A Fővárosi Ítélőtábla 2022. júniusi polgári ügyei

Tárgyalás időpontja: 
2022. június 2. csütörtök, 10:30
Tárgyalás helyszíne: 
1027 Budapest, Fekete Sas u. 3.
Ügyszak: 
Polgári
Összegzés: 

A Fővárosi Ítélőtábla 2022. júniusi sajtós polgári ügyeinek jegyzéke a csatolt dokumentumban olvasható.

Tájékoztató hallgatóság számára

Egyéb információ: 

A Fővárosi Ítélőtábla elnöke által kiadott 2020.El.II.B.51. számú szabályzat értelmében a járványügyi készültségre tekintettel a közérdeklődésre számot tartó, bíróság által foganatosított nyilvános eljárási cselekményen hallgatóságként való megjelenésnek nem feltétele a regisztráció, azonban az eljárási cselekménynek helyet adó helyiség (tárgyaló) méretének és a távolságtartási szabályoknak a figyelembevételével a részvételt a Fővárosi Ítélőtábla csak azon személyek részére tudja biztosítani, akik a Polgári Tájékoztató Irodán telefonon vagy elektronikus úton előzetesen regisztrálták részvételi szándékukat, és azt a Fővárosi Ítélőtábla – a jelentkezési sorrend alapján – visszaigazolta.

Előzetes regisztráció legkésőbb az eljárási cselekmény időpontját megelőző huszonnégy óránál korábbi időpontban terjeszthető elő a Fővárosi Ítélőtábla Polgári Tájékoztató Irodájánál a (06-1) 336-5843-as telefonszámon vagy a regisztracio_fovitb@birosag.hu e-mail címen az ügy beazonosításához szükséges adatok megjelölésével. Kérjük a hallgatóságként megjelenni kívánó személyeket, köztük a sajtó képviselőit, hogy a tárgyalásokon és a nyilvános üléseken való részvételi szándékukat a fentieknek megfelelően szíveskedjenek előre jelezni. A lefoglalt tárgyalóterem kapacitásától függően az ügyben eljáró tanács elnöke előzetesen meghatározza a beléptethető személyek számát annak érdekében, hogy az előírt védőtávolság megtartható legyen. A regisztrációs kérelmek feldolgozása érkezési sorrendben történik, az engedélyezett létszámon felüli kérelmeket a Polgári Tájékoztató Iroda visszautasítja.

A nyilvánosság teljeskörű tájékoztatása érdekében a tárgyalási jegyzékben feltüntetjük a zárt eljárási formában megtartott tanácsüléseket, amelyeken az eljárási törvény értelmében csak a bírói tanács tagjai és – szükség esetén – a jegyzőkönyvvezető vehet részt. Ebben az esetben a felülbírálat az iratok tartalma alapján történik. Az eredetileg tanácsülésre kitűzött ügyekben – az arra jogosultak indítványára vagy hivatalból – a Fővárosi Ítélőtábla nyilvános ülésre vagy tárgyalásra térhet át, a tárgyalási jegyzéket az esetleges változásoknak megfelelően folyamatosan aktualizáljuk.

A Fővárosi Ítélőtábla Budapest, Fekete Sas utca 3. szám alatti épületébe való belépés és a benntartózkodás a Fővárosi Ítélőtábla elnöke által meghatározott, a https://fovarosiitelotabla.birosag.hu/ oldalon olvasható járványügyi rendelkezések betartásával történhet. A szájat és az orrot folyamatosan eltakaró maszk használata a kezelőirodai iratbetekintés kivételével nem kötelező, de megengedett, azonban a kihelyezett kézfertőtlenítő szer használata kötelező. A személyek között 2 méteres védőtávolságot kell tartani az épületben tartózkodás teljes időtartama alatt, a tárgyalótermek előterében, valamint a folyosókon várakozni csak a feltétlenül szükséges ideig lehet.

Üdvözlettel,

Fővárosi Ítélőtábla

Sajtótitkárság

Eljáró bíróság: