A FŐVÁROSI ÍTÉLŐTÁBLA 2022. ÁPRILISI BÜNTETŐÜGYEI (FRISSÍTETT!)

Tárgyalás időpontja: 
2022. április 1. péntek, 09:00
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

A Fővárosi Ítélőtábla 2022. áprilisi sajtós büntetőügyeinek jegyzéke a csatolt dokumentumban olvasható.

Tájékoztató hallgatóság számára

A Fővárosi Ítélőtáblán megtartott nyilvános eljárási cselekményeken (tárgyalás, nyilvános ülés) való részvételre az alábbi feltételekkel van lehetőség.

A közérdeklődésre számot tartó, bíróság által foganatosított nyilvános eljárási cselekményen hallgatóságként való megjelenésnek nem feltétele a regisztráció, azonban az eljárási cselekménynek helyet adó helyiség (tárgyalóterem) méretének és a távolságtartási szabályoknak a figyelembevételével a részvételt a Fővárosi Ítélőtábla csak azon személyek részére tudja biztosítani, akik a Fővárosi Ítélőtábla Polgári Tájékoztató Irodájánál a (06 1) 336-5843-as telefonszámon vagy a regisztracio_fovitb@birosag.hu e-mail címen az ügy beazonosításához szükséges adatok megjelölésével előzetesen regisztrálnak, és azt a Fővárosi Ítélőtábla visszaigazolta. Kérjük a hallgatóságként megjelenni kívánó személyeket, köztük a sajtó képviselőit, hogy a tárgyalásokon és a nyilvános üléseken való részvételi szándékukat a fentieknek megfelelően szíveskedjenek előre jelezni. A lefoglalt tárgyalóterem kapacitásától függően az ügyben eljáró tanács elnöke előzetesen meghatározza a beléptethető személyek számát annak érdekében, hogy az előírt védőtávolság megtartható legyen. A regisztrációs kérelmek feldolgozása érkezési sorrendben történik, az engedélyezett létszámon felüli kérelmeket a Tájékoztató Iroda visszautasítja.

A nyilvánosság teljeskörű tájékoztatása érdekében a tárgyalási jegyzékben feltüntetjük a zárt eljárási formában megtartott tanácsüléseket, amelyeken az eljárási törvény értelmében csak a bírói tanács tagjai és a jegyzőkönyvvezető vehet részt. A felülbírálat ekkor az iratok tartalma alapján történik. Az eredetileg tanácsülésre kitűzött ügyekben – az arra jogosultak indítványára vagy hivatalból – az ítélőtábla nyilvános ülésre vagy tárgyalásra térhet át. Ennek ellenkezője is előfordulhat, az eredetileg nyilvános ülésre vagy tárgyalásra kitűzött ügyekben a bíróság – járványügyi intézkedésre vagy az egészségügyi válsághelyzettel összefüggő más okra figyelemmel – a felek hozzájárulásával tanácsülésen fejezheti be az ügyet. Ez esetben a bíróság nem hirdeti ki az ügydöntő határozatot, azt az írásba foglalt határozat kézbesítése útján közli a felekkel.

A tárgyalási jegyzéket az esetleges változásoknak megfelelően folyamatosan aktualizáljuk. Kérjük a hallgatóságként megjelenni kívánó személyeket ennek figyelemmel kísérésére.

A Fővárosi Ítélőtábla épületébe történő belépéskor és az ott-tartózkodás ideje alatt – a kezelőirodai iratbetekintés kivételével – nem kötelező, de megengedett az orvosi, munkavédelmi, textil, illetve más anyagból készült maszk (a továbbiakban: orrot és a szájat folyamatosan elfedő maszk) viselése. Az épületbe belépni kizárólag a kihelyezett kézfertőtlenítő használatát követően lehetséges.

Az épületbe történő belépés során a biztonsági személyzet az orrot és a szájat folyamatosan elfedő maszk levételét rendelheti el a személyazonosság megállapítása céljából, annak időtartamára.

Az eljárási cselekményeken való részvétel és az ítélőtábla épületébe történő belépés szabályai az aktuális járványügyi intézkedésektől függően változhatnak.

Üdvözlettel,

Fővárosi Ítélőtábla

Sajtótitkárság

Eljáró bíróság: 
CsatolmányMéret
192.55 KB