A Fővárosi Ítélőtábla 2020. novemberi polgári ügyei

Tárgyalás időpontja: 
2020. november 2. hétfő, 07:30
Tárgyalás helyszíne: 
1027 Budapest, Fekete Sas u. 3.
Ügyszak: 
Polgári
Összegzés: 

Tájékoztató hallgatóság számára

A Fővárosi Ítélőtábla elnöke által kiadott 2020.El.II.B.43. számú szabályzat értelmében a járványügyi készültségre tekintettel a hallgatóságként megjelenni kívánó személyek a bíróság épületébe kizárólag előzetes regisztrációt követően léphetnek be. Előzetes regisztráció legkésőbb az eljárási cselekmény időpontját megelőző huszonnégy óránál korábbi időpontban terjeszthető elő a Fővárosi Ítélőtábla Polgári Tájékoztató Irodájánál a (06 1) 336-5843-as telefonszámon vagy a regisztracio_fovitb@birosag.hu e-mail címen az ügy beazonosításához szükséges adatok megjelölésével.

Tisztelettel kérjük a hallgatóságként megjelenni kívánó személyeket, köztük a sajtó képviselőit, hogy a tárgyalásokon és nyilvános üléseken való részvételi szándékukat a fentieknek megfelelően szíveskedjenek előre jelezni. A nyilvánosság teljeskörű tájékoztatása érdekében a tárgyalási jegyzékben feltüntetjük a zárt eljárási formában megtartott tanácsüléseket, amelyeken az eljárási törvény értelmében csak a bírói tanács tagjai és – szükség esetén –  a jegyzőkönyvvezető vehet részt. Ebben az esetben a felülbírálat az iratok tartalma alapján történik.

A Fővárosi Ítélőtábla épületeibe való belépés és a benntartózkodás a Fővárosi Ítélőtábla elnöke által meghatározott, a https://fovarosiitelotabla.birosag.hu/ oldalon olvasható járványügyi rendelkezések betartásával történhet. A szájat és az orrot folyamatosan eltakaró maszk, valamint a kihelyezett kézfertőtlenítő szer használata kötelező. A személyek között 2 méteres védőtávolságot kell tartani az épületben tartózkodás teljes időtartama alatt, a tárgyalótermek előterében, valamint a folyosókon várakozni csak a feltétlenül szükséges ideig lehet.

Eljáró bíróság: