T. Z. és társai

Tárgyalás időpontja: 
2017. június 28. szerda, 09:00
Ügy tárgya: 
Hivatali vesztegetés bűntette
Tárgyalás helyszíne: 
1055 Budapest, Markó utca 16.
Tárgyaló: 
Díszterem
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

T. Z. S. és társai ellen hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette és más bűncselekmény miatt indult büntető eljárás a Fővárosi Törvényszék előtt.

A Fővárosi Törvényszék 2016. november hó 11. napján kihirdetett ítéletével:

- T. Z. S. I. r. vádlottat bűnösnek mondta ki minősített adattal visszaélés bűntettében, 4 rendbeli hivatali vesztegetés elfogadásának bűntettében, 1 rendbeli hivatali visszaélés bűntettében;

- M. V. II. r. vádlottat bűnösnek mondta ki 4 rendbeli bűnsegédként elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntettében, 2 rendbeli befolyással üzérkedés bűntettében, 1 rendbeli hivatali visszaélés bűntettében;

- Dr. E. Zs. A. III. r. vádlottat bűnösnek mondta ki 1 rendbeli befolyással üzérkedés bűntettében;

- I. Gy. IV. r. vádlottat bűnösnek mondta ki 1 rendbeli bűnsegédként elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntettében, 1 rendbeli befolyással üzérkedés bűntettében.

Ezért a törvényszék I. rendű vádlottat 2 év börtönben végrehajtandó szabadságvesztésre és 5 év közügyektől eltiltásra; II. rendű vádlottat 2 év – végrehajtásában 4 évi próbaidőre felfüggesztett börtönben végrehajtandó szabadságvesztésre; III. rendű vádlottat 2 év – végrehajtásában 2 évi próbaidőre felfüggesztett börtönben végrehajtandó szabadságvesztésre; míg IV. rendű vádlottat 2 év – végrehajtásában 3 évi próbaidőre felfüggesztett börtönben végrehajtandó szabadságvesztésre ítélte.

V-XVIII. rendű vádlottakat a törvényszék az ellenük emelt vádak alól felmentette.

Az elsőfokú bíróság által megállapított nagyszámú történeti tényállás a következők szerint foglalható össze:

Az I. r. vádlott a Vám- és Pénzügyőrség (később NAV) hivatásos állományú tagja volt pénzügyőr alezredes rendfokozatban. Az I. r. vádlott közvetlen elöljárója a főosztályvezető által kijelölt osztályvezető volt, közvetlen beosztottal nem rendelkezett. Az AD, RobotzsaruNeo, IPL és TAKARNET rendszerekbe informatikai belépési jogosultsággal rendelkezett.

Az I. r. vádlott 2010 környékén került kapcsolatba a II. r. vádlottal, aki kapcsolattartója lett az I. r. vádlottnak felderítő munkája során, több esetben információt szolgáltatott részére. Kettőjük között közvetlen kapcsolat alakult ki, rendszeresen beszéltek egymással telefonon. A II. r. vádlott, aki vállalkozóként dolgozott, széleskörű ismertséggel rendelkezett, akik előtt nem titkolta, hogy a NAV-nál dolgozó személlyel közvetlen kapcsolatban van. Az I. r. vádlott több esetben közölte II. r. vádlottal, hogy meghatározott pénzösszeg ellenében hajlandó információkhoz juttatni olyan személyeket, akik a NAV látókörébe kerültek bűncselekmény gyanúja miatt, vagy megindult büntetőeljárásokkal összefüggésben. A II. r. vádlott esetenként ezt az ajánlatot továbbította az érintett személyeknek, azonban azt kétséget kizáróan nem lehetett megállapítani, hogy az érintettek éltek-e a felajánlott lehetőséggel, hajlandóságot mutattak-e a fizetésre a meghatározott információk ellenében.

A II. r. vádlott körülbelül 2011-ben ismerte meg IV. r. vádlottat, aki tudomással bírt II. r. vádlott NAV-os kapcsolatáról. A IV. r. vádlott ismerte a III. r. vádlottat, aki győri illetőségű büntetőügyekben jártas ügyvéd volt és igyekezett a megszerzett információkat felhasználni. A III. r. vádlott K. A. előtt azt állította, hogy meghatározott pénzösszeg ellenében el tudja intézni a szabadlábra helyezését. A IV. r. vádlott D. P. előtt állította azt, hogy meghatározott pénzösszeg ellenében el tudja intézni, hogy a lánya szabadlábra kerüljön, valamint a II. r. vádlottól származó információt továbbította a III. r. vádlottnak.

Az elsőfokú bíróság ítélete ellen az ügyész valamennyi vádlott terhére anyagi és eljárásjogi jogszabálysértés, részben felmentés miatt is a vádlottak bűnösségének megállapítása, büntetés kiszabása és súlyosítás érdekében jelentett be fellebbezést. I. r. vádlott és védője, II. r. vádlott és védője, III. r. vádlott és védője felmentésért, IV. r. vádlott és védője pedig elsődlegesen felmentésért, másodlagosan enyhítés érdekében jelentett be fellebbezést. A többi vádlott és védője a kihirdetett ítéletet tudomásul vette.

A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség a Fővárosi Ítélőtáblához megküldött átiratában az ügyészi fellebbezést módosított tartalommal fenntartotta, az elsőfokú ítélet hatályon kívül helyezése érdekében, míg a vádlotti és védői fellebbezéseket nem tartotta megalapozottnak.

 

Egyéb információ: 

dr. Ujvári Ákos sajtószóvivő

Nagyné dr. Ilosvay Zsuzsa sajtótitkár

dr. Oláh Péter sajtótitkár

E-mail cím: sajto@fovitb.birosag.hu

Eljáró bíróság: