"Út a szakmaválasztás" c. projekthez kapcsolódó szerződés teljesítése

Tárgyalás időpontja: 
2017. április 20. csütörtök, 10:30
Ügy tárgya: 
vételár megfizetése
Ügyszám: 
6.Pf.20.312/2017.
Tárgyalás helyszíne: 
1027 Budapest, Fekete Sas u. 3
Tárgyaló: 
fsz. VIII. sz. tárgyaló
Ügyszak: 
Polgári
Összegzés: 

Az első fokú bíróság által megállapított tényállás szerint az O. R. Önkormányzat alperes az „Út a szakmaválasztás” elnevezésű projekt keretében nyílt közbeszerzési pályázatot folytatott le, amelynek győztese az A. RI Kft. felperes lett. 2015. július 27-én kelt adásvételi szerződésben a felek megállapodtak abban, hogy a felperes 4550 db táblagépet szerez be 2015. augusztus 31-ig. A táblagépek vételárát a felek 11.700 forint/db-ban kötötték ki. A felperes az eszközöket leszállítani nem tudta, ezért az alperes 2015. szeptember 5-én elállt a felperes késedelme miatt és 5.323.500 forint meghiúsulási kötbérre, valamint 67.608.450 forint kártérítésre és 5.323.500 forint sérelemdíjra tartott igényt. Időközben a finanszírozó a projekt támogatását ismét megnyitotta, ezért 2015 őszén a felek között tárgyalások folytak, amelynek eredményeként a felperes a 4550 db táblagépet leszállította, és az eredetileg kikötött vételáron az alperesnek átadta. 2015. december 15-én a felperes 2015. december 31-ei fizetési határidővel számlát állított ki, de az alperes fizetési kötelezettségének a felek között létrejött részletfizetési megállapodás ellenére nem tett eleget.

A felperes keresetében 67.608.450 forint vételár és ezen összeg után 2016. január 1. napjától járó törvényes mértékű késedelmi kamat megfizetésére kérte kötelezni az alperest.

Az alperes vitatja a szerződés létrejöttét és teljesítését is, valamint a részletfizetési megállapodás semmisségére hivatkozott.

Az első fokú bíróság ítéletében kötelezte az alperest, hogy 15 napon belül fizessen meg a felperesnek 67.608.450 Ft-ot és ezen összeg után 2016. január 1. napjától számított késedelmi kamatot és 4.329.560 Ft perköltséget.

Az ítélet ellen az alperes nyújtott be fellebbezést, kérve a kereset elutasítását.

 

Egyéb információ: 

dr. Ujvári Ákos sajtószóvivő

Nagyné dr. Ilosvay Zsuzsa sajtótitkár

dr. Oláh Péter Balázs sajtótitkár

E-mail cím: sajto@fovitb.birosag.hu

 

Eljáró bíróság: