V. P. és társai (Buda-Cash ügy)

Tárgyalás időpontja: 
2019. június 18. kedd, 09:00
Ügy tárgya: 
sikkasztás bűntette és más bűncselekmények
Ügyszám: 
4.Bf.55/2019.
Tárgyalás helyszíne: 
1055 Budapest, Markó utca 16.
Tárgyaló: 
fszt. 3. (díszterem)
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

A Fővárosi Törvényszék a 2018. október 19. napján kihirdetett ítéletével bűnösnek mondta ki V. P. I. rendű vádlottat mint tettest, P. Z. F. II. rendű vádlottat mint felbujtót, továbbá T. P. Á. III. rendű, Gy. J. IV. rendű és P. Gy. V. rendű vádlottakat mint bűnsegédeket folytatólagosan elkövetett sikkasztás bűntettében. Ezért őket egységesen 7 év 6 hónap - börtönben végrehajtandó -  szabadságvesztésre, 10 év gazdasági társaság vezető tisztségviselője foglalkozástól eltiltásra, valamint 8 év közügyektől eltiltásra ítélte azzal, hogy a vádlottak legkorábban a szabadságvesztés kétharmad részének kitöltését követő napon bocsáthatók feltételes szabadságra. A vádlottak által előzetes letartóztatásban valamint házi őrizetben töltött időt a kiszabott szabadságvesztésbe beszámította. A vádlottakkal szemben, továbbá a vagyoni érdekeltek vonatkozásában vagyonelkobzást rendelt el, rendelkezett a bűnjelekről, a bejelentett polgári jogi igényekről és a bűnügyi költség viseléséről.

Az elsőfokú ítélet szerint a vádlottak a Buda-Cash Brókerház ügyfeleinek befektetéseivel, értékpapírjaival részben sajátjukként rendelkeztek, részben pedig eltulajdonították azokat. Az elkövetési érték hozzávetőlegesen 110 milliárd forint. A törvényszék ítéletében megállapította, hogy jelen büntetőeljárásban a vádlottak által elkövetett bűncselekmény sértettje a Buda-Cash Brókerház. A Buda-Cash Brókerház ügyfelei ebben a büntetőeljárásban nem tekinthetők sértetteknek, nem léphettek fel magánfélként, így a polgári jogi igényüket a törvény egyéb útján érvényesíthetik. A bíróság a bűnszervezetben való elkövetést nem találta megállapíthatónak, mivel álláspontja szerint a szervezettség a Brókerház általános tevékenységének velejárója, azt nem a bűncselekmény elkövetése érdekében hozták létre. A bíróság valamennyi vádlott vonatkozásában a szabadságvesztés és a közügyektől eltiltás mellett szükségesnek és indokoltnak látta a vádlottak gazdasági társaság vezető tisztségének viselésétől való eltiltását, mivel a bűncselekményt vezető tisztségükkel visszaélve követték el. A törvényszék a vádlottakkal szemben – a szökés, elrejtőzés veszélyére tekintettel – bűnügyi felügyeletet rendelt el, magatartási szabályként pedig a vádlottak a bíróság által meghatározott területet külön engedély nélkül nem hagyhatják el. A Fővárosi Ítélőtábla mint másodfokú bíróság a 2019. év január hó 22. napján kelt végzésével a vádlottak bűnügyi felügyeletét a másodfokú eljárás befejezéséig elrendelő törvényszéki végzést valamennyi vádlott vonatkozásában helybenhagyta.

Az elsőfokú ítélet ellen az ügyész a vádlottak terhére, a III. tényállási pont tekintetében a tényállás vádirattal egyező megállapítása, valamennyi vádpont tekintetében a vádirat szerinti minősítés, a bűnszervezetben történő elkövetés megállapítása és a kiszabott szabadságvesztés tartamának felemelése érdekében, az I. rendű vádlott és védője enyhítésért valamint a vagyonelkobzást érintő rendelkezések ellen, a vagyoni érdekeltek a velük szemben alkalmazott vagyonelkobzás ellen, a további vádlottak és védőik felmentésért jelentettek be fellebbezést.

A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség az ügyészi fellebbezést változatlanul fenntartotta, a bejelentett fellebbezések közül kizárólag dr. H. L. vagyoni érdekeltét tartotta alaposnak. Az elsőfokú ítéletet részben megalapozatlannak tartotta, amelynek kiküszöbölésére bizonyítás felvételét és tárgyalás tartását indítványozta.

Az ítélőtábla az ügyet tárgyalásra tűzte ki, az első határnapra tanúkat idézett.

Eljáró bíróság: 
CsatolmányMéret
111.03 KB