Új határnap! dr. Sz. R. -befolyással üzérkedés bűntette és más bűncselekmény

Tárgyalás időpontja: 
2024. január 16. kedd, 11:00
Ügy tárgya: 
befolyással üzérkedés bűntette és más bűncselekmény
Ügyszám: 
2.Bf.183/2023.
Tárgyalás helyszíne: 
1027 Budapest, Fekete Sas utca 3. szám alatti épület
Tárgyaló: 
I. emelet II. számú tárgyalóterem
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

Az első fokon eljárt Fővárosi Törvényszék a 2023.március hó 7. napján tartott előkészítő ülésen kihirdetett ítéletével dr. Sz. R. III. r. vádlottat bűnösnek mondta ki befolyással üzérkedés bűntettében, bűnsegédként elkövetett befolyással üzérkedés bűntettében és ügyvédi visszaélés bűntettében ezért 1 év 6 hónap fogházban végrehajtandó szabadságvesztésre,1 év közügyektől eltiltásra,6 év ügyvédi foglalkozástól eltiltásra és 5.000.000 Ft pénzbüntetésre ítélte. Úgy rendelkezett, hogy az III. r. vádlott legkorábban a szabadságvesztés büntetés kétharmad részének kitöltését követő napon bocsátható feltételes szabadságra. Rendelkezett az I r. vádlott által előzetes fogvatartásban töltött időnek a kiszabott szabadságvesztésbe történő beszámításáról. C.A.IX. r. vádlottat 7 rb. folytatólagosan elkövetett hivatali vesztegetés bűntette miatt 1 év - végrehajtásában 3 évi próbaidőre felfüggesztett – végrehajtása esetén börtönben végrehajtandó szabadságvesztésre ítélte. IX. r. vádlott vonatkozásában úgy rendelkezett, hogy a szabadságvesztés végrehajtásának elrendelése esetén a szabadságvesztés büntetés kétharmad részének kitöltését követő napon bocsátható feltételes szabadságra.

Az ítéletet az ügyész tudomásul vette, míg dr. Sz. R.  III. r. vádlott az ítélet szóbeli indokolásával szemben, C.A. IX. r. vádlott és védője enyhítésért jelentettek be fellebbezést.

A bűnösség alapját képező tényállás lényege:

C.A. IX. r. vádlott 3 cége munkaerőkölcsönzéssel foglakozott. A Fővárosi Törvényszéken jelenleg is folyamatban lévő büntetőügy vádlottjai 2019. augusztusában egy belvárosi étteremben, felajánlották IX. r. vádlottnak, hogy ügyvéd ismerősük a NAV-nál, illetve a belügyminiszternél fennálló kapcsolatai révén, anyagi ellenszolgáltatásért cserébe hivatalos személyek befolyásolásával el tudja intézni, hogy a cégei ellen ne induljanak a NAV-nál eljárások, illetve az estlegesen már megindult NAV-os eljárások a cégei számára kedvezően fejeződjenek be.

Az említett ügyvéd irodájában 2019. augusztus 29.napján C.A. IX. r vádlott megjelent, ahol az ügyvéd megerősítette a fenti információt.  Egy későbbi időpontban az ügyvéd irodájában - a közbenjárást felajánló másik két személy jelenlétében- közölte C.A. IX. r. vádlottal ,hogy havi 12 millió forint ellenében hivatalos személyek befolyásolásával, nekik pénzt juttatva elintézi, hogy a IX. r vádlott cégei ellen ne induljanak eljárások,  illetve azok kedvező elbírálásban részesüljenek Ennek alátámasztására  az érintett ügyvéd hivatalos iratnak látszó iratokat mutatott be C.A. részére arról, hogy mindhárom cége ellen NAV eljárások vannak folyamatban.

2019.szeptember elején az addigi ügyintézésért a befolyásolást ígérő személyek további 6 millió forintot kértek C.A. -tól, mely összeg a tököli reptéren átadásra is került.

Ettől kezdődően    IX. r. vádlott a budapesti Aréna Plázában havonta kifizette a kért 12 millió forintot is.

2020. januárjától a IX. r. vádlott cégei számára védelmet ígérő személyek az addigi 12 millió forint helyett havi 20 millió forintot kértek ellenszolgáltatásként, melyet IX. r. vádlott három hónapon át fizetett.

C.A. IX. r. vádlott összesen 102 millió forintot fizetett ki abban a tudatban, hogy ezt az összeget a cégeivel szembeni adóhatósági eljárásban eljáró hivatalos személyek kapják meg, az részükre lesz tovább juttatva.

2019. szeptemberében a fent említett személyek közül ketten elhatározták, hogy elhitetik C.A. vádlottal, hogy vele szemben a NAV, a Nemzeti Nyomozó Iroda és a Nemzetbiztonsági Hivatal is eljárásokat folytat.  Ennek alátámasztására látszólag az említett hatóságok által készített iratok kerültek bemutatásra IX. r. vádlottnak azzal, hogy ellenszolgáltatás fejében ezen eljárások kedvező alakításában is közre tudnak működni.

Egyikük közölte C.A. IX. r.  vádlottal, hogy amennyiben kifizet részére és a már említett NAV-os eljárásokban is közreműködő ügyvédnek, illetve egy harmadik személynek 100-100 ezer eurót, valamint rajtuk keresztül a Nemzeti Nyomozó Iroda, a Nemzetbiztonsági Hivatal és a NAV meg nem nevezett beosztottja részére 500-500 eurót, úgy e hivatalos személyek elintézik, hogy a fenti eljárások C.A. és cégei vonatkozásában megszüntetésre kerüljenek.

C.A. IX. r. vádlott az így kért összesen 1,8 millió eurót három részletben megfizette a befolyásolást ígérő személyek egyikének, akitől a hivatkozott ügyvéd is átvett 500.000 eurót.

C.A IX. r. vádlottal szemben a NAV költségvetési csalás bűntette miatt indított eljárást. A IX. r. vádlottól a fentiekben részletezettek szerint az eljárásokban közreműködésért ellenszolgálgatást kérő és azt átvevő egyik személy kérésére dr.SZ R. III. r. vádlott ügyvédként elvállalta C.A. büntetőeljárásban történő védelmét, amiért a közreműködést ígérő személytől 5 millió forintban részesült.

Miután a közreműködést ígérő P.R. értesült arról, hogy C.A. IX.  r. vádlott egyezség iránti kezdeményezést kíván tenni az ügyészségnél, melynek keretében rá nézve terhelő vallomást tehet, 2020. júliusában dr. Sz. R. III. r. vádlott 10 millió forintot kért a közreműködést ígérő P.R.-től annak kiderítése érdekében, hogy C. A. IX. r. vádlott ügyészségi meghallgatására sor került-e. Dr. Sz. R. a pénzt arra hivatkozva kérte, hogy az ügyésznek pénzt adva szerzi meg a fenti információkat, azonban dr. Sz. R. ügyvéd ajánlatát P.R. elutasította.

Dr. Sz. R. III. r vádlott, miután 2021.február 21.napján C.A. IX. r. vádlott védőjeként értesült arról, hogy C.A. IX. r. vádlott egy nagy értékű erdő eladásával nagyobb pénzösszeghez fog jutni, erről ügyvédi kötelességét megszegve értesítette a Fővárosi Törvényszék előtt jelenleg is zajló büntetőeljárás egyik vádlottját, P.R.-t.

Dr. Sz.R. és P.R. elhatározták, hogy C.A. IX. r. vádlottat megtévesztve, valótlanul hivatalos személy kapcsolatra hivatkozva további nagyobb pénzösszeghez próbálnak jutni a IX. r. vádlottól, azt állítván, hogy így az ellene folyamatban lévő eljárások kedvezően fognak alakulni.

A fenti elhatározásnak megfelelően 2021.február 15 és 21.napján dr. Sz. R. Budapest V. kerületi ügyvédi irodájában P.R., dr. Sz. R. és egy további személy jelenlétében 100 millió forintot kért C.A. IX. r. vádlottól, azzal, hogy az ellene a NAV Bűnügyi Igazgatósága előtt költségvetési csalás bűntette miatt folyamatban lévő eljárásban hivatalos személyek részére pénzt juttatva elintézi, hogy a IX. r. vádlott felelősségre vonására ne kerüljön sor. Dr. Sz. R.  a fenti találkozónak helyszínt biztosított, illetve C.A.-t próbálta   meggyőzni P.R. hivatalos kapcsolatairól és arról, hogy ajánlatát fogadja el. C.A. IX. r. vádlott a kért pénzösszeget nem fizette ki.

dr. Sz. R. III. r. vádlott IX. r. vádlott meghatalmazott védőjeként, avégett, hogy tőle jogtalanul pénzt szerezzen megszegte az ügyvédi tevékenységről szóló törvény rendelkezéseit, s ezek körében az ügyvédi titoktartásra és az ügyfele érdekében történő eljárásra vonatkozó kötelezettségeit.

A Fővárosi Törvényszék előtt zajló -már hivatkozott- büntetőeljárás további vádottjai is megpróbáltak C.A. IX. r. vádlottól pénzt szerezni hivatalos személy kapcsolataikra hivatkozással a C.A. IX. r vádlott ellen folytatott büntetőeljárás kedvező kimenetelét ígérve.

Ennek érdekében 2021.febrár 24. és március 18.napja között több alkalommal felkeresték a tartózkodási helyén C. A. IX. r. vádlottat, illetve megkeresték telefonon.

2021.március 22.napján egyikük C.A. IX. r. vádlott tartózkodási helyén 150 millió forintot kért C.A.-tól, azt állítva, hogy ebből az összegből milliókat juttat a miniszterelnök, a legfőbb ügyész és az általa a NAV 3. embereként megjelölt személy részére annak érdekében, hogy C.A. a vele szemben folyamatban lévő büntetőeljárás során felfüggesztett szabadságvesztést kapjon s a tőle lefoglalt tárgyakat visszakapja.

C.A.IX. r. vádlott az ajánlatra kitérő választ adott.

2018. során pontosan meg nem határozható helyen és időben C.A. IX. r. vádlott másik ismerőse, arra hivatkozva, hogy a Fejér Megyei Adó-és Vámigazgatóság igazgatójával jó kapcsolatot ápol, havi 10 millió forintot kért C.A.-tól, azt ígérve, hogy NAV-os kapcsolatán keresztül el tudja intézni, hogy C.A. cégeit ne vonják adóhatósági eljárás alá.

C.A. IX. r. vádlott az ajánlatot elfogadta és 2018. végétől 2020. elejéig, összesen 16 hónapon keresztül havi 10 millió forintot, összesen 160 millió forintot fizetett ki. az ajánlattevő részére, aki a pénzösszegek kifizetésekor közölte, hogy a 10 millió forintból 4 milliót megtart magának, míg 6 millió forintot ad a vele kapcsolatban álló NAV-os összekötőjének.

A Fővárosi Ítélőtábla eredetileg 2023. november 16-ára tűzött ki az ügyben nyilvános ülést, amely azonban vádlott betegségére tekintettel elmaradt. Új Határnapul az ítélőtábla 2024. január 16. napján 11.00 órát tűzte ki a Fekete Sas utcai épület I. emelet II. számú tárgyalótermébe.

A részvétel nem kötött regisztrációhoz.

Eljáró bíróság: