A Fővárosi Ítélőtábla 2021. szeptemberi büntetőügyei

Tárgyalás időpontja: 
2021. szeptember 1. szerda, 09:00
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

A Fővárosi Ítélőtábla 2021. szeptemberi sajtós büntetőügyeinek jegyzéke a csatolt dokumentumban olvasható.

Egyéb információ: 

Tájékoztató hallgatóság számára

A szigorított védekezés megszűnésével, 2021. április 20. napjától ismét lehetőség van a Fővárosi Ítélőtáblán megtartott nyilvános eljárási cselekményeken (tárgyalás, nyilvános ülés) való részvételre az alábbi feltételekkel.

A közérdeklődésre számot tartó, bíróság által foganatosított nyilvános eljárási cselekményen hallgatóságként való megjelenésnek nem feltétele a regisztráció, azonban az eljárási cselekménynek helyet adó helyiség (tárgyalóterem) méretének és a távolságtartási szabályoknak a figyelembevételével a részvételt a Fővárosi Ítélőtábla csak azon személyek részére tudja biztosítani, akik a Fővárosi Ítélőtábla Polgári Tájékoztató Irodájánál a (06 1) 336-5843-as telefonszámon vagy a regisztracio_fovitb@birosag.hu e-mail címen az ügy beazonosításához szükséges adatok megjelölésével előzetesen regisztrálnak, és azt a Fővárosi Ítélőtábla visszaigazolta. Kérjük a hallgatóságként megjelenni kívánó személyeket, köztük a sajtó képviselőit, hogy a tárgyalásokon és a nyilvános üléseken való részvételi szándékukat a fentieknek megfelelően szíveskedjenek előre jelezni. A lefoglalt tárgyalóterem kapacitásától függően az ügyben eljáró tanács elnöke előzetesen meghatározza a beléptethető személyek számát annak érdekében, hogy az előírt védőtávolság megtartható legyen. A regisztrációs kérelmek feldolgozása érkezési sorrendben történik, az engedélyezett létszámon felüli kérelmeket a Tájékoztató Iroda visszautasítja.

A nyilvánosság teljeskörű tájékoztatása érdekében a tárgyalási jegyzékben feltüntetjük a zárt eljárási formában megtartott tanácsüléseket, amelyeken az eljárási törvény értelmében csak a bírói tanács tagjai és a jegyzőkönyvvezető vehet részt. A felülbírálat ekkor az iratok tartalma alapján történik. Az eredetileg tanácsülésre kitűzött ügyekben – az arra jogosultak indítványára vagy hivatalból – az ítélőtábla nyilvános ülésre vagy tárgyalásra térhet át. Ennek ellenkezője is előfordulhat, az eredetileg nyilvános ülésre vagy tárgyalásra kitűzött ügyekben a bíróság – járványügyi intézkedésre vagy az egészségügyi válsághelyzettel összefüggő más okra figyelemmel – a felek hozzájárulásával tanácsülésen fejezheti be az ügyet. Ez esetben a bíróság nem hirdeti ki az ügydöntő határozatot, azt az írásba foglalt határozat kézbesítése útján közli a felekkel.

A tárgyalási jegyzéket az esetleges változásoknak megfelelően folyamatosan aktualizáljuk. Kérjük a hallgatóságként megjelenni kívánó személyeket ennek figyelemmel kísérésére.

A Fővárosi Ítélőtábla épületeibe való belépés és a benntartózkodás a Fővárosi Ítélőtábla elnöke által meghatározott, a https://fovarosiitelotabla.birosag.hu/ oldalon olvasható járványügyi rendelkezések betartásával történhet. A kihelyezett kézfertőtlenítő szer használata kötelező, a szájat és az orrot folyamatosan eltakaró maszk viselése nem kötelező, de ajánlott. A személyek között 2 méteres védőtávolságot kell tartani az épületben tartózkodás teljes időtartama alatt, a tárgyalótermek előterében és a folyosókon csak a feltétlenül szükséges ideig lehet várakozni.

Az eljárási cselekményeken való részvétel és az ítélőtábla épületébe történő belépés szabályai az aktuális járványügyi intézkedésektől függően változhatnak.

Üdvözlettel,

Fővárosi Ítélőtábla

Sajtótitkárság

Eljáró bíróság: