Sz. Sz. - budapesti iskola igazgatóhelyettese

Tárgyalás időpontja: 
2021. november 24. szerda, 09:00
Ügy tárgya: 
szexuális kényszerítés bűntette és más bűncselekmények
Ügyszám: 
3.Bhar.90/2021.
Tárgyalás helyszíne: 
1027 Budapest, Fekete Sas utca 3. szám alatti épület
Tárgyaló: 
I. emelet IV. számú tárgyalóterem
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

A Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság a 2019. október 03-án kihirdetett ítéletével bűnösnek mondta ki Sz. Sz. vádlottat folytatólagosan elkövetett szexuális kényszerítés bűntettében és 4 rendbeli kiskorú veszélyeztetése bűntettében. Ezért őt – halmazati büntetésül – 4 év 3 hónap szabadságvesztésre, 5 év közügyektől eltiltásra és 5 év, a 18. életévét be nem töltött személy neveléséhez, felügyeletéhez, gondozásához és gyógykezeléséhez kapcsolódó foglalkozás gyakorlásától és egyéb ilyen tevékenység végzésétől eltiltásra ítélte. A szabadságvesztés végrehajtási fokozatát börtönben határozta meg. Megállapította, hogy a vádlott a büntetés kétharmad részének a kitöltését követő napon bocsátható feltételes szabadságra.

Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás lényege szerint az igazgató-helyettesi pozicíóban lévő vádlott 2012 júniusa és 2017 januárja között a pedagógusként rá háruló kötelezettségeit megszegve, a felügyelete alatt álló, vele szemben kiszolgáltatott helyzetben lévő diákokkal a tanár-diák kapcsolaton túlmenő bizalmi viszonyt alakított ki. A hivatásából eredő tekintélyét felhasználva törekedett arra, hogy a kiskorú fiúkkal szexuális kapcsolatot létesítsen. Ennek érdekében hosszabb időn keresztül szexuális tartalmú üzeneteket küldött nekik.

Az elsőfokú ítélet ellen az ügyész hosszabb tartamú szabadságvesztés büntetés, foglalkozás gyakorlásától eltiltás és közügyektől eltiltás kiszabása végett, a vádlott az ítélet egésze ellen, védője elsődlegesen felmentésért, másodlagosan enyhítésért jelentett be fellebbezést.

A másodfokon eljárt Fővárosi Törvényszék a 2021. január 20-án kihirdetett ítéletével az elsőfokú ítéletet megváltoztatta. A vádlottal szemben a folytatólagosan elkövetett szexuális kényszerítés bűntette tekintetében, mivel a 18. életévét betöltött sértett magándindítványt nem terjesztett elő, az elsőfokú ítéletet hatályon kívül helyezte és az emiatt indult bűntetőeljárást megszüntette. A terhén megállapított 4 rendbeli kiskorú veszélyeztetésének bűntette közül egy cselekményt szexuális kényszerítés bűntettének minősített, mert a sértetti vallomás és a szakértői vélemény alapján kétséget kizáróan ez a bűncselekmény volt megállapítható. A foglalkozás gyakorlásától való eltiltás tartamát végleges hatályúra súlyosította. A törvényszék sem további súlyosításra, sem   enyhítésre nem látott lehetőséget, ezért az elsőfokú ítéletet egyebekben helybenhagyta.

A másodfokú ítéletet az ügyészség tudomásul vette, ellene a vádlott és védője az egyik cselekmény miatti megszüntető rendelkezésre figyelemmel enyhítésért fellebbeztek.

A fellebbviteli főügyészség a védelmi fellebbezéseket nem tartotta alaposnak, a másodfokú ítélet helybenhagyását indítványozta.

Az ítélőtábla az ügyben 2021. november 24. napján 09,00 órára tűzött ki nyilvános ülést a 1027 Budapest, Fekete Sas utca 3. szám alatti épület I. emelet IV. számú tárgyalótermébe.

A regisztráció nem feltétel, azonban a tárgyalóterem méretének és a távolságtartási szabályoknak a figyelembevételével a részvételt a Fővárosi Ítélőtábla csak azon személyek részére tudja biztosítani, akik a Polgári Tájékoztató Irodánál a (06 1) 336-5843-as telefonszámon vagy a regisztracio_fovitb@birosag.hu e-mail címen az ügy beazonosításához szükséges adatok megjelölésével előzetesen  regisztrálnak, és azt az ítélőtábla visszaigazolta.

Dr. Ujvári Ákos sajtószóvivő

Dr. Hazafi Áron sajtótitkár – Büntető Kollégium

06 (1) 268-4830

06 (1) 336-5711

sajto@fovitb.birosag.hu

Eljáró bíróság: 
CsatolmányMéret
167.86 KB