A Fővárosi Ítélőtábla 2020. októberi büntetőügyei

Tárgyalás időpontja: 
2020. október 1. csütörtök, 08:00
Tárgyalás helyszíne: 
1027 Budapest, Fekete Sas u. 3.
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

                                                        Tájékoztató

A Fővárosi Ítélőtábla elnöke által kiadott 2020.El.II.B.43. számú szabályzat értelmében a járványügyi készültségre tekintettel a hallgatóságként megjelenni kívánó személyek a bíróság épületébe kizárólag előzetes regisztrációt követően léphetnek be. Előzetes regisztráció legkésőbb az eljárási cselekmény időpontját megelőző huszonnégy óránál korábbi időpontban terjeszthető elő a Fővárosi Ítélőtábla Polgári Tájékoztató Irodájánál a (06 1) 336-5843-as telefonszámon vagy a regisztracio_fovitb@birosag.hu e-mail címen az ügy beazonosításához szükséges adatok megjelölésével.

Tisztelettel kérjük a hallgatóságként megjelenni kívánó személyeket, köztük a sajtó képviselőit, hogy a tárgyalásokon és nyilvános üléseken való részvételi szándékukat a fentieknek megfelelően szíveskedjenek előre jelezni. A nyilvánosság teljeskörű tájékoztatása érdekében a tárgyalási jegyzékben feltüntetjük a zárt eljárási formában megtartott tanácsüléseket, amelyeken az eljárási törvény értelmében csak a bírói tanács tagjai és – szükség esetén –  a jegyzőkönyvvezető vehet részt. Ebben az esetben a felülbírálat az iratok tartalma alapján történik. A fellebbviteli döntés meghozatalát követően a Fővárosi Ítélőtábla a tanácsülésen elintézett ügyekben is sajtóközleményt ad ki. Az eredetileg tanácsülésre kitűzött ügyekben – az arra jogosultak indítványára vagy hivatalból – az ítélőtábla nyilvános ülésre vagy tárgyalásra térhet át, a tárgyalási jegyzéket az esetleges változásoknak megfelelően folyamatosan aktualizáljuk.

A Fővárosi Ítélőtábla épületeibe való belépés és a benntartózkodás kizárólag a Fővárosi Ítélőtábla elnöke által meghatározott, a https://fovarosiitelotabla.birosag.hu/ oldalon  olvasható járványügyi rendelkezések betartásával történhet.

Üdvözlettel,

Fővárosi Ítélőtábla

Sajtótitkárság

Eljáró bíróság: