Dr. P. Zs I. r. vádlott és 3 társa

Tárgyalás időpontja: 
2018. december 7. péntek, 09:00
Ügy tárgya: 
hivatali visszaélés bűntette és más bűncselekmények
Ügyszám: 
5.Bf.230/2018.
Tárgyalás helyszíne: 
1055 Budapest, Markó utca 16.
Tárgyaló: 
fszt. 3. (díszterem)
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

A TÁRGYALÁS HELYE – földszinti díszterem tárgyalóterem

Ügyszám

Dr. P. Zs I. r. vádlott és 3 társa

hivatali visszaélés bűntette és más bűncselekmények

a nyilvános ülés dátuma:

2018. december 07. és 14. 09,00 óra

a nyilvános ülés ideje:

egész naposak

Az ügy lényege:

A korábban a rendőrség hivatalos állományának tagjaként dolgozó dr. P. Zs. I. rendű és L. F. II. rendű vádlottak, két gazdasági társaságukat – a törvényes jövedelemszerzés mellett, annak látszatát fenntartva – a rendszeres haszon érdekében szervezett módon elkövetett zsarolásokra használták. A megbízások során az I. és a II. rendű vádlottak ügyfeleiknek rendszeresen hivatkoztak arra, hogy a rendőri múltjuk révén a velük kapcsolatban lévő személyektől nem nyilvános adatokról felvilágosítást kapnak, illetve díjazásuk egy részét egyéb, nem hivatalos kifizetésekre kell fordítaniuk.

Megbízóikat megtévesztetve annak látszatát keltették, hogy a részükre kifizetett vagy kifizetendő anyagi ellenszolgáltatásért a megbízásukat teljesítik, holott a kötelezettségek teljesítése nem állt szándékukban. A megbízások után rendszerint annyit tettek, hogy felkeresték a megbízásokkal érintett, a megbízóikkal ellenérdekű személyeket, és őket a tartozás elismerésének, megfizetésének vagy elengedésének kikényszerítése érdekében – a megbízó tudta nélkül – megfenyegették.

 

Az ügyben a Fővárosi Törvényszék a 2018. június 26-án tartott tárgyaláson 14.B.454/2016/62. számon hozott elsőfokú ítéletet, melyben

- dr. P. Zs. I. r. vádlottat bűnösnek mondta ki 2 rb. társtettesként elkövetett befolyással üzérkedés bűntettében, 5 rb. társtettesként elkövetett zsarolás bűntettében, 2 rb. felbujtóként elkövetett hivatali visszaélés bűntettében, valamint társtettesként elkövetett önbíráskodás bűntettének kísérletében, és ezért halmazati büntetésül 3 év börtönben végrehajtandó szabadságvesztésre, 1.000.000 forint pénzbüntetésre, 5 évre a mediátori tevékenységtől eltiltásra és 3 év közügyektől eltiltásra ítélte azzal, hogy a vádlott a szabadságvesztésből legkorábban annak kétharmad részének kitöltését követő napon bocsátható feltételes szabadságra.

Ellenben a vádlottat az ellene további 1 rb. bűnsegédként önbíráskodás bűntettének kísérlete miatt emelt vád alól bizonyítottság hiányában felmentette.

- L. F. II. r. vádlottat bűnösnek mondta ki 2 rb. társtettesként elkövetett befolyással üzérkedés bűntettében, 5 rb. társtettesként elkövetett zsarolás bűntettében, valamint 2 rb., egy esetben társtettesként elkövetett önbíráskodás bűntettének kísérletében, és ezért halmazati büntetésül 3 év börtönben végrehajtandó szabadságvesztésre, 1.000.000 forint pénzbüntetésre, 5 évre a mediátori tevékenységtől eltiltásra és 3 év közügyektől eltiltásra ítélte azzal, hogy a vádlott a szabadságvesztésből legkorábban annak kétharmad részének kitöltését követő napon bocsátható feltételes szabadságra.

- dr. P-né B. R. III. r. vádlottat bűnösnek mondta ki felbujtóként elkövetett hivatali visszaélés bűntettében és ezért 500.000 Ft pénzbüntetésre ítélte.

- A. I. IV. r. vádlottat bűnösnek mondta ki 2 rb. hivatali visszaélés bűntettében és ezért 10 hónap – végrehajtásában 2 évi próbaidőre felfüggesztett – szabadságvesztés büntetésre ítélte azzal, hogy annak utólagos elrendelése esetén a végrehajtási fokozat börtön, és abból a vádlott legkorábban annak kétharmad részének kitöltését követő napon bocsátható feltételes szabadságra. Egyszersmind e vádlottat a törvényszék előzetes mentesítésben részesítette.

- A. J. V. r. vádlottat az ellene felbujtóként elkövetett hivatali visszaélés bűntette miatt emelt vád alól felmentette.

 

Rendelkezett a vádlottak által előzetes fogvatartásban és házi őrizetben töltött időnek a szabadságvesztésbe történő beszámításáról, a bejelentett polgári jogi igény érvényesítését egyéb törvényes útra utasította, határozott egyéb járulékos kérdésekről is.

 

Az elsőfokú bíróság ítélete A. J. V. r. vádlott vonatkozásában 2018. július 20. napján jogerőre emelkedett, míg ellene az ügyész az I. r. és a II. r. vádlottak büntetésének súlyosítása, szabadságvesztésük és a közügyektől eltiltás tartamának felemelése, az I. r. vádlott és védője elsődlegesen felmentés, másodlagosan enyhítés érdekében, a II. r., III. és IV. r. vádlottak és védőik felmentés érdekében jelentettek be fellebbezést.

 

A Fővárosi Ítélőtábla az ügyben 2018. december 7. és 14. napján 09,00 órára tűzött ki nyilvános ülést a földszinti díszterembe.

Megjegyzés: A nyilvános ülés határnapjain iratismertetés, perbeszédek, felszólalások, a második napon – előzetes tervek szerint – határozathirdetés várható.

Információ:

Dr. Ujvári Ákos sajtószóvivő

Dr. Gulyás Márta sajtótitkár

Dr. Hazafi Áron sajtótitkár

06 (1) 268-4804

06 (1) 336-5700/5826 mellék

sajto@fovitb.birosag.hu

Egyéb információ: 

A nyilvános ülés dátuma: 2018. december 07. és 14. 09,00 óra (fszt. 3. sz. tárgyalóterem)

Eljáró bíróság: 
CsatolmányMéret
67.27 KB