E. M. műkincsek tulajdonjogának megállapítása iránti pere

Tárgyalás időpontja: 
2021. január 13. szerda, 09:00
Ügy tárgya: 
Tulajdonvédelem
Ügyszám: 
7.Pf.20.731/2020.
Tárgyalás helyszíne: 
1027 Budapest, Fekete Sas u. 3.
Tárgyaló: 
Fszt. VI. tárgyalóterem
Ügyszak: 
Polgári
Összegzés: 

A felperes az I. rendű alperessel szemben előterjesztett keresetében – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 5:13. § (3) bekezdésére hivatkozással – a keresetlevél 2. és 3. számú mellékletében felsorolt műtárgyak tekintetében tulajdonjoga megállapítását kérte. A III. rendű alperessel szemben előterjesztett – a Ptk. 5:36. § (2) bekezdésére alapított – keresete arra irányult, hogy a bíróság kötelezze a III. rendű alperest mint jogalap nélküli birtokost a keresetlevél 30. számú mellékletében felsorolt műtárgyak IV. rendű alperes részére történő kiadására. A IV. rendű alperest a keresetlevél 2. számú mellékletében felsorolt műtárgyak tekintetében a letéti szerződés teljesítésére – így különösen a 30. számú mellékletben felsorolt műtárgyak visszaadása esetén azok visszaszállítására, újbóli őrzésbe vételére, illetőleg a IV. rendű alperesnél lévő műtárgyak további őrzésére, a letéti alapleltárban való nyilvántartására és azok jogosulatlan harmadik személyek részére történő kiadásuktól való tartózkodásra – kérte kötelezni.

Az elsőfokú bíróság ítéletével elutasította a keresetet.

A tulajdonjog megállapítása iránt előterjesztett keresetet az elsőfokú bíróság érdemi vizsgálat nélkül elutasította, arra hivatkozással, hogy hiányoznak a megállapítási kereset előterjesztésének a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (régi Pp.) 123. §-ában meghatározott konjunktív feltételei.

A további kereseti kérelmek vizsgálata során a tulajdonosi láncolat fennállását az elsőfokú bíróság nem látta megállapíthatónak; álláspontja szerint e nélkül a felperest nem illeti meg az a jog, hogy a keresetben megjelölt műtárgyak tulajdonjoga védelmében fellépjen, ezért a III. rendű alperessel szemben a keresetet – aktív perbeli legitimáció hiányában – utasította el.

Megállapította az elsőfokú bíróság azt is, hogy nincs olyan letéti szerződés, amelynek a teljesítését kérhetné a felperes.

Az elsőfokú bíróság rámutatott, hogy az állami tulajdonszerzés a hitbizományok megszüntetéséről szóló 1982. évi VII. törvény 2. §-a alapján a törvény erejénél fogva (ex lege) bekövetkezett, azaz az I. rendű alperes a törvény hatályba lépésének az időpontjában tulajdonjogot szerzett a perbeli műkincseken, ezért a IV. rendű alperessel szemben előterjesztett keresetet sem találta alaposnak.

Az elsőfokú bíróság ítélete ellen az felperes és az I. rendű alperes jelentett be fellebbezést.

A felperes elsődlegesen az elsőfokú bíróság ítéletének hatályon kívül helyezését és az elsőfokú bíróság új eljárásra utasítását kérte (kiemelte, hogy az elsőfokú bíróság a korábbi felfüggesztő végzésben írt jogi indokoknak ellentmondva, az eljárási szabályokat megszegve döntött a per folytatásáról); másodlagosan az ítélet megváltoztatását, és a keresetnek helyt adó döntés meghozatalát kérte.

Az I. rendű alperes fellebbezésében az elsőfokú bíróság ítéletének a részbeni megváltoztatását, és a részére megítélt perköltség összegének a felemelését kérte.

A Fővárosi Ítélőtábla a fellebbezési tárgyalást 2021. január 13. napján 9 órára tűzte ki.

A nyilvános ülésen való részvétel a járványügyi helyzetre tekintettel előzetes regisztrációhoz kötött, ennek feltételeiről az alábbi link alatt olvashat: https://fovarosiitelotabla.birosag.hu/targyalasi-jegyzek/20210104/fovaro... .

További információ:

dr. Tóthné dr. Pölöskei Eszter sajtótitkár – Elnökség 06 (1) 268-4819

sajto@@fovitb.birosag.hu

Eljáró bíróság: