. vádlott asztalon lévő gyógyszeres dobozából elvett (bevett) néhány szem nyugtatót, amit az I. r. vádlott észrevett és sérelmezett, ennek ellenére együtt maradtak és az esti órákban átmentek a II. r. vádlotthoz.

A II. r. vádlott élettársával, V. G. tanúval és az előrehaladott tüdőrákos betegségben szenvedő, erősen legyengült fizikumú édesapjával, id. D. B-vel lakott együtt egy 2 szobából álló lakásban. A telken egy 1 méternél kissé mélyebb gödör volt kiásva, amelynek környezetét lomok, szemétjellegű elhagyott tárgyak, építési törmelékek borították.

A II. r. vádlottnál az I. r. vádlott és a sértett között – pontosan meg nem határozható okból – vita alakult ki, amely miatt az ittas I. r. vádlott indulatos, agresszív lett. J. I. I. r. vádlott a konyhában a konfliktusból származó indulatától vezérelve egy – körülbelül 1 méter nyélhosszúsággal és mintegy 20 centiméter hosszúságú fém fejrésszel rendelkező – baltával, felülről lefelé irányuló mozdulattal, kis - közepes erővel, az eszköz fejének tompa részével, kétszer a vele szemben álló sértett fejére sújtott. Az erőbehatások helyén a sértett feje vérezni kezdett. R. J. sértett nem vesztette el az eszméletét, bemenekült a lakószobába, ott rázuhant az id. D. B. ágyára, majd az őt követő I. r. vádlott elől tovább menekülve, kifutott az udvarra.

J. I. I. r. vádlott a ház utcafronthoz közelebb eső sarkánál utolérte a sértettet, megragadta a nyakát és fojtogatni kezdte. Ekkor a sértett és az I. r. vádlott között kölcsönös dulakodás alakult ki, amelynek során a sértett megkarmolta az I. r. vádlott kezét. J. I. I. vádlott ekkor felvett a földről egy 2,295 kg tömegű terméskövet és ezzel többször, közepes erővel megütötte a sértett fejét. A fejét ért erőbehatások miatt a sértett elvesztette az eszméletét, a földre zuhant és ezt követően már nem tért magához.  

Az I. r. vádlott ekkor szólt az eseményeket teraszról figyelő II. r. vádlottnak, hogy segítsen neki, majd a két vádlott az eszméletlen sértettet ülő helyzetben a ház falához támasztotta, a sértett testétől a ház fala véres lett. A sértett ekkor még élt – az elszenvedett sérülések miatti szuszogó, hörgő jellegű – légvételét a vádlottak is hallották. Az I. r. vádlott ekkor megkérdezte id. D. B-t, hogy mi legyen a sértettel, válaszként id. D. B. azt a kijelentést tette, hogy: „engedjétek el, vagy temessétek el”.

J. I. I. r. vádlott ekkor elhatározta, hogy a sértettet megölik. Az I. r. vádlott az eszméletlen, ülő helyzetben falhoz támasztott sértettet fejének jobb oldalát két alkalommal közepesnél kisebb erővel megrúgta, amitől a sértett teste eldőlt a földön, majd a sértett lábait megfogta és felszólította a II. r. vádlottat, hogy álljon a sértett nyakára. A felszólítás hatására D. B. II. r. vádlott gumipapucsban lévő lábbal, ráállt a sértett nyakának elülső, toroktáji részére és bár onnan többször lecsúszott, oda minden esetben – esetenként páros, esetenként egy lábbal – ismételten visszalépett, így a sértett számára a levegő útját legalább 5 percen keresztül elzárta. R. J. sértett a bántalmazásnak ebben a szakaszában az életét vesztette. A II. r. vádlott tevékenységét addig folytatta, amíg mindkét vádlott számára nyilvánvalóvá vált, hogy a sértett már meghalt.

A Budapest Környéki Törvényszék a 2016. június hó 3. napján kihirdetett ítéletével a Btk. 160. § (1) bekezdésébe ütköző emberölés bűntette miatt J. I. I. r. vádlottat 11 év szabadságvesztésre és 6 év közügyektől eltiltásra, míg D. B. II. r. vádlottat 7 év szabadságvesztésre és 6 év közügyektől eltiltásra ítélte. A szabadságvesztés büntetést börtönben rendelte végrehajtani. Ezen túlmenően rendelkezett a vádlottak által előzetes fogva tartásban töltött idő szabadságvesztésbe történő beszámításáról, a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségnek kizárásáról, a lefoglalt bűnjelekről, polgári jogi igényről és a bűnügyi költség viseléséről.

Az elsőfokú ítélet ellen a vádlottak és védőik jelentettek be fellebbezést enyhítésért, illetve felmentés érdekében.

A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség az átiratában a vádlottakkal szemben kiszabott főbüntetés helybenhagyására tett indítványt.

A Fővárosi Ítélőtábla 2017. március hó 23. napján 09:00 órára tűzött ki másodfokú nyilvános ülést az ügyben.

Egyéb információ: 

dr. Ujvári Ákos

sajtószóvivő

Nagyné dr. Ilosvay Zsuzsa

sajtótitkár

dr. Oláh Péter Balázs

sajtótitkár

E-mail cím:sajto@fovitb.birosag.hu

Eljáró bíróság: