D. Cs. - "csantavéri mészáros"

Tárgyalás időpontja: 
2021. november 3. szerda, 09:00
Ügy tárgya: 
emberölés bűntette és más bűncselekmények
Ügyszám: 
5.Bf.126/2021.
Tárgyalás helyszíne: 
1027 Budapest, Fekete Sas utca 3. szám alatti épület
Tárgyaló: 
I. emelet II. számú tárgyalóterem
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

A Fővárosi Törvényszék a 2021. március 03. napján kihirdetett ítéletével D. Cs. vádlottat előre kitervelten és több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntette, 3 rendbeli lőfegyverrel és lőszerrel visszaélés bűntette, valamint 4 rendbeli felbújtóként elkövetett közokirat-hamisítás bűntette miatt életfogytig tartó – fegyházban végrehajtandó – szabadságvesztésre és 10 évi közügyektől eltiltásra ítélte azzal, hogy a szabadságvesztésből legkorábban 40 év után bocsátható feltételes szabadságra. Az eljárás során felmerült bűnügyi költségből több, mint 16 millió forint megfizetésére kötelezte a vádlottat.

Az elsőfokú bíróság nem jogerős ítéletében megállapított tényállás lényege szerint szerint a terhelt 2018 júliusában Amszterdamban egy kávézóban előre kitervelten fejbe lőtt egy ott tartózkodó horvát állampolgárt, aki ennek következtében elhunyt. 2018 szeptemberében egy budapesti bevásárlóközpont mögötti területen egy magyar vállalkozót szintén fejbe lőtt, őt kokain vásárlás ürügyén csalta a helyszínre. A sértett holttestét egy közeli patakba húzta, majd a személyes irataival, mobiltelefonjával és táskájával távozott a helyszínről. A fentieken kívül a vádlott 2019 márciusi  elfogását  megelőzően  megszerzett  több  olyan  lőfegyvert  és  lőszert,  amelyek  tartására  engedéllyel nem rendelkezett. Ezen felül saját részére hamis okiratokat is készíttetett, amelyeket bujkálása során a felelősségre vonásának és elfogásának elkerülése érdekében használt fel.

A bíróság a büntetés kiszabásakor súlyosító körülményként értékelte a halmazatot, azt, hogy a terhelt mindkét élet elleni cselekmény elkövetésekor gátlástalanul – Hollandiában ráadásul nappal, nagy nyilvánosság előtt, a köznyugalmat megzavarva –, hidegvérrel gyilkolt, megbánást az eljárás során nem  tanúsított,  valamint  korábban  szintén  emberölés  miatt  volt  elítélve.  A  bíróság  enyhítő körülményt nem észlelt, figyelemmel arra, hogy azt a cselekményét, amelyet beismert, nem is tudta volna tagadni, hiszen az elkövetést videófelvétel rögzítette.

Mindezek alapján a bíróság a vádlottat a cselekmény tárgyi súlya, valamint a személyiségéből adódó társadalomra  való  veszélyessége  miatt  életfogytig  tartó  szabadságvesztésre  ítélte  azzal,  hogy legkorábban 40 év után bocsátható feltételes szabadságra.

Az elsőfokú  ítélettel  szemben az  ügyészség  képviselője  a  feltételes  szabadságra  bocsátás  kizárásának megállapítása érdekében, míg a vádlott és védője felmentésért és enyhítésért jelentett be fellebbezést. 

A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség az ügyészi fellebbezést fenntartotta, a védelmi fellebbezéseket nem tartotta alaposnak.

Az ítélőtábla az ügyben 2021. november 03. és 17. napján 09,00 órára tűzött ki nyilvános ülést a 1027 Budapest, Fekete Sas utca 3. szám alatti épület I. emelet II. számú tárgyalótermébe.

A vádlott a nyilvános ülésen nem személyesen, hanem a büntetés-végrehajtási intézettel összekapcsolt telekommunikációs eszköz használatával vesz részt. A második határnapon az ügy befejezése várható.

A regisztráció nem feltétel, azonban a tárgyalóterem méretének és a távolságtartási szabályoknak a figyelembevételével a részvételt a Fővárosi Ítélőtábla csak azon személyek részére tudja biztosítani, akik a Polgári Tájékoztató Irodánál a (06 1) 336-5843-as telefonszámon vagy a regisztracio_fovitb@birosag.hu e-mail címen az ügy beazonosításához szükséges adatok megjelölésével előzetesen  regisztrálnak, és azt az ítélőtábla visszaigazolta. A Fővárosi Ítélőtábla épületébe történő belépéskor és az ott-tartózkodás ideje alatt mindenki köteles orvosi maszkot vagy munkavédelmi maszkot vagy textil, illetve más anyagból készült maszkot olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

Eljáró bíróság: 
CsatolmányMéret
167.71 KB