K. G. és társai - költségvetési csalás

Tárgyalás időpontja: 
2018. április 19. csütörtök, 09:00
Ügy tárgya: 
Költségvetési csalás és más bűncselekmények
Tárgyalás helyszíne: 
1055 Budapest, Markó utca 16.
Tárgyaló: 
Fszt. 4.
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

A Fővárosi Törvényszék a 2017. év május hó 4. napján kihirdetett ítéletével a III. r., IV. r. és IX. r. vádlott bűnösségét egyes költségvetést károsító bűncselekmények és pénzmosási bűncselekmények elkövetésében megállapította, ezért

- a III. r. vádlottat 1 év 8 hónap, végrehajtásában 4 évi próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés büntetésre,

- a IV. r. vádlottat 2 év, végrehajtásában 5 évi próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés büntetésre és 3.000.000 Ft pénzbüntetésre,

- a IX. r. vádlottat 2 év, végrehajtásában 5 évi próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés büntetésre és 5.000.000 Ft pénzbüntetésre ítélte.

A VII. r. és VIII. r. vádlottak bűnösségét költségvetést károsító cselekmények elkövetésében megállapította, ezért a VII. r. vádlottat 10 hó, végrehajtásában 3 évi próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés büntetésre, a VIII. r. vádlottat 1 év, végrehajtásában 4 évi próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte.

A III. r., IV. r., VIII. r. és IX. r. vádlottakat eltiltotta gazdasági társaság ügyvezető tisztségének gyakorlásától.

Ellenben az I. r., II. r., III. r,, IV. r., V. r., VI. r. és a IX. r. vádlottat a többrendbeli költségvetést károsító és többrendbeli közbizalom elleni bűncselekmény, valamint pénzmosási cselekmények vádja alól felmentette, az összes elkövetési érték a vádiratok szerint 2.058.980.108 Ft volt.

Rendelkezett a feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi időpontjáról, az előzetes fogvatartásban töltött idő, a házi őrizetben töltött idő beszámításáról, rendelkezett a lefoglalt tárgyakról és a zár alá vett vagyontárgyakról, valamint a bűnügyi költség viseléséről is.

A kihirdetett ítélettel szemben az ügyész az I. r, II. r., V. r. és VI. r. vádlottak terhére bűnösségük megállapítása és büntetés kiszabása, III. r., IV. r. és
IX. r. vádlottak terhére a felmentő rendelkezések ellen bűnösség megállapításáért, továbbá a büntetések súlyosításáért, VIII. r. vádlott terhére a büntetés súlyosításáért jelentett be fellebbezést.

A IV. r. vádlott védője a cél megjelölése nélkül, VII. r. vádlott és védője felmentésért, VIII. r. vádlott védője elsődlegesen felmentésért, másodlagosan enyhítésért, IX. r. vádlott és védője felmentésért jelentett be fellebbezést.

A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség a bejelentett ügyészi fellebbezést I., II., III., IV., V., VI. és IX.r. vádlott vonatkozásában hatályon kívül helyezés, és az elsőfokú bíróság új eljárásra utasítása érdekében, még VIII.r. vádlott vonatkozásában súlyosításért és VII.r. vádlott vonatkozásában az elsőfokú ítélet helybenhagyása érdekében tartotta fenn.

Az ügy tényállásának lényege:

Az I. r. és II. r. vádlottak részben közösen, részben önállóan animációs és élőszereplős filmek előállításával foglalkoztak, míg V. r. vádlott cégével ezen animációs filmeket gyártotta, a gyártás folyamatába III. r. vádlott cége és IX. r. vádlott cége is közreműködött oly módon, hogy a III. r. vádlott által működtetett cég kizárólag számlázással foglalkozott mindenféle gazdasági tevékenység nélkül és ezen számlákat nyújtotta be IX. r. vádlott cégének, amely alvállalkozóként vállalta el a filmek gyártását I. r. és II. r. vádlott cégeitől. Az I. r. és II. r. vádlottnak nem volt arról tudomása, hogy III. r. vádlott cége fiktív számlákat bocsát ki, és ezeket IX. r. vádlott cége beállítja cége könyvelésébe.

11 animációs film és egy élőszereplős film gyártásának során filmtámogatások igénybevételére is sor került, melyet többek között az OTP Bank Zrt., Allianz Hungária Zrt., nyújtott, a filmtámogatások igénybevételére az elsőfokú ítélet szerint jogszerűen került sor.

Az I. r. és II. r. vádlott IV. r. és VI. r. vádlott közreműködésével, valamint különböző külföldi társaságok bevonásával jogátruházási szerződéseket kötött, amely szerződések és az ezzel összefüggő kifizetések az elsőfokú bíróság álláspontja szerint jogszerűen történtek.

Az élőszereplős film gyártása kapcsán bizonyos színművészek és stábtagok biztosítására külön megbízási szerződések születtek, és ennek kapcsán különböző számlák is kiállításra kerültek.

A számlák adótartalmát a különböző érintett cégek adóbevallásaikban hiánytalanul szerepeltették, és beszerzést terhelő, levonandó adóként bevallották.

A VII. r. vádlott elítélésére fiktív számlák befogadásával kapcsolatban, míg VIII. r. vádlott elítélésére az általa kiállított és IV. r. vádlott cége által befogadott fiktív számlák kapcsán került sor.

Egyéb információ: 

További nyilvános ülések:

2018. április 24. 9:00 Díszterem

2018. április 26. 9:00 Díszterem

 

Eljáró bíróság: