Visszaadott kitüntetések

Tárgyalás időpontja: 
2017. május 17. szerda, 10:00
Ügy tárgya: 
közérdekű adat kiadása
Ügyszám: 
32.Pf.20.330/2017.
Tárgyalás helyszíne: 
1027 Budapest, Fekete Sas u. 3.
Tárgyaló: 
fszt. VII. sz. tárgyaló
Ügyszak: 
Polgári
Összegzés: 

A dr. J. A. felperes a keresetében azt kifogásolta, hogy az alperes nem szolgáltatott adatot azon kérdésére, hogy „hány személy juttatta ténylegesen (azaz nem csupán nyilatkozatban) vissza az állami kitüntetését a Köztársasági Elnöki Hivatalhoz tiltakozásul B. Zs. úr kitüntetése miatt”. A felperes kérte, hogy a bíróság állapítsa meg, hogy az alperes megsértette az Infotv. rendelkezéseit és kötelezze, hogy közölje, hogy 2016. augusztus 20-át követően hány személy juttatta vissza az állami kitüntetését a KEH-hez B. Zs. kitüntetése miatt.

Az elsőfokú bíróság – arra hivatkozva, hogy a közérdekű adat fogalmának szerves része, hogy az adat a közfeladatot ellátó szerv közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezzék, mivel azonban az alperesnek az adatigénylésben kért adatok kezelésére vonatkozóan nincs kötelezettsége – a felperes módosított elsődleges keresetét elutasította. Az elsőfokú bíróság elutasította a felperes azon megállapítási iránti keresetét is, hogy az alperes nem válaszolt a felperes adatigénylésére, tekintettel arra, hogy közérdekű adatot kezelő szervvel szemben indított perben az Infotv. alapján a bíróság kötelezi az adatkezelőt a közérdekű adat kiadására vagy elutasítja a keresetet, így jogsértés megállapítása iránti igény előterjesztésére nincs mód közérdekű adat kiadása iránti perben.

A felperesi fellebbezés azt fejti ki, hogy az elsőfokú bíróság álláspontja alapvetően téves, mert az alperes nem közfeladatot ellátó szerv, hanem közpénzből és természetesen a köz érdekében, de állami feladatot ellátó szerv. Mint ilyen, az Infotv. 3. § 5. pontja szerint a kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret közérdekű adat, ha az nem személyes adat, és ezek megismeréséhez köteles segítséget nyújtani.

Egyéb információ: 

dr. Ujvári Ákos sajtószóvivő

dr. Oláh Péter Balázs sajtótitkár

Nagyné dr. Ilosvay Zsuzsa sajtótitkár

E-mail cím: sajto@fovitb.birosag.hu

Eljáró bíróság: