A Fővárosi Ítélőtábla döntése M. G. és társa emberölési ügyében

Az emberölés bűntette miatt M. G. és társa ellen indított büntetőügyben A Fővárosi Ítélőtábla a mai napon meghozott végzésével a Budapest Környéki Törvényszék elsőfokú ítéletét hatályon kívül helyezte és az elsőfokú bíróságot új eljárás lefolytatására utasította, ezzel egyidejűleg a vádlottak letartóztatását megszüntette és bűnügyi felügyeletüket rendelte el.

Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás lényege szerint Sz. Z. K. sértett és M. G. I. r. vádlott 1998-tól közös szórakozásukon, a szerepjátékon keresztül ismerték egymást, közöttük barátság is kialakult. T. A.  II. r. vádlottat az I. r. vádlott szintén szerepjátékon keresztül ismerte meg 2008-ban, őt a sértettel I. r. vádlott ismertette össze. A sértett 2008-tól kezdve anyagi haszonszerzés céljából bűncselekményeket követett el, melyben  I. r. vádlott is részt vett.

A vádlottak és a sértett közös időtöltése a szerepjáték volt, melynek elsősorban asztali változatát űzték együtt az I. r. vádlott otthonában. Ilyen célú összejöveteleken részt vett továbbá  I. r. vádlott Pilisszentkereszten,  II. r. vádlott Csobánkán is. A vádlottakra jellemző, hogy életüket a szerepjáték szabályai alapján, a játszott karakterek tulajdonságainak megfelelően élték.

A küzdősportokban jártas volt a sértett és a II. r. vádlott is, a sértett önvédelemmel, a II. r. vádlott késharcot is magában foglaló harcművészettel foglalkozott. A harcművészetek iránt az  I. r. vádlott is érdeklődött.

A vádlottak mindketten antiszemita és cigánygyűlölő nézeteket vallottak, mely az I. r. vádlottat a sértettel való barátságában korábban nem befolyásolta, azonban a II. r. vádlottal való megismerkedését követően – annak a sértett származása és vélt nemi identitása miatti gyalázkodása – rá is hatással bírt.

A vádlottak közös vállalkozásba kívántak fogni, melyhez a sértett kölcsönt adott nekik. A kölcsön összegét a sértett kamattal együtt visszakérte, így a vádlottak vállalkozása meghiúsult, ezért a sértettet árulónak tartották. A szerepjátékosok között az árulás a legnagyobb bűn, ezért a vádlottak elhatározták, hogy a sértettet megölik. Mivel jövedelem nélkül maradtak, elhatározásukat erősítette az is, hogy a sértett a bűncselekmények elkövetése során a továbbiakban az I. r. vádlottat mellőzni akarta, a II. r. vádlott viszont azokban részt kívánt venni.

A vádlottak először a sértett megmérgezését kísérelték meg, amely a méreg hatástalansága miatt eredménytelen volt, ezért elhatározták, hogy a sértettet az erdőbe csalják, ott őt a késharcban jártas II. r. vádlott megöli, majd testét elrejtik.

E célból az I. r. vádlott a sértettet közös bűncselekmény elkövetése ürügyén 2010. április 17. napján lakásába csalta, ahol őt a két vádlott együtt várta. A II. r. vádlott ekkor már magánál tartott egy meg nem határozható pengehosszúságú kést. A vádlottak meggyőzték a sértettet, hogy lepjék meg a szerepjátékon részt vevő közös barátjukat, majd onnan menjenek tovább a tervezett bűncselekményt elkövetni.

A vádlottak és a sértett a Kevély-nyeregről a Nagy-Kevély hegyre vivő turistaúton haladtak, majd a vádlottak- előzetes megbeszélésük szerint – a sértettől elszakadtak, aki eltévedve több alkalommal hívta mobiltelefonján a helyismerettel rendelkező II. r. vádlottat, valamint egyszer  I. r. vádlottat is. A hívások sikertelenek voltak, mivel a vádlottak a telefonjukat – ennek, illetve tartózkodási helyük beazonosíthatatlansága érdekében – még Budapesten áramtalanították.

A vádlottak a sértett 08.54 órai utolsó sikertelen hívása után a sértettre támadtak úgy, hogy őt  I. r. vádlott lefogta, a II. r. vádlott pedig a magával vitt, pontosan meg nem állapítható pengehosszúságú késsel, utólag pontosan meg nem állapítható alkalommal és erővel megszúrta. A sértettet három szúrás a jobb felkarján, egy szúrás pedig balról föntről jobbra lefelé a hátán érte, amitől a halála ekkor biztosan bekövetkezett.

A Budapest Környéki Törvényszék a 2018. október 12. napján kihirdetett ítéletével az I. r. és  II. r. vádlottakat bűnösnek mondta ki társtettesként elkövetett emberölés bűntettében, ezért őket életfogytig tartó fegyházbüntetésre és mellékbüntetésül 10 év közügyektől eltiltásra ítélte. Megállapította, hogy az I. r. vádlott legkorábban 25 év büntetés kitöltését követő napon, a II. r. vádlott legkorábban 30 év büntetés kitöltését követő napon bocsátható feltételes szabadságra. Rendelkezett a vádlottak által előzetes fogvatartásban töltött idő szabadságvesztésbe történő beszámításáról, a lefoglalt bűnjelekről és a bűnügyi költség megfizetéséről.

Az elsőfokú bíróság ítélete ellen felmentés végett fellebbezést jelentett be az  I. r. vádlott védője, valamint a II. r. vádlott és védője.

A Budapest Környéki törvényszék ítéletének hatályon kívül helyezésére azért került sor, mert az elsőfokú bíróság a 2018. június 2. napján megtartott kiküldött bíró útján történő bizonyítási kísérletre nem értesítette írásban a fogvatartásban lévő vádlottakat, ezáltal akadályozta őket a jogaik gyakorlásában.

Ezen túlmenően a bizonyítási kísérlet lefolytatása sem felelt meg az eljárásjogi szabályoknak. Az elsőfokú bíróság csak részben tett eleget indokolási kötelezettségének, a bűnösség megállapítására is kiható lényegi körülmények tekintetében nem adott számot, hogy ítéleti tényállását mely bizonyítékokra alapította. Mindezekre figyelemmel az elsőfokú ítélet felülbírálatra alkalmatlannak minősül és a hatályon kívül helyezése vált szükségessé.

A hosszú ideje büntetőeljárás hatálya alatt álló vádlottak, az eljárás túlnyomó részében lakhelyelhagyási tilalom hatálya alatt álltak, mely alatt esetleges elrejtőzésükre adat nem merült fel, ezért az ítélőtábla az elsőfokú ítélet hatályon kívül helyezésével párhuzamosan a bűnügyi felügyeletüket rendelte el.

Az ítélőtábla végzését a fellebbezésre jogosultak tudomásul vették, így az a mai napon véglegessé vált.

Budapest, 2019. június 12.

Fővárosi Ítélőtábla

Sajtótitkárság