F. Gy. és társai

Tárgyalás időpontja: 
2018. február 7. szerda, 09:00
Ügy tárgya: 
Hűtlen kezelés bűntette
Tárgyalás helyszíne: 
1055 Budapest, Markó utca 16.
Tárgyaló: 
Díszterem
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

F. Gy. és társai ellen hűtlen kezelés bűntette miatt indult büntetőeljárás a Fővárosi Törvényszéken.

A Fővárosi Törvényszék által megállapított tényállás lényege szerint:

I.

A vádlottak 2004. évben a Budapest Terézváros Önkormányzata képviselő-testületének tagjai voltak, F. Gy. II. r. vádlott a vagyonügyekért felelős alpolgármester volt.

A Budapest VI. kerületében található ingatlant a Fővárosi Vagyonátadó Bizottság Műemléki és Természetvédelmi Albizottsága a VI. kerületi Önkormányzat tulajdonába adta, mely épületet az önkormányzat társasházzá alakított át.

Az E. Kft. 2004. január 22. napján vételi ajánlatot tett az önkormányzatnak az ingatlan megvásárlására vonatkozóan 140 millió forint vételárért, a megismételt vételi ajánlatban 150 millió +áfa összeget ajánlott fel. Emellett a F. & C. I. Kft., valamint M. M., az írországi J. I. képviseletében is nyújtott be írásbeli vételi ajánlatot a Budapest Főváros Terézváros Önkormányzatához.

A II. r. vádlott a vételi ajánlatok közül csak az önkormányzat számára hátrányosabb feltételeket tartalmazó E. Kft. ajánlatát továbbította az Önkormányzat Tulajdonosi Főosztályához, és azt a szóbeli instrukciót adta az előterjesztés elkészítéséhez, hogy azt az E. Kft. kérelmében foglaltak szerinti feltételekkel, versenytárgyalás mellőzésének feltüntetésével szövegezzék meg, annak ellenére, hogy tudatában volt annak, hogy a vételárként felajánlott összeg, valamint az ingatlan versenytárgyaláson kívül történő elidegenítése a Lakásrendelet és Vagyonrendelet szabályaival ellentétes.

A képviselő-testület elfogadta az előterjesztést, úgy határozott, hogy versenytárgyalás mellőzésével elidegeníti az ingatlant az E. Kft. részére és felhatalmazta a polgármestert az adásvételi szerződés, valamint a bérlők bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetésére irányuló megállapodások megkötésére.

A vádlottak a Budapesti VI. kerületi Önkormányzat sérelmére 220.112.750,- forint +áfa összegű vagyoni hátrányt okoztak, mely részben megtérült, mivel a polgári peres eljárások keretében megállapították, hogy az önkormányzat és az E. Kft. között megkötött adásvételi szerződés semmis.

II.

A Budapest VI. kerületében lévő ingatlant a Fővárosi Vagyonátadó Bizottság Műemléki és Természetvédelmi Albizottsága a VI. kerületi Önkormányzat tulajdonába adta, melyre az A. E. Kft. 2004. április 19. napján nyújtott be vételi ajánlatot.

A II. r. vádlott a 2004. június 17-i ülésre szóló előterjesztésben javasolta a képviselő-testületnek az ingatlan elidegenítését az A. E. Kft.-nek azzal, hogy tekintsenek el versenytárgyalás tartásától.

A képviselő-testület az ülésen az előterjesztést elfogadta, úgy határozott, hogy a versenytárgyalás tartásától eltekint, és az ingatlant elidegeníti az A. E. Kft. részére. A vádlottak a vételár képzésénél teljes mértékben elfogadták a vevő által ajánlott vételárat, mely 328.110.000,- forint volt. Azonban a vevő által vállalt rekonstrukciós értéket, mint csökkentő tényezőt nem lehetett volna figyelembe venni, mivel a vételárnak a beköltözhető forgalmi értékhez kellett volna igazodnia, majd ez az összeg a jogszabály által lehetővé tett 50%-os mértékben lett volna csökkenthető. Az elfogadott vételárnak legalább 459.900.000,- forint összegűnek kellett volna lennie. Így a vádlottak a Budapesti Főváros VI. kerületi Önkormányzat sérelmére 131.700.000,- forint vagyoni hátrányt okoztak.

A Fővárosi Törvényszék a 2017. január 24. napján kelt ítéletével F. Gy. II. r., Dr. K. T. III. r., B. G. IV. r., L. F. V. r., O. P. VI. r., T. Gy. K. VII. r., Dr. H. K. IX. r., H. Cs. X. r., Sz. F. XI. r., T. M. K. XII. r., Sz. M. XIII. r., Á. I. Z. XV. r. vádlottat hűtlen kezelés bűntettében mondta ki bűnösnek.

Ezért az elsőfokú bíróság:

  • a II. r. vádlottat 2 év végrehajtásában 5 év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre és 70 millió forint pénzbüntetésre,
  • a III. r., a IX. r., a X. r., a XII. r., a XIII. r. vádlottat 1 év 10 hónap végrehajtásában 3 év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre,
  • a IV. r., az V. r., a VI. r., a VII. r., a XI. r. vádlottat 1 év 8 hónap végrehajtásában 3 év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre,
  • a XV. r. vádlottat 1 év 6 hónap végrehajtásában 2 év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte.

A vádlottakat – a II. és a X. r. vádlott kivételével – előzetes mentesítésben részesítette. Rendelkezett továbbá a járulékos kérdésekre vonatkozóan is.

Az elsőfokú bíróság ítélete ellen az ügyészség valamennyi vádlott terhére súlyosítás miatt jelentett be fellebbezést.

A vádlottak és védőik felmentés érdekében jelentettek be fellebbezést.

A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség az átiratában az ügyészi fellebbezést fenntartotta.

Eljáró bíróság: