T. P. vádlott - megismételt perújítás

Tárgyalás időpontja: 
2017. december 12. kedd, 09:00
Ügy tárgya: 
önbíráskodás bűntette
Tárgyalás helyszíne: 
1055 Budapest, Markó utca 16.
Tárgyaló: 
Fsz. 3.
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

A Pest Megyei Bíróság a 2002. május hó 16. napján kihirdetett, és 2002. december hó 12. napján jogerős ítéletével

- T. P. vádlottat 1997. április hó 24. napja és 1999. március hó 20. napja közötti időben elkövetett cselekményei; 2 rendbeli – egy esetben felbujtóként, egy esetben folytatólagosan és társtettesként elkövetett – önbíráskodás bűntette, felbujtóként, aljas indokból elkövetett súlyos testi sértés bűntette és adócsalás vétsége miatt – halmazati büntetésül – 4 év 6 hónap börtönben végrehajtandó szabadságvesztésre, 4 év közügyektől eltiltásra és 1.500.000 forint vagyonelkobzásra ítélte.

A Fővárosi Ítélőtábla – védői indítványra – 2007. május hó 16. napján perújítást rendelt el T. P. terhelt elmeállapotának megvizsgálása és beszámítási képességének tisztázása végett.

A beszámítási képesség közepes fokú korlátozottságának megállapítása miatt a Pest Megyei Bíróság a 2007. július hó 5. napján kelt és 2007. július hó 9. napján jogerőre emelkedett ítéletével a jogerős alapítélet büntetéskiszabó részét, a főbüntetés vonatkozásában hatályon kívül helyezte és a halmazati főbüntetést 2 év 6 hónap börtönre enyhítette.

A második perújítást a Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészségnek T. P. terhelt terhére bejelentett indítványa alapján 2008. szeptember hó 16. napján rendelte el.

A perújítási eljárásban az elsőfokú bíróság megvizsgálta, hogy a terhelt elmeállapotára nézve adott ellentétes igazságügyi elmeorvos szakértői vélemények közül melyek megalapozottak, elfogadhatóak. A szakértők meghallgatása alapján úgy foglalt állást, hogy az Egészségügyi Tudományos Tanács által adott és az azzal összhangban álló szakértői vélemények megalapozottak, amelyekben a szakértők a bipoláris II. affektív zavar vagy más elmebetegség hiányát, mindössze a terhelt beszámítási képességét nem korlátozó személyiségzavart állapítottak meg.

Vizsgálta továbbá az elsőfokú bíróság a perújítás elrendelésének azt a feltételét, hogy indokolt-e a terhelttel szemben a korábbi jogerős (perújítási) ítéletben alkalmazott büntetésnél lényegesen súlyosabb büntetés kiszabása. Ezt a kérdést – alapvetően az igen jelentős időmúlás miatt – nemlegesen döntötte el, ezért a perújítást – mint alaptalant – elutasította.

Az elsőfokú végzés ellen az ügyész jelentett be fellebbezést az elsőfokú döntés megváltoztatása, a perújítás alapossága alapján a büntetés súlyosítása iránt.

A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség az ügyészi fellebbezést fenntartotta.

Eljáró bíróság: