B. M. és társai

Tárgyalás időpontja: 
2017. június 13. kedd, 09:00
Ügy tárgya: 
Emberrablás és más bűncselekmények
Tárgyalás helyszíne: 
1055 Budapest, Markó utca 16.
Tárgyaló: 
Fsz. 3.
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

A Fővárosi Törvényszék 2017. január hó 25. napján kihirdetett ítéletével bűnösnek mondta ki:

- B. M. I. rendű vádlottat társtettesként elkövetett személyi szabadság megsértésének bűntettében, társtettesként elkövetett emberrablás bűntettében, 2 rendbeli felbujtóként elkövetett közokirat-hamisítás bűntettében, valamint felbujtóként elkövetett közokirat-hamisítás bűntettében;

- dr. G. A. II. rendű vádlottat bűnsegédként elkövetett emberrablás bűntettében, 2 rendbeli bűnsegédként elkövetett közokirat-hamisítás bűntettében, közokirat-hamisítás bűntettében, valamint információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás bűntettében;

- Sz. J. K. III. rendű vádlottat társtettesként elkövetett emberrablás bűntettében.

Ezért a törvényszék az I. rendű vádlottat 8 év fegyház fokozatban végrehajtandó szabadságvesztésre és 5 évre Magyarország területéről történő kiutasításra; II. rendű vádlottat 5 év fegyház fokozatban végrehajtandó szabadságvesztésre és 7 év közügyektől eltiltásra; míg III. rendű vádlottat 7 év fegyház fokozatban végrehajtandó szabadságvesztésre és 8 év közügyektől eltiltásra ítélte.

Az elsőfokú bíróság által megállapított történeti tényállások a következők szerint foglalhatóak össze:

B. M. I. rendű vádlott 2012-ben ismerkedett meg dr. G. A. II. rendű vádlottal, akivel később élettársak lettek.

2014. március hónapjában ismeretlen személy megbízta az I. rendű vádlottat, hogy dr. P. G. sértettet vigye el egy Sopronban lévő találkozóra. Az I. rendű vádlott 2014. március hó 20. napján az esti órákban ismeretlen társával egy kisbusszal Bécsbe utazott. A sértettet a bécsi lakása előtt, mikor éppen hazafelé tartott, hátulról elkapták és a kisbuszba berántották, majd ismeretlen hatású gyógyszer bevételére kényszerítve a sértettet elkábították. Az I. rendű vádlott és ismeretlen társa a sértettet a II. r. vádlott családjának tulajdonában lévő alsóörsi nyaralóba vitte, az éjszakát ott töltötték. Másnap a sértettet Sopronba szállították, ahol egy találkozóra kellett volna sor kerüljön egy ismeretlen személlyel. A találkozó ismeretlen okból nem jött létre, így az I. rendű vádlott és társa a sértettet visszaszállították az alsóörsi nyaralóba, majd másnap elvitték Ausztriába, ahol egy vasútállomásnál kirakták. A sértett fogvatartásának ideje alatt több esetben kapott nyugtatót, amitől sokat aludt és kábult volt.

Az I. rendű vádlott 2014 nyarán elhatározta, hogy a sértettet saját haszonszerzése céljából ismét elrabolja, őt fogva tartja, és szabadon bocsátása fejében a sértett bankszámlákon, illetve értékpapírokban lévő pénzét megszerzi. Tervébe beavatta élettársát, a II. rendű vádlottat is, akivel közösen elhatározták, hogy a végrehajtásba az anyagilag nehéz helyzetben lévő Sz. J. K. III. rendű vádlottat is bevonják.

Megbízták a III. rendű vádlottat, hogy keressen egy eldugott helyen lévő épületet, ahol a sértettet fogva tudják tartani. A III. rendű vádlott talált is egy tanyát, amit I. és II. rendű vádlottal előzetesen megtekintettek, majd az I. rendű vádlott az ingatlan tulajdonosával az adásvételről megegyezett, és részére 50.000,- forint előleget át is adott.

Az I. rendű vádlott megkérte a II. rendű vádlottat, hogy egy paróka és egy szemüveg felhasználásával készíttessen magáról egy fényképet, aminek II. rendű vádlott eleget is tett, majd a képet átadta az I. rendű vádlottnak. Az I. rendű vádlott ismeretlen módon egy román vezetői engedélyt és egy román személyi igazolványt készíttetett. A két hamis okmányt az I. rendű vádlott átadta a II. rendű vádlottnak, aki azok felhasználásával 2014. július hó 11. napján megalapította a V. I. Kft.-t, mely céget a Fővárosi Törvényszék, mint cégbíróság 2014. július 16. napján a cégnyilvántartásba bejegyzett. Ezzel egyidejűleg aII. rendű vádlott más nevében a KDP Európa Banknál a kft. nevére forint, dollár és euró számlát nyitott.

2014. július hónapjában az I. rendű vádlott és a sértett elrablásába beavatott Sz. J. K. III. rendű vádlott több esetben kiutaztak Bécsbe, és több napon keresztül figyelték a sértett mozgását, szokásait a sértett házának közelében egy autóból.

2014. augusztus hó 4. napján az I. rendű vádlott kipróbálásra átvett egy Ford Tranzit furgont, és azzal a III. rendű vádlottal Bécsbe mentek, és a sértett lakásának közelében várakoztak. Dr. P. G. sértett 15 óra körüli időben érkezett haza, majd amikor belépett a liftbe, a két vádlott utána lépett, a III. rendű vádlott a sértett száját hátulról befogta, majd bevitték a lakásába. A lakásban a kezét és a lábát megkötözték, az I. rendű vádlott pedig a sértett vállába ismeretlen nyugtató injekciót adott, majd az elkábult sértettet egy nagyméretű bevásárlókocsiba ültették, és őt a lifttel a lakásból levitték, majd a furgon hátuljára egy leterített szivacsmatracra fektették. Dr. P. G. sértettet ezt követően egy tanyára vitték, és 2014. szeptember hó 30. napjáig ott fogva tartották.

A fogvatartást Sz. J. K. III. rendű vádlott hajtotta végre oly módon, hogy a sértettnek rendszeresen nyugtató injekciót, illetve nyugtató gyógyszereket adott be, amitől a sértett az ott töltött idő nagy részét kábulatban, illetve alvással töltötte.

A tanyán a II. rendű vádlott is megjelent, aki különböző papírokat íratott alá a sértettel.

A vádlottak a sértettet több esetben beültették a gépkocsiba, és a környéken autókáztak vele, ahol volt térerő és arra kényszerítették, hogy az Erste Bank felé telefonon különböző pénzügyi tranzakciókra adjon megbízást. Ugyancsak kényszerítették arra, hogy e-mailek útján adjon megbízást a banknak. A telefonon történt megbízás alapján a bank 2014. augusztus hó 14. napján 950.000,- forintot, augusztus hó 18. napján 20.800,- amerikai dollárt és augusztus hó 19. napján 40.900,- eurót utalt át a V. I. Kft. számlájára. Mindhárom összeget az átutalást követő napon a II. rendű vádlott a hamis okmányok felhasználásával felvette. A vádlottak a sértettől elvették a bankkártyáját és fenyegetéssel arra kényszerítették, hogy az ahhoz tartozó PIN kódot megadja. Ezek felhasználásával dr. G. A. II. rendű vádlott 2014. szeptember hó 13. napján Bécsben egy ATM-ből magát maszkírozva, 400,- eurót felvett.

A II. rendű vádlott laptopján legépelt különböző szövegeket, amelyet a sértettel kézírással a vádlottak lemásoltattak. Így a 2014. szeptember hó 29. napjára vonatkozó dátumozással ellátott meghatalmazást is, mely szerint a sértett meghatalmazza az unokahúgát, hogy értékpapírszámláit írásban felmondással szüntesse meg, és az azokon szereplő összegeket az Erste Banknál vezetett forint, euró és dollár számláira utalja át. Ugyanezen a napon egy nyilatkozatot is átmásoltattak a sértettel, mely szerint e három számlára teljes körű rendelkezési jogot biztosít a hamis okmányokon szereplő név tulajdonosa számára és kéri, hogy a szükséges aláírási jogot az aláírási kartonra a bank vezesse fel.

Ezen két okirattal 2014. szeptember hó 30. napján a II. rendű vádlott megjelent az Erste Bank egyik budapesti fiókjában, azonban a bank alkalmazottai gyanút fogtak, annál is inkább, mert a sértett rendelkezése szerint bármilyen rendelkezést csak személyes jelenlétével vagy közokiratba foglalt meghatalmazással tudott tenni. A bank alkalmazottai értesítették a rendőrséget, akik a vádlottat előállították, és tanúként kihallgatták, mely kihallgatása során magát hamis okmányokkal igazolta. Kihallgatását követően II. rendű vádlottat a rendőrségről elengedték.

A vádlottak tartva a lebukás veszélyétől, elhatározták, hogy a sértettet elszállítják a tanyáról, így az I. rendű vádlott és a III. rendű vádlott dr. P. G. sértettet 2014. október hó 1. napján az alsóörsi nyaralóba szállították, ahol III. rendű vádlott további egy hétig fogvatartotta a sértettet, a korábbiakhoz hasonlóan rendszeresen nyugtatózva őt.

2014. október hó 8. napján az I. rendű vádlott és a III. rendű vádlott a sértettet Ausztriába vitték, és egy bécsi autópálya mellett a gépkocsiból kitették. Miután a sértett magához tért, az autópályán stoppolni kezdett, majd egy rendőrautó állt meg mellette, és kiszáradt, leromlott egészségi állapotára tekintettel azonnal kórházba szállították.

A vádlottak a fenti cselekményekkel összesen 18.744.900,- forint kárt okoztak a sértettnek.

Az elsőfokú bíróság ítélete ellen az I. rendű és a II. rendű vádlottak és védőik részben felmentésért, részben enyhítésért, a III. rendű vádlott és védője enyhítésért, míg az ügyész mindhárom vádlott vonatkozásában súlyosításért jelentett be fellebbezést.

A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség átiratában az ügyészi fellebbezést fenntartotta. A II. rendű vádlott védője a másodfokú bírósághoz megküldött, részletesen indokolt fellebbezésében az elsőfokú bíróság ítéletének hatályon kívül helyezését, valamint új eljárás lefolytatására utasítását kérte.

Eljáró bíróság: