M. G. és társa - emberölés bűntette

Tárgyalás időpontja: 
2019. május 24. péntek, 09:00
Ügy tárgya: 
emberölés bűntette
Ügyszám: 
5.Bf.62/2019.
Tárgyalás helyszíne: 
1055 Budapest, Markó utca 16.
Tárgyaló: 
fszt. 3. (díszterem)
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

M. G. I. r. és T. A. II. r. vádlott ellen emberölés bűntette miatt indult büntetőeljárás a Budapest Környéki Törvényszéken. Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás lényege a következő.

Sz. Z. K. sértett és M. G. I. r. vádlott 1998-tól közös szórakozásukon, a szerepjátékon keresztül ismerték egymást, közöttük barátság is kialakult. T. A. II. r. vádlottat M. G. I. r. vádlott szintén szerepjátékon keresztül ismerte meg 2008-ban, őt Sz. Z. K. sértettel I. r. vádlott ismertette össze. Sz. Z. K. sértett 2008-tól kezdve anyagi haszonszerzés céljából bűncselekményeket követett el, melyben M. G. I. r. vádlott is részt vett.

A vádlottak és Sz. Z. K. sértett közös időtöltése a szerepjáték volt, melynek elsősorban asztali változatát űzték együtt M. G. I. r. vádlott otthonában. Ilyen célú összejöveteleken részt vett továbbá M. G. I. r. vádlott Pilisszentkereszten, T. A. II. r. vádlott Csobánkán is. A vádlottakra jellemző, hogy életüket a szerepjáték szabályai alapján, a játszott karakterek tulajdonságainak megfelelően élték.

A küzdősportokban jártas volt Sz. Z. K. sértett és T. A. II. r. vádlott is, a sértett önvédelemmel, II. r. vádlott késharcot is magában foglaló harcművészettel foglalkozott. A harcművészetek iránt M. G. I. r. vádlott is érdeklődött.

A vádlottak mindketten antiszemita és cigánygyűlölő nézeteket vallottak, mely M. G. I. r. vádlottat a Sz. Z. K. sértettel való barátságában korábban nem befolyásolta, azonban T. A. II. r. vádlottal való megismerkedését követően - annak Sz. Z. K. sértett származása és vélt nemi identitása miatti gyalázkodása - rá is hatással bírt.

A vádlottak közös vállalkozásba kívántak fogni, melyhez Sz. Z. K. sértett kölcsönt adott nekik. A kölcsön összegét Sz. Z. K. sértett kamattal együtt visszakérte, így a vádlottak vállalkozása meghiúsult, ezért Sz. Z. K. sértettet árulónak tartották. A szerepjátékosok között az árulás a legnagyobb bűn, ezért a vádlottak elhatározták, hogy Sz. Z. K. sértettet megölik. Mivel jövedelem nélkül maradtak, elhatározásukat erősítette az is, hogy Sz. Z. K. sértett a bűncselekmények elkövetése során a továbbiakban M. G. I. r. vádlottat mellőzni akarta, T. A. II. r. vádlott viszont azokban részt kívánt venni.

A vádlottak először Sz. Z. K. sértett megmérgezését kísérelték meg, mely azonban a méreg hatástalansága miatt eredménytelen volt, ezért elhatározták, hogy Sz. Z. K. sértettet az erdőbe csalják, ott őt a késharcban jártas T. A. II. r. vádlott megöli, majd testét elrejtik.

E célból M. G. I. r. vádlott Sz. Z. K. sértettet közös bűncselekmény elkövetése ürügyén 2010. április 17. napján lakásába csalta, ahol őt a két vádlott együtt várta. T. A. II. r. vádlott ekkor már magánál tartott egy meg nem határozható pengehosszúságú kést. A vádlottak meggyőzték Sz. Z. K. sértettet, hogy lepjék meg a szerepjátékon részt vevő közös barátjukat, majd onnan menjenek tovább a tervezett bűncselekményt elkövetni.

A vádlottak és Sz. Z. K. sértett a Kevély-nyeregről a Nagy-Kevély hegyre vivő turistaúton haladtak, majd a vádlottak- előzetes megbeszélésük szerint – Sz. Z. K. sértettől elszakadtak, aki eltévedve több alkalommal hívta mobiltelefonján a helyismerettel rendelkező T. A. II. r. vádlottat, valamint egyszer M. G. I. r. vádlottat is. A hívások sikertelenek voltak, mivel a vádlottak a telefonjukat – ennek, illetve tartózkodási helyük beazonosíthatatlansága érdekében – még Budapesten áramtalanították.

A vádlottak Sz. Z. K. sértett 08.54 órai utolsó sikertelen hívása után Sz. Z. K. sértettre támadtak úgy, hogy őt M. G. I. r. vádlott lefogta, T. A. II. r. vádlott pedig a magával vitt, pontosan meg nem állapítható pengehosszúságú késsel, utólag pontosan meg nem állapítható alkalommal és erővel megszúrta őt. Sz. Z. K. sértettet három szúrás a jobb felkarján, egy szúrás pedig balról föntről jobbra lefelé a hátán érte. Sz. Z. K. sértett halála ekkor biztosan bekövetkezett.

A Budapest Környéki Törvényszék 20.B.82/2017/74. számú, 2018. október 12. napján kelt ítéletével M. G. I. r. és T. A. II. r. vádlottakat bűnösnek mondta ki társtettesként elkövetett emberölés bűntettében, ezért őket életfogytig tartó fegyházbüntetésre és mellékbüntetésül 10 év közügyektől eltiltásra ítélte. Megállapította, hogy M. G. I. r. vádlott legkorábban 25 év büntetés kitöltését követő napon, T. A. II. r. vádlott legkorábban 30 év büntetés kitöltését követő napon bocsátható feltételes szabadságra. Rendelkezett a vádlottak által előzetes fogvatartásban töltött idő szabadságvesztésbe történő beszámításáról, a lefoglalt bűnjelekről és a bűnügyi költség megfizetéséről.

Az elsőfokú bíróság ítélete ellen felmentés végett fellebbezést jelentett be M. G. I. r. vádlott védője, valamint T. A. II. r. vádlott és védője.

A Fővárosi Ítélőtábla az ügyben 2019. május 24. és 29. napján 09,00 órára tűzött ki nyilvános ülést a földszint 3. számú tárgyalóterembe.

Megjegyzés: a 2019. május 24-i és május 29-i nyilvános ülésen az ügyészi és védői perbeszédek hangzottak el, a vádlottak a saját védelmükben és az utolsó szó jogán nem kívántak felszólalni. Az ítélőtábla az ügyben 2019. június 12-én 11 órai kezdettel hirdet határozatot a (Budapest V. kerület, Markó utca 16. szám alatti épület) földszint 3. számú tárgyalótermében.

Eljáró bíróság: